Bir Teşekkür, İki Veda Konuşması

20 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Eskiden aydın olmakla sağcılık arasında ancak anakronik bir ilişki olabileceği ortak bir duygu iken bugün aydın olmakla solculuk arasındaki doğrudan ilişki her geçen gün liberal sol entelektüellerin katkılarıyla daha fazla gayri meşru ilan edilmektedir.

Eğitim zili çaldı: O “kul”lar bu “okul”larda yetişecek!

20 Eylül 2010 / Ömer Yıldız

Öğretmenin okutacağı dersin kitabını seçme hakkını kaybettikten sonra kitabın içeriğine bakmaz oldu. Savcı ve yargıçlara üst mahkemelerdeki üyeleri seçme hakkı veren demokrasi aşığı! AKP, öğretmenin kitap seçme hakkını elinden aldı.

Küba: 500 bin işçi işten çıkarılırken, sendikanın rolü

20 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Sendika, “iş yasasındaki değişiklikler yavaş yavaş gerçekleştirilecektir, hemen uygulanmaya başlanacaktır, büyüklüğü ve etkisi nedeniyle bütün sektörleri etkileyecektir” diyor. Buna ilave olarak “işlerini kaybeden işçilere maaşlarını vermeye devam etmek gibi bir formülle koruma veya süresiz olarak sübvansiyon sağlamak artık mümkün değildir” diye ekliyor.

“Meslek sendikası neden reddedilir?”

20 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

“Hizmet sektörü çalışanları sorunlarını tartışıyor” üst başlığıyla çıkarılan söyleşi programının ikincisi “Örgütlenme Sorunu” üzerine yapılan tartışmalarla gerçekleştirildi. 2 Ekim’de konuyla ilgili panel yapılacak.

TEKEL işçisi Metin Arslan cevap veriyor: Özelleştirmecilere papuç bırakmayız!

20 Eylül 2010 / Sol Defter

Bu hırsızlığı ve iftirayı yapan kendini öyle akıllı sanıyor ki, yazım yanlışları da yaparak “işçi yazmış” süsü de vermeyi unutmuyor. Her kimse TEKEL işçisini okuyup yazamaz sanıyor, işçilere cahil demeye getiriyor, aşağılıyor.

Leman’dan Tuncay Akgün: “28 Şubat’ta Yasemin Ablan Ne Yapıyordu?”

20 Eylül 2010 / Sol Defter

Leman geçtiğimiz hafta; 12 Eylül darbesini destekleyen / Kenan Evren’in elini öpen ünlülerin “12 Eylül’le hesaplaşma” iddiasıyla referandumda “Evet” vermelerini çarpıcı bir kapakla karikatürleştirmişti.
İşte o karikatür; Taraf’ın genç sivil yazarı Yıldıray Oğur’un canını sıkmış ki…

Beyoğlu’ndan Ümit Kıvanç, Taksim’den Roni Margulies: AKP’nin Yılmaz Misyonerleri Provokasyon Yazılarına Devam Ediyorlar

19 Eylül 2010 / Seyfi Adalı

Margulies’in aklının işçi sınıfının çıkarlarına ihanet olduğu açık. Kıvanç’ın sosyalistliğimizden istifaya davetine de icabet edemeyeceğiz. Sosyalistlere akıl verip istifaya davet edebilmek için, sosyalist fikirlerle hesaplaşmanız gerekir.

Küba’da kapitalizmin yeniden inşası

18 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Ekonomide yapısal ve fikrî değişikliklerin gerekli olduğu, Küba’nın devlet sektöründe şişirilmiş bir istihdam olduğu, yaklaşık 1 milyon kişinin gereksiz yere, çalışmaksızın ve üretmeksizin devletten maaş aldıkları gerekçesi ile zaman içine yayılan bir işten çıkarma programı ima edilirken, önerilen alternatif, kapitalist işletmelerin ekonomi de önemli bir yer edinmesidir.

“Liberal sol üzerine”

18 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

“Liberal sol”un özellikleri: Emek-sermaye çelişkisi inkarı ve ekonomik sisteme emekten yana müdahale bakışından yoksunluk, *Demokrasinin ekonomik alt yapıdan soyut olduğu ve dış dinamikle yerleştirilebileceği yanılgısı, *Demokrasiyi asker-sivil ayrımına indirgeme, *Milli irade kavramına bakışta yanılgı, seçimle gelenin her şeye muktedir olması gerektiği, *Küresel serbest piyasa ekonomisine itirazlarının olmaması.

Tekstil grup sözleşmesi, patronların dayatmasının seviyesini gösteriyor

17 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Bütün sözlemenin özü bu birkaç ücretle ilgili madde içinde. Ücret zammı, mesai ücreti ve ikramiye. Çalışma düzeniyle ilgili, izinlerin bir defada kullanılıp, artırılmasından ikramiyelerin yeniden 4’e çıkarılmasına kadar bir dizi yeni hak mevzu bile değil. Patronlara kalsa sendikaları tamamen tasfiye edecekler.

TEKSİF’ten örgütlenme atağı ve Rimaks İşçilerinin Sendikalaşmaktaki Kararlılığı

17 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Patron bir yandan sendikayla görüşmeleri sürdürürken, diğer yandan işçi çıkartmaya devam etti. Bir yandan gelin toplusözleşme imzalayalım derken diğer yandan bakanlığa yazı yazıp 60 işçiyi topluca işten çıkaracağını bildirdi. Bartın’daki işçiler de Tuzla’daki işçiler de sendikalarına sahip çıktılar. Bu kez işten çıkarmalar başladı.

M.Sarı ve A.Kılıç: 13 Eylül, Liberalizm ve KESK

17 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

KESK tabanından yoğun bir tepki olduğu açıktır. Genel merkezin rızası hilafına KESKliler bulundukları illerde referandum sürecine soldan müdahale etmiştir, ya da siyasi tutum almıştır ama hiçbir yerde neoliberal hükümetin payandası haline gelmemiştir.

Bülent Akdağ’ı saygıyla anacağız

17 Eylül 2010 / Yunus Öztürk

Bülent Akdağ, sosyalizme inanmış bir eğitim emekçisi olarak, yoksulluğun girdabında yapayanlız hayatında ayakta dururken, kimseye de muhtaç olmadığını kanıtlayan bir devrimciydi.

Erdoğan Aydın: Referandum Sonuçlarına Soldan Bakmak

17 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Türkiye’nin demokratikleşme güvencesi, kendini vesayet odaklarının manipülasyonundan uzak kurabilen (ve tabii kendi grupçu, sekter, zamanın dil ve yöntemlerini geliştiremeyen ayak bağlarından kurtarmış) etkili bir sol muhalefetin örgütlenebilmesinde aranmalıdır.

Göllerimize, kuşlarımıza, doğaya sahip çıkamadık

17 Eylül 2010 / Ömer Yıldız

Ve acı son, geçtiğimiz hafta Göl metan gazı çıkardı. Binlerce belki milyonlarca kuş öldü. Göllerin yüzeyi ölü ve baygın; ölmeyi bekleyen kuşlarla dolu. Hiçbir gazetede çıkmadı. Devlet referandumdan, ölen kuşları görmedi. Dünya zenginliği, doğa misafiri binlerce kuş, onlara kötü ev sahipliği yaptığımızdan öldü. Emanete sahip çıkamadık.

TEKEL işçileri Anayasa Mahkemesi’nin kapısındaydı

16 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

4 C demek, TEKEL’deki ücretimizin yarısına, TEKEL’de üyesi olduğumuz sendikamızdan ayrılmamıza, TEKEL’deki fiili iş güvencemizden vazgeçmeye razı olmamız demektir.

THY işvereninin artan baskıları karşısında Hava-İş yönetimi ne yapıyor?

16 Eylül 2010 / Yunus Öztürk

Hava-İş Sendikasının kamuoyundaki sol, devrimci görüntüsüyle gerçek yüzü (işçiler karşısındaki durumu) arasındaki yaman çelişkiyi söyleyen Gökkuşağı Hareketi sayesinde biz de kamuoyu da bazı gerçekleri yeni yeni öğrenmeye başladık.

Korkut Boratav: “Son Çeyrekte Sıfır Büyüme Olacak”

16 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Türkiye’yi Çin’le karşılaştırmak tamamen saçmadır. Çünkü Çin hiç küçülmedi. Geçen yıl Çin’in büyüme hızı aşağı çekildi, ki bu büyüme hızı bile yüzde 8,5’in üzerindedir. Yüzde 8,5 büyüyen bir ekonomi, 2010’un 6 ayında yüzde 10,3 oranında büyüyor, Türkiye ise küçülmenin üzerinden büyüyor. Onun için bu mukayeseyi yaparken Çin referans noktasını oluşturmuyor.

Edeb yâ hû!

16 Eylül 2010 / Aziz Çelik

Asimetrik “milli irade” 12 Eylül referandumunun ardından neredeyse “milli irade” bayramı ilan edilecek. Türk sağının geleneksel “milli irade” fetişizminde şaşırtıcı bir yan yok. “Siz isterseniz hilafeti bile getirebilirsiniz” derekesine inen çoğunlukçu (ama çoğulcu olmayan) zihniyet biliniyor. Şaşırtıcı olan sandık sonuçlarını neredeyse demokrasinin tek ölçütü ilan eden ve “liberal” demokrasinin en temel ilkelerini bile unutan liberaller….

Read more →

Tecavüze uğrayan Şili’li kadınlar susmaya son verdi

16 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Augusto Pinochet’in askeri darbesi ve sonrasında tutuklanan ve işkençe gören ancak gördükleri tecavüzü geçmişle yüzyüze kalmak, utanç ve olumlu olmak endişesi anlatmayarak susan kadınlar susmaya son verdiler.