Bu ülkenin çocukları.

27 Ekim 2010 / Ömer Yıldız

Bilinçli travmada tutulur bu ülkenin çocukları.

Sorunlarından başka bir şeyle uğraşmasınlar diye…

78’liler Artık Birlikte Yürümüyor

21 Ekim 2010 / Sol Defter

Geçmiş yüceltmesi yapmanın, haklı bir mitosu yerle bir edeceği endişesi söz konusu, ki günümüzde, bilhassa referandum öncesi ve sonrası süregiden sert kapışmaların da gösterdiği gibi, 1960’ların ve 1970’lerin devrimcilerinin bir blok olarak, aynı safta, barikatın aynı tarafında birarada durmaları artık hiçbir şekilde mümkün değil.

Birikim Dergisi Sosyalist Sol’dan Kopuşunu İlan Etti!

8 Ekim 2010 / Sol Defter

Ömer Laçiner’in ‘burjuva demokrasisi’ eksenli beklentileri ve Ahmet İnsel’in birçok vesileyle, kökeni 1960’lara ve 1970’lere dayanan sosyalist solu ‘arkaik’ ilan edip durmasıyla süregiden bir eğilim.

Güçlü müttefik güçlü Türkiye

30 Eylül 2010 / Ömer Yıldız

Son günlerde ABD’yi aklama, Türkiye’de yapılan darbelerden sıyırma ve kamuoyunda imajını yükseltme çabaları var. Ben de ABD’nin ne kadar iyi bir “dost ve müttefik” olduğunu sizinle paylaşmak istedim; ABD’yi sevelim!!!

12 Eylül’ü Yaşayan Kuşak, Bugünün Mücadelesinde Ana Dinamik Olamaz

25 Eylül 2010 / Sol Defter

Geçmiş günleri yâd etme niteliğindeki bu buluşmalar (ki bir süredir başka şehirlerde başka fakültelerde okuyan eski devrimciler de bu tür yıllık buluşmalar düzenliyorlar), bana hem ilham hem keder verdi.

“Burjuva sosyalizmi” AKP’nin kapitalist maskesini gizleyebilir mi?

15 Eylül 2010 / Seyfi Adalı

AKP’nin yüzündeki kapitalist maskeyi perdeleyen, ona demokratik, eşitlikçi, darbe karşıtı görünüm veren soldan başkası değil. Murat Belge, Ahmet İnsel ya da Ömer Laçiner gibi entelektüeller; EDP, DSİP gibi çevreler AKP’ye ve referanduma toplumu medenileştiren, demokratikleştiren küçük bir adım olarak bakmamızı istiyor.

Herkes sınıfını yaşar

14 Eylül 2010 / Ömer Yıldız

Burjuva hukuku darbecilere “ceza” verirse “ödeşmiş” mi olacağız? Ey “sos-sosyalistler”. Zaten burjuva düzeninin piyonlarını, burjuva mahkemelerinde yargılayınca 12 Eylül işkence haneleri çiçek mi açacak. Siz öyle bir şey yaptınız ki, onların istediği düzene, isteyerek Taraf oldunuz. 12 Eylül darbecilerinden devrimcilerin alacağını sonsuza kadar ertelediniz.

12 Eylül Onunla Hesaplaşılarak Değil, Negatif Yoldan Tarihe Mal Oldu!

11 Eylül 2010 / Sol Defter

12 Eylül, fiziki acılarıyla, siyasal sonuçlarıyla ve psikolojik travmalarıyla, onunla hesaplaşılarak değil, negatif bir yoldan tarihe mal oldu. … Bugün, gerek bireyin kendini sorgulayışında, gerekse bütün toplumun güncel meselelerinin halline kafa yorulduğunda, 12 Eylül’ün herhangi bir şekilde eksene alınması kesinlikle bir ayak bağı durumuna gelmiştir.

Karşıtlık

10 Ağustos 2010 / Ömer Yıldız

Sosyalist mücadeleyi liberaller gibi yapmayalım. Sıyrılın mülklerinizden. Liberaller, sosyalist devrim yapmaz. Liberalken ben, sosyalistim diyemem. Utanırım,darbelerde yitirdiklerimizden.

Sosyalistler kapitalizm pazarında

5 Ağustos 2010 / Ömer Yıldız

Erdal Eren’den bahsederken, Terzi Fikri’den bahsederken isim üzerinden gidiliyor. Halka bu insanların mücadelesi anlatılmadan yapılan bir “çalma” işlemi. Tıpkı kapitalist sistemin CHE poster ve t-şortlarından para kazanması gibi.

Referandumu “Boykot Cephesi” Kuruldu

2 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

Boykot hareketimiz, 12 Eylül’le gerçekten hesaplaşmaya çağrıdır, politik özgürlük için, demokratik ve sosyal haklar için, halkların kardeşliği ve eşitliği, kadının kurtuluşu için mücadele demektir.

“Dörtyol” ilçeydi, Türkiye’nin siyasi dörtyolu oldu

30 Temmuz 2010 / Ömer Yıldız

Bu gidişle Devlet siyasi görüşe ve etnik kimliğe göre gidilebilecek iller çizelgesi çıkaracak. Böylece memleketin neresine hangi siyaset ya da etnik köken girer bileceğiz. Siyasi Dörtyol… Ayrılıkçılığın dik alası! Bölünmenin devlet eliyle planlanması…

12 Eylül’ün İnfaz Ettiği Devrimci Sendikacı Kenan Budak’ı Anıyoruz

25 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

12 Eylül’ün karanlık günlerinde işçi sınıfını örgütleme çabasını sürdüren, yurtdışına gitmek yerine, deri işçileri arasında kalmayı tercih eden, 25 Temmuz 1981’de infaz edilen DİSK’e bağlı İlerici Deri-İş Sendikası Başkanı Kenan Budak’ı anıyoruz.

AKP, 12 Eylül’den Hesap mı Soracak?

23 Temmuz 2010 / Yunus Öztürk

Sağ ve sol’un referandumdaki duruşları “evet” ve “hayır” ile “boykot” biçimindedir. “Evet” oyu kullanmayı 12 Eylül ile hesaplaşmak gibi algılayanların, 12 Eylülcülerin zaman aşımı olmadan yargılanması önergesine AKP’nin “hayır” oyu kullandığını hatırlatmak gerekir.

Referandum ve Tek Parti İktidarı

21 Temmuz 2010 / Ömer Yıldız

Önce temsil ettiğin devlet adına 12 Eylül mağdurlarından “ÖZÜR DİLEYECEKSİN”; sonra ben onların açtığı yolda ilerlemeye çalışıyorum diyeceksin. Sosyalistlerin darbelere karşı verdiği mücadeleyi es geçip, yaptığın düzen içi değişikliklerle demokrat olunmaz.

12 Eylül Hukuku, Yerel Seçimler ve Sol

20 Haziran 2009 / Sol Defter- Haber

Türkiye’de etkili bir sosyalist hareketin var olmadığı gerçeğini 29 Mart yerel seçimlerinin sonuçları da ibret verici şekilde yüzümüze çarptı. Türkiye sosyalist hareketleri içe kapalı, cemaatçi yapılarıyla 19. yüzyıl paradigmalarına sıkı sıkıya bağlı bir muhafazakârlığın cenderesi içinde bulunuyor.