Mustafa Sönmez: Sanayide reel ücretler yüzde 17 geriletildi

20 Temmuz 2010 / Sol Defter

Milli gelirdeki payı yüzde 20’yi, tarım dışı istihdamdaki payı 4 milyonu aşkın işçiyle yüzde 30’u bulan sanayi, bu krizde de, yine işçinin sırtına basarak , onu daha çok sömürerek belini doğrultmaya çalışıyor.

“Yetmez ama evet” ya da “yorgunum ama demokratım”

20 Temmuz 2010 / Yunus Öztürk

BDP’nin Türkiye’nin Doğusunda uygulayabileceği ve denetleyebileceği boykot kararı ne kadar doğruysa, Türkiye’nin Batısında BDP’nin boykotuna denk gelecek tutum, referandumda “hayır” demek olabilir.

DİSK ve TMMOB Referandum’da “Hayır” diyecek

20 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

DİSK, referandum için “12 Eylül ürünü AnayasaK’a da, 12 Eylül uzantısı Banayasaya da hayır” başlıklı bir kampanya başlattı.TMMOB12 Eylül hukukuyla hesaplaşmayan bir pakete “Evet” demeyeceğiz, dedi.

Kadıköy Belediyesinde grev var!

19 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Parasal maddeler konusunda da Selami Öztürk’ün tutumu “ben veririm, sendika benden alamaz” biçimindedir. Yüzde 10 civarında bir zamma denk gelen işçi talepleri belediye tarafından önce kabul edilmiş, ardından “yüzde 9 veririm başka da verem” denilerek, sendikaya rest çekilmiştir.

Korkut Boratav: Türkiye’nin Üç Krizi, Kısa Bir Karşılaştırma

18 Temmuz 2010 / Sol Defter

Bazı doğruları tekrar ve tekrar hatırlatmakta büyük yarar var: Son otuz yıl içinde kapitalist dünya sisteminin çevresindeki krizlerin çoğu, bu ülkelere dönük dış kaynak girişlerinde ani bir durgunlaşma veya tersine dönme nedeniyle meydana gelmiştir.

AKP’nin Anayasa Paketine Kefil Olmak

18 Temmuz 2010 / Zafer Aydın

“Hayır” diyeceğim, çünkü AKP’nin demokrat olduğu varsayımının topluiğne başı kadar karşılığı olmadığını düşünüyorum. 8 yıllık iktidar pratiğinde demokrasi konusunda sürekli yalpalayan, ikircikli tutumlar sergileyen AKP’nin, Anayasa değişikliklerini demokrasi için yaptığı iddiasını kanıtlayacak bir tek ciddi veri yoktur.

Vedat Türkali: Kürt Sorunu ve Sol

17 Temmuz 2010 / Sol Defter

Bu savaş teröristlerin ayaklanması diye tanımlanamaz. Çünkü 29 kez ayaklanmış bir halkın haklı isteklerine dayanıyor. Bütün çıkış yollarını kapatmışsınız; en ağır, en zalim devlet şiddetini siz kullanmışsınız. O halk ne yapsın?

Ertuğrul Kürkçü: Anayasanız da, ‘Değişikliği’ de Sizin Olsun!

16 Temmuz 2010 / Sol Defter

12 Eylül diktatörlüğünü ortadan kaldıracak, emek ve özgürlüğe dayalı yeni bir anayasa yapacak bir Kurucu Meclis için harekete geçmesinde.

Kıbrıs: AB fonlu Dış Basın Birliği’nden Eylem!

16 Temmuz 2010 / Sol Defter

Derin devletin yakın korumasındaki AA’nın Brüksel ofisinde staj yapmak için Dış Basın Birliği üyelerine fon… Sonra bu üyeler gidip şafak nöbeti mi tutacak?

Doğan Tarkan Yanılıyor

16 Temmuz 2010 / Aziz Çelik

Devrimci sosyalistler bile AKP’nin paketinin siyasi grev ve genel grev hakkı sağladığını zannettiğine göre Anayasa’da sendikal haklarla ilgili yapılan makyajın amacına ulaştığı anlaşılıyor.

İTO: Aile Hekimliği Uygulaması Hastane Kapatarak Başlıyor!

16 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Tüccar siyaset bölge halkına verdikleri hizmetleri önemsemeden “kar etmedikleri” gerekçesiyle hastane kapatma yoluna gidiyor.

Mustafa Sönmez: Resmen 3.5 Milyon Kaçak İşçi var!

15 Temmuz 2010 / Sol Defter

TÜİK verilerine göre, özel sektör işyerlerinde çalışan 8-8.5 milyon ücretlinin ortalama 3.5 milyonu, resmi deyimle “kayıtsız”, yani sosyal güvenliksiz, primi, istihdam vergisi ödenmeden çalıştırılıyor.

CHP-AKP Görüşmesinden Özel Ordu mu çıktı?

15 Temmuz 2010 / Yunus Öztürk

Kürt sorununun siyasi çözümden başkaca bir çözüm yolu bulunmamaktadır. Özel Ordu ya da BDP’yi devre dışı bırakma oyunlarıyla Kürt sorunu çözülmez daha da ağırlaşır.

Referandumda sendikalar tarafsız kalabilir mi?

14 Temmuz 2010 / Seyfi Adalı

Maddeler ayrı ayrı oylanmadığı için evet ya da hayır demeyen KESK, uzun zamandır konfederasyonları yan yana getirmek, bir arada tutmak misyonuna uygun hareket ederek, dolaylı olarak “evet” denmesine kapı aralayan bir çizgi ortaya koymaktadır.

“Teşhir ve tecrit” olan Türk-İş Yönetimi oldu

14 Temmuz 2010 / Seyfi Adalı

Türk-İş yönetimi iki ay içinde bir avuç öncü işçiyi kendisine muhatap alan 3 bildiri kaleme almış, mücadele eden işçileri “teşhir ve tecrit” edeceğini açıklamış, ancak “teşhir ve tecrit” olan Türk-İş yönetiminin kendisi olmuştur.

TEKEL işçileri Türk-İş yönetimini zorluyor: Yönetim dökülüyor!

14 Temmuz 2010 / Yunus Öztürk

Mustafa Kumlu başkanlığındaki Türk-İş yönetimi dökülüyor. Dört ay içinde yönetim kurulunun ikinci üyesi de istifa etti. İşçileri teşhir ve tecrit etmeye kalkmanın maliyeti ucuz değil!

Veysi Sarısözen: ‘Yetmez ama..’ demeyin ‘Yetmez’e ‘yeter’ deyin!

13 Temmuz 2010 / Sol Defter

Soruyu, ‘yetmez ama evet’ diyen samimi insanlara değil, bu işin ‘öncüsü’ koca koca adamlara soruyorum. Muhatabım onlar. Çünkü samimi olmayan onlar.

Agora’nın “Ne Yapmalı?” Çevirisi, Niçin Daha Derli Toplu ve Özgündür?

12 Temmuz 2010 / Sol Defter

Ferit’in çevirisi Lenin’in siyaset, örgütlenme ve eylem teorisinin ruhuna sadık kalmış, ‘anladığının aynı içerik ve tınıyla okurlarca da anlaşılması” kaygısını gütmüştür.

AKP, TEKEL işçisine 4 C ile 4 yıllık ömür biçti!

10 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

4 C denilen sistem işçiler için bir ölüm tuzağı. En iyisinden 4 yıl ömür tanıyor. İşçi, bundan sonraki yılları eğer katlanabilirse yaşıyor, katlanamazsa ölümüne yol açıyor.

Artık Yeter: İhmal açıklaması değil, çözüm!

10 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Edirne Keşan’da özel bir şirkete ait linyit işletmesinde, ray döşenmesi sırasında meydana gelen patlama 3 işçinin ölümüne yol açtı. Böylece Aralık 2009-Temmuz 2010 arasında 69 işçi iş cinayeti kurbanı oldu.