Tez Koop-İş ile polis işbirliği: Korkunun ecele faydası var mı?

30 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

29 Eylül Çarşamba günü saat 19.30 ile 02.30 arasında Tez Koop-İş 2 nolu şube, polis ve atama 5 nolu şube yönetimi tarafından basıldı. Savcılık kararıyla sendikalar yasası çiğnendi, genel kurul kararı ve hiçbir tüzel hükmü şahsiyeti, olmayan 5 nolu şube bize dayatıldı. Bu dayatmaya boyun eğmedik, 5 nolu şubeyi muhatap almadık.

Çakma reforma, çıkma platin

30 Eylül 2010 / Osman Öztürk

Ortopedi profesörümüz eline numuneyi alıp sanayiye gidiyor… “Bunun aynısından yapabilir misin, usta?” diye soruyormuş.parça başına da on ila yirmi lira vereceğini söylüyormuş.“Bu para maliyetini bile kurtarmaz.” diye itiraz eden tornacı… Giriştiği “hayır işi”nden kazanacağı sevabı hesapladıktan sonra, muhtemelen…“Yetmez ama Evet” diye kabulleniyormuş teklifi.

Ayhan Bilgen: “PKK için Gülen cemaatine yönelik saldırılar devletle çatışmak demek”

29 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Diyanet İşleri Başkanlığı, tıpkı MGK ya da YÖK gibi, resmi ideolojinin bir ayağı. Gerek resmi din örgütlenmesi olan Diyanet İşleri Başkanlığı, gerekse cemaatler devletin ileri karakolları olarak bu kavgada saf tutuyorlar.

Çevirmenler Örgütlenme Haklarına Sahip Çıkıyor

29 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklerle her sektör ve alanda bir meslek birliği kalması öngörülüyor. Taslak değişiklikte çevirmenlerin dahil olduğu “işleme ve derleme eser” alanı kaldırılıyor.

Venezüella’da seçim sonuçları

29 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Muhalefet oyların yüzde 52′den fazlasını kazandıklarını, buna karşılık Ulusal Meclis’de sandalyelerin yüzde 40′ını elde etmeleri dolayısıyla, Hugo Chavez rejiminin meşruiyetinin sorgulanır hale geldiğini iddia ediyor.

Ömer Madra: “”Küresel Isınmayı Durdurmak İçin 10 Ekim’de İş Başına, Eylemceye”

29 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Yerel: yani küçük, ama evrensel ve dayanıklı direniş odakları; Yavaş, yani usulca ama hemen ve hızla yürütülen eylemler; Yatay, yani asla bir merkezden değil, web’i de kullanarak fotoğraflarla, fıkra ve hikâyelerle, videolarla, müziklerle, kol kola, omuz omuza, diz dize bir örgütlenme biçimi…

Tez Koop-İş, IBM’de greve çıkamadı, sendikanın toplusözleşme yetkisi düşebilir

29 Eylül 2010 / Seyfi Adalı

Toplusözleşme yasasının işverenlere verdiği haklar sebebiyle (grev oylaması anti demokratiktir) koşullar olumsuzsa da, bu durum her işyeri için geçerli; sendika yetkisinin düştüğü işyerinin Tez Koop-İş’e ait olmasının sebebi yönetimin bürokratik karakteridir.

Tez Koop-İş’de Neler Oluyor?

29 Eylül 2010 / N. Cemal

Sınıf mücadelesinin, sendika bürokrasisine karşı mücadeleden bağımsız değil. Sendikaların başındaki bürokratları kovalım ki, işçi sınıfı özlük ve ekonomik hakları için olduğu gibi siyasi hakları için de gereken mücadeleyi yürütebilsin!

Solda yenilenme mi dediniz?

28 Eylül 2010 / Zafer Aydın

Soldan uzaklaşıp liberal yaklaşımlar sahiplenirken sol demekte ısrarın tek anlamı olabilir: Neoliberal politikalar karşısında yegâne muhalefet odağı olabilecek solu, daha da etkisiz kılmak, hatta mümkünse sıfırlamak; solla bir işleri kalmadı…

MARMARAY İşçileri Kazanımlarını Kutladı

28 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

İşe iade davasını kazanan Marmaray işçileri, zaferlerini Tekstil-Sen Genel Merkezi’nde düzenledikleri etkinlikle kutladılar. İşçiler, “Biz kazandık, patronlara büyük bir darbe vurduk” dedi.

Hava-İş ve Haber-İş: Sendikaların durumuna iki olumsuz örnek

27 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Sol siyasi partiler, emekten yana örgütler, sendikaların tepesindeki sol görünümlü bu gerici yapıları sorgulamalı, artık kendilerine de bulaşarak onları da dibe doğru çeken kirliliğin farkına varmalı…

Tez Koop-İş Yöneticilerine: IBM’de greve çıkamadınız pankartı bahane etmeyin!

27 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Şubeyi teslim ettiniz, 3 gün sonra darp edildik diye yaygara koparmayın! İşçilerin adaletine teslim olun, yargı kararlarını uygulayın!

Sendikacılıkta Umut Işığı

27 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

TEKEL işçilerinin sendikacılara rağmen ülkede estirdiği rüzgar, farklı iş kollarından muhalif işçilerin sendikal bürokrasiye karşı birleşmelerinin önünü açtı. İşçilerin tabanda birleşmeleri tepedeki profesyonelleri haklı olarak fazlaca rahatsız ediyor.

“Sarkozy’nin Göçmenlere ve Mültecilere Karşı Irkçı Kampanyası”

27 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Kapitalizmin krizini çözemeyen egemenler, hedef şaşırtmaya, tarihte tüm vahşeti ile ipliği pazara çıkmış olan ideolojileri ve uygulamaları önermeye devam ediyorlar.

AKP’nin İleri Demokrasisi Cebeci’de

27 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

İş Fuarı’nı protesto eden Cebeci Öğrenci Kolektifi “Paralı eğitim öldürür, iş fuarı süründürür” pankartı asmış, pankart doğrudan doğruya SBF dekanı ve dekan yardımcısı tarafından indirilmişti. Üniversitelilere ise özel güvenlikler saldırmıştı.

Ankara SBF’de Yoğun Baskılara Karşı Mücadele…

26 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

SBF’de de öğretim yılı muhalif öğrencilere yönelik saldırılarla başladı. Özel güvenlik birimlerinin şahitliğine dayanarak, öğrencilere ceza yağdıran bir yıldırma kampanyası yürütülüyor…

Ana dil

25 Eylül 2010 / Ömer Yıldız

MEB Ermeni okullarında kitapları Ermenice basarak bir ilk yaptığını söylüyor, aynı bakanlığın hükümeti ana dilde eğitimi “bölünme” gerekçesi sayarak tabanına “bölünmeye engel olduk” söylemiyle çıkıyor. Acaba hangisi ile övünüyor? İkisiyle birdense tuhaf bir durum var.

12 Eylül’ü Yaşayan Kuşak, Bugünün Mücadelesinde Ana Dinamik Olamaz

25 Eylül 2010 / Sol Defter

Geçmiş günleri yâd etme niteliğindeki bu buluşmalar (ki bir süredir başka şehirlerde başka fakültelerde okuyan eski devrimciler de bu tür yıllık buluşmalar düzenliyorlar), bana hem ilham hem keder verdi.

SDP: Emniyetin Hukuk Dışı Karalama Kampanyasını Kınıyoruz

24 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Partimiz ve üyelerimiz birbirinden farklı ve bağımsız olaylar bir araya getirilerek parti üyelerimize ve yöneticilerimize asılsız suçlar yakıştırılmaktadır.

Tezkoop-İş 2 Nolu Şube yönetimi işçilere iade ediliyor

24 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Sahteciliğin, sendika ağalığının, hukuk, yasa tanımazlığın, ben yaptım oldu mantığının en açık örneğini Tezkoop-İş Sendikası 2 Nolu Şube’de yaşadıklarımızda görmekteyiz.