Hükümetten KESK’e toplusözleşme dersi: Vermeden almak AKP’ye aittir!

19 Ağustos 2010 / Yunus Öztürk

KESK izlediği yanlış siyasetin yol açtığı ayıbı örtmek için şimdi eylem planlıyor olmalı. Referandumda “hayır” diyerek işe başlamalı. Bu hükümete en iyi yanıt olacaktır. Sonra da pratik eylem programını ilan etmeli ki, tabanda yarattığı güvensizliği telafi edebilsin!

Masis Kürkçügil’le Referandum Üzerine Bir Akşam Sohbeti

19 Ağustos 2010 / Sol Defter

“Burada ‘hayır’ ile orada ‘boykot’ birbirini dışlamaz. Bir seçimi boykot ediyorsanız, yerine bir şey koymanız gerekir ve yerine koyduğunuz şey, ufukta olan, görülebilir bir hedef olmalıdır. Bu açıdan BDP’nin ‘boykot’ tavrı tutarlıdır (…) Oysa batıda, yüzde 1’lik bir serencamla yüzde 99’a ahkam kesemezsiniz, o yüzden boykotun bir karşılığı olmaz.”

“Referandum Oylamasında ‘Evet’ Demeyeceğim!”

18 Ağustos 2010 / Sırrı Süreyya Önder

Şimdilik, BDP’nin bu süreçte ortaya koyduğu iradeyle dayanışma halinde olduğumun ve yaygın, kolllektif sosyalist iradeden ayrı davranmayacağımın bütün kamuoyu tarafından bilinmesini isterim.”

Zoruma gitti Ufuk Hocam

18 Ağustos 2010 / Ömer Yıldız

Daha seninle çok yolumuz var Sevgili Hocam.

Zoruma gitti sormam lazım “Hayırsızlarla” yol arkadaşlığı yapabilecek misin?

“BDP’nin Boykot Kararında Esneme Yok, Hükümet Esnesin”

17 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

“Biz en başından beri boykot kararında net olduğumuzu, bunun değişebilmesi hükümetin ya da devletin Kürt meselesiyle ilgili çözümsüzlük yaklaşımı ve pozisyonunun değişmesi gerektiğini belirttik. Dolayısıyla bir beklenti içinde olunacaksa, bizden değil hükümet ve devletten bir tavır değişikliği beklenmelidir.”

Nedir bu EDP’nin başına gelenler? Aleviler de “hayır”cı…

17 Ağustos 2010 / Seyfi Adalı

Referandumda “evet” diyerek esas olarak kendini diğer soldan ayırıp “yenisol” olmayı seçen EDP’nin bileşenleri arasında yer alan Aleviler, kurumsal olarak referandumda “hayır” diyeceklerini açıkladılar.

Referandumdan sonra toplu sözleşme hakkımız mı olacak?

17 Ağustos 2010 / Yunus Öztürk

Anayasa değişiklik paketinde yer alan toplusözleşme, 4688 sayılı Kamu Emekçileri Sendikaları Yasasında olduğu gibi, biçim ve içerik olarak sahtedir. KESK, Memur-Sen ve hükümet yanlış bilgi ve yönlendirme içindedir.

Tek Gıda-İş Genel Başkanı’na Açık Mektup

17 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

78 gün Türk-İş’in önünde eylem yapalım; Tek Gıda-İş’e giremeyelim! Ne alaka şimdi? Kaçmayın. Onurlu TEKEL işçisine kimse ajan provokatör diyemez. Önce herkes aynada kendine baksın.

Sağlık (özelleştirme) Bakanlığı

17 Ağustos 2010 / Osman Öztürk

Sözün kısası… Sağlıkta özelleştirme operasyonunu… Özel hastaneler, özel hastane patronları, sektöre girmeye başlayan yabancı sermaye adına yönetiyor. Tam bir “Özel Hastaneler Bakanlığı” gibi, yani.

2009-2010 Yılı İstanbul İli Okullarına Dair Deprem Raporu

16 Ağustos 2010 / Yunus Öztürk

17 Ağustos depreminin yeni bir yıl dönümünde, özellikle eğitim kurumlarındaki durum düne göre daha iyi durumda mı? Bu soruya verilecek yanıt “kaynak” var mı sorusuna verilecek yanıta bağlı. Her ne kadar okullarda güçlendirme ve yeniden inşa çalışmaları devam ediyor gibi görünse de, önlem adı altında yapılan çalışmaların çoğunda ihaleler ve müteahitler ön plandadır.

Tarhan Erdem: Bazı sendikacılar

16 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

Özetleyeyim; sayın Evren gibi sendikacılar arttığı için, sendikalaşma oranı yüzde 10’un altına iniyor, indi! Bunlar, bir görev toplantısı öncesinde iki, toplantı sırasında da iki basın açıklaması yapmasının anlamını kimsenin anlayamayacağını; üyelerinin omuzları üzerinden politika yaptıklarının, üye çıkarlarını, halk dalkavukluğunda kullandıklarının görülmediğini sanıyorlar.

Haber-İş’de tasfiye: Sol sendikacılarda çürüme devam ediyor

16 Ağustos 2010 / Seyfi Adalı

“Telekom İşçilerinin Sesi”nin şube kongresinde başkan adayı da olan Yener Ünal’ın gerici bir ittifakla ve gerici yasalara dayanarak gördevden alınması, sendikal hardeketteki çürümeyi ortaya koyduğu gibi, yenilenme ihtiyacını ve görevini de önümüze koymakta.

“Ufuk Uras’a Açık Mektup”

16 Ağustos 2010 / Aziz Çelik

Daha üç-beş ay öncesine kadar seninle yol arkadaşlığı yapanları da Ergenekon değirmenine su taşımakla, memleketin yarısını Ergenekon cephesini desteklemekle suçluyorsun. Bu toptancı, müstehzi, otoriter ve yaftacı tarzı bırakmalısın sevgili Ufuk. Bu egemen-vesayetçi siyasetin tarzıdır.

“Evet”çi KESK-Memur Sen ittifakına; AKP hükümetine geçit vermeyelim!

15 Ağustos 2010 / Yunus Öztürk

Toplugörüşme sürecine referandumdaki “evet”çi çizginin damgasını vurması, “evet”in kamu emekçilerine nasıl bir ihanet demek olduğunu anlamamızı sağlayacak; ancak kamu emekçi hareketine bedeli de ağır olacaktır. KESK geleneğinin tamamıyla reddi anlamına gelecek olan bu tutum, bertaraf edilemezse, KESK’i dağıtıcı bir sonuca hizmet etmesi kaçınılmaz olacaktır.

ÖDP, EMEP,TKP ve Halkevleri “12 Eylül Anayasası’na da, AKP Anayasası’na da HAYIR!” kampanyası başlattı

15 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

Basın açıklamasına katılanların, söz alıp konuşanların ortak vurgusu sosyalist kesimde oluşan bu biraraya gelişin referandumdan sonra da devam etmesi isteğiydi. Aynı zamanda ortak bir metin çıkmış olmasının “programatik” bir ortaklığa da hizmet edeceği vurgulandı. Katılımcıların tamamı “evet”çi sola eleştiri getirdiler.

Tayyip Konuşurken, Dersim Bombalanıyordu!

15 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

İnanmadığı her değeri herkese karşı kullanmakta iyice fütursuzlaşan Tayyip Erdoğan, gene Dersim’i diline dolayarak CHP’yi ve ‘hayır’ cephesini vurmaya çalışıyor. Fakat, ANF’nin haberine göre de, Tayyip bu konuşmayı yaparken helikopterler Dersim mıntıkalarını bombalıyorlardı.

Anayasa paketini emekçilerin lehine yorumlamaya çalışıyorum

13 Ağustos 2010 / Aziz Çelik

Şimdiye kadar yazdığım yüzlerce yazıda yaptığım gibi bu değişiklikler emekçilere ne getiriyor ona bakıyorum Hatta “işçici” falan da diyebilirsiniz. Kimlerin işine geliyor, kimlere zarar geliyor ona bakıyorum. Bu değişiklikler hangi tarafa yarıyor?

HSGGP Diyorki: İşçi sağlığı, iş güvenliği hizmetleri, taşeron firmaların kâr hırsına kurban edilmesin!

12 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

Demokrasi ve özgürlüklerden söz eden AKP hükümetinin iş cinayetlerini önleme konusunda ciddi ve samimi davranmayarak, gerçek niyetini ortaya koymaktadır.Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu, sağlığımızı ve geleceğimizi tehlikeye atan bu yasaya karşı kamuoyunun dikkatini çekmek istiyor.

TEKEL işçilerine Türkel’den tehdit

12 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

Bu açıklamadaki “dingonun ahırı, sapık provokatör, ajan provokatör, TEKEL işçisi olarak da görmüyoruz” ifadelerini hak etmiyoruz. Bu sözler saygı ve ahlak sınırlarını da zorlamakta, hakaret kapsamına girmektedir. Sendikalardaki çürümenin derinliğini de gösteriyor.

İntihal Kolaylık Değil, Angaryadır, Bunu İyi Çevirmenler Bilir

11 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

“Ne Yapmalı?” çevirimin intihal olduğu şeklindeki maksatlı saldırılara karşı “Mesele”deki asıl cevabıma tek kelime cevap gelmediği gibi, yeni saldırılar da yöneltilince, aşağıdaki (son) cevabı gerekli gördüm…