DİSK’te neler oluyor?

1 Ağustos 2010 / Seyfi Adalı

Bu gidişin bugün DİSK’te, yarın KESK’te ve diğer sendikalarda sonlandırılarak, sendikaların işçi sınıfına ve kamu emekçilerine yakışır temsiliyetinin sağlanabilmesi ve yapısal sorunların çözümü tabandan gelişecek bir harekete bağlıdır.

DİSK: Kayıtdışı, Güvencesiz ve Geçici Çalışma Artıyor

31 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

İşsizlik AKP’nin 8 yıllık iktidarı boyunca, yapısal bir olgu…Hükümetin işsizliği bütünüyle ortadan kaldırmak, çalışma hakkını güvence altına almak gibi bir derdi de yok.

UPS’ye Sendika Girecek, Başka Yolu Yok!

31 Temmuz 2010 / N. Cemal

UPS’de olsun ya da Cerrahpaşa’da ya da Beykoz Paşabahçe Devlet Hastanesinde taşeron işçiler arasından ya da Esenyurt Belediyesinde olsun hak mücadelesinde olan, sendikalaşırken işten atılan kim varsa yan yana getirmeliyiz.

Yeniden fiili meşru mücadele ve sendikalar

31 Temmuz 2010 / Ömer Yıldız

Yeniden fiili meşru mücadele zeminine dönmezsek sendikal yaşamda tarihsel bir hata yaparak gelecek nesillerin hak mücadelelerinin önünü tıkayacağız. Hep birlikte mevcut sendikal yapıları yıkıp birleşik sendikal mücadeleyi oluşturmalıyız.

KESK Kongresine giderken, ÖSH-DSD deneyimi

31 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Fikri düzeyde yeni bir şeyler öğrenemeyen, belli bir siyasal perspektif geliştiremeyen; ama telefon edildiğinde gelmek ya da gitmek zorunda olduğunu hisseden; meclislerde sözü dinlenmeyen ama yandaş arandığında hatırlanan üyeler grupla ilişkisini zaman içinde asgariye indiriyor.

Vedat Türkali: Bu gidişat Türkün de Kürdün de felaketini hazırlar

30 Temmuz 2010 / Sol Defter

Marx’ın düşünceleri anıtsaldır. Bunu uygulayan Leninizm oldu. Bunu yok etmek istiyorlar. Stalinizmle karıştırıyorlar. (…) Leninist ol, bilimsel olarak onu uygula. Kürt sorununu da çözersin, her sorunu da açık çözersin. Yapmazsan, yalnız Marksist olarak kalırsan bugünkü TKP gibi olursun.

İşten Atmalar Yasaklansın! Atılan İşçiler Geri Alınsın!

30 Temmuz 2010 / N. Cemal

Taşeron firmanın tehdidine rest çeken Cerrahpaşa Hastanesi taşeron işçileri toplu olarak ve “Baskılar Bizi Yıldıramaz” sloganlarıyla basın açıklamasının yapılacağı Çapa Hastanesi’ne geldiler.

İşten atılmalara Taşeron İşçileri Derneği’nin Cevabı

30 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Taleplerimizle ilgili olarak üniversite yönetimi ve alt işverenin iyi niyet göstermemesi ve gerekli düzenlemeleri yapmaması durumunda eylemlerimiz her geçen gün artarak devam edecektir.

“Dörtyol” ilçeydi, Türkiye’nin siyasi dörtyolu oldu

30 Temmuz 2010 / Ömer Yıldız

Bu gidişle Devlet siyasi görüşe ve etnik kimliğe göre gidilebilecek iller çizelgesi çıkaracak. Böylece memleketin neresine hangi siyaset ya da etnik köken girer bileceğiz. Siyasi Dörtyol… Ayrılıkçılığın dik alası! Bölünmenin devlet eliyle planlanması…

Hatay Demokrasi Platformu Dörtyol’da

30 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Mahalleye giderken bütün evlere, işyerlerine, direklere ve hatta ağaçlara abartılı bir şekilde dikilen Türk bayrakları ‘ulusal birliğin’ simgesi olmaktan daha çok bir tehdit aracı olması amaçlanmış gibiydi.

Karadeniz’de Kürt İşçi Olmak…

29 Temmuz 2010 / Ömer Yıldız

Sürekli yanında duramayacağın insanlarla “dayanışma” adı altında bir kaç saatlik destekler bir işe yaramıyor. Mevsimlik Kürt işçilerinin bir statüye ihtiyacı var. En azından geçici işçilik, mevsimlik işçilik ile ilgili statü.

Taşeron İşçileri Dayanışmaya Çağırıyor

28 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Çapa Tıp Fakültesinin yemekhanesinde çalışan 6 taşeron işçisi, SSK primlerini gerçek ücretlerinden ödemesini istediği için işten çıkarıldılar. Basın açıklaması Perşembe günü saat 16.00’da Çapa Acil Servvis önünde yapılacak.

Torba Yasa Geri Çekilsin!

28 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Torba yasa geri çekilsin, işçi sağlığı, iş güvenliği hizmetleri, taşeron firmaların kâr hırsına kurban edilmesin! DİSK, KESK, TMMOB, TTB

Dörtyol’da olaylar neden durulmuyor?

28 Temmuz 2010 / Seyfi Adalı

AKP referandum hesapları sebebiyle ülkücülere ve MHP’ye göz kırparak oy avcılığına yeltenmesi kimseyi şaşırtmamalı.İşte bu nedenle Dörtyol’da olaylar dinmiyor…

SBS Tercihleri ve Öğrenci Yurtları

28 Temmuz 2010 / Ömer Yıldız

Artık özel yurtların tarikat yurdu olup olmadığını sorgulamaktan bir aşama ileriye geçip hangi tarikat yurdu olduğunun araştırıldığı aşamaya gelinmiştir. Özel yurtların yanında devlet yurtlarında da tarikat yapılanmaları hakim.

Belediye ve UPS işçileri Cuma ve Cumartesi Taksim’de

28 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

30 Temmuz Cuma saat 18.30 Taksim Tranvay Durağında Belediye işçileri, 31 Temmuz Cumartesi saat 18.00’de aynı yerde UPS işçileri basın açıklaması yapacak. Sendikalar ve işçiler, katılım çağrısı yaptılar.

İnegöl ve Dörtyol: Türkiye Gerçeği

27 Temmuz 2010 / Seyfi Adalı

Ülkücü-faşistlerin oluşturduğu “vatansever”ler, 1978 Maraş katilamından 1993 Sivas katliamına kadar bir dizi ırkçı saldırı düzenleyebilmiştir; devletin rolünü üstlenmişlerdir.

CHP’li Kadıköy Belediye Yönetimine Rağmen İşçiler Kazandı

27 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Kamuoyunun baskısının artması üzerine CHP’li Belediye Yönetimi 26 Temmuz Pazartesi günü anlaşmaya imza attı. Grev 7 gün sürdü. İşçinin ve sendikanın iradesi ortaya kondu.

Türkan Albayrak, Sendika Hakkı İçin Direniyor…

26 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu, 17 gün önce haksız yere işten atılan Türkan Albayrak’la dayanışma içinde olduğunu ifade eden basın açıklamasını hastane önünde yaptı.

Stephen Jay Gould: “Doğa Tarihinde İlerleme Yoktur”

26 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Gould’un argümanı şudur ki, insan “evrimin devasa soykütük ağacındaki önemsiz küçücük bir dal”dan başkası değildir. Diğer deyişle, “yüksek” canlı yaratıklar ancak bir tesadüfün sonucunda oluşmuşlardır.