Sol Defter Nedir?

Sol Defter, Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan politik olayları, politik sorunları “işçi sözü” ile ifade etmeyi ve olaylar karşısında sol bir duruşu sergilemeyi amaçlayan haber, yorum, tartışma platformu. Haber ve yorumlarını olayların dışından değil, olanakları ölçüsünde olayların bizzat içinde yer alıp değerlendirmeyi önemsiyor.

Sol Defter, işçilerin sözünü ifade etmeyi önemsediği gibi, güncel politik konularda “sol duruşu” ifade etmeyi de önemsiyor. Güncel politik konuları Türkiye ve Dünya seviyesinde takip ettiği gibi işçi hareketini de doğası gereği uluslararası bir hareket olarak ele alıyor; dünya seviyesinde takip ediyor.

Sol Defter, sadece bir yorum-haber sitesi olmayacak. Türkiye’de ekonomik krizin son bir kaç yıldır ortaya çıkardığı işçi-emekçi dinamikleriyle, birleşik mücadele platformlarıyla dayanışma içinde olmayı; sınıf hareketinin siyasallaşmasını amaçlayacak.

Sol Defter, bu nedenle, 2007 yılından beri İstanbul’da Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu‘nun (HSGGP) sağlık ve sosyal güvenlik hakkı için yürüttüğü mücadele sürecinde ortaya koyduğu “birleşik mücadele perspektifi”ni son dönemin bir kazanımı sayıyor.

Sol Defter, yerel düzeyde (itfaiye, İSKİ, Sinter Metal vb.) yaşanan mücadeleler ile Türkiye genelinde gerçekleşen 25 Kasım 2009 KESK grevinin yarattığı yeni mücadele olanaklarını, TEKEL işçilerinin mücadelesini ve 1 Mayıs 2010’da Taksim Meydanının kazanılmasını sınıf hareketine moral veren, ileri eylemler olarak görüyor. Bütün bu  sürecin temel özelliğinin Türkiye çapında “yeni öncü işçi-emekçi kuşağı”nın ortaya çıkması ve “taban hareketleri”nin mayalanması dönemi olarak değerlendiriyor.

Sol Defter, mücadelelerde öne çıkan işçi-emekçi öncünün ve taban hareketlerinin sendikal merkezleri ve bu bürokratik yapılara destek veren sosyalist anlayışları aşmaya yönelik çabalarını destekliyor. Hava-İş’te Gökkuşağı Hareketini, Haber-İş’te Telekom İşçilerinin Sesi’ni, KESK’te Birleşik Emek Meclisi Girişimlerini ve mücadeleler içinden doğan Direnişteki İşçiler Platformu gibi çabaları önemsiyor.  Genel olarak “sendika içi demokrasi” taleplerini, “işçi mücadelesi” platformlarını ve “devrimci siyasal arayışları” değerli buluyor.

Sol Defter, sadece sendikalı işyerlerinde değil, sendikasız işyerlerinde örgütlenmeyi, taşeron işçilerinden atık kağıt işçilerine kadar her düzeyde örgütlenmeyi, dernekleşmeyi sınıfın birliği ve örgütlenmesi açısından destekliyor.

Sol Defter, ortaya çıkan bu yeni öncü işçi-emekçi kuşağının geniş emekçi sınıflarla bağlarının sınırlarını görmekle birlikte, bu öncü işçilerin ısrarlı ve kararlı mücadelesinin sürekliliğini sağlamayı; yanı sıra anti-kapitalist, anti-bürokratik siyasal bir yöneliş aracılığıyla yeni, birleşik bir devrimci siyasal hareket oluşumunun gereğine işaret ediyor ve bu yöndeki girişimleri destekliyor.

Sol Defter, yeni bir politik hareketin yaratılması sürecinde üzerine düşenleri yapma arzusunda ve iradesinde olan devrimci işçilere ve aydınlara açık bir yayın çizgisi izleyecek. Sadece kendi yazarlarını değil, aynı doğrultuda olduğuna inandığı yazarlara da sayfalarında yer verecek.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.