Yüzde 50’nin Gücü Herşeye Yeter mi?

30 Haziran 2011 / Zafer Aydın

Ne yüzde 50’lik oy oranı iktidarın gücünün her şeye yettiği veya yeteceği anlamına gelir, ne de işçilerin oy verdikleri partiye büyük bir sadakatle bağlı kalacakları söylenebilir. Her şeye rağmen yapılacak çok şey var. Yeter ki iktidarın gazabından korkmayan, tehdit ve şantajlarına boyun eğmeyen, hak aramayı, mücadeleyi, itirazı, muhalefeti yeniden hatırlayan bir sendikal irade ortaya çıkabilsin…

Türkiye Büyük Sermayedar Meclisi mi?

19 Haziran 2011 / Aziz Çelik

Yeni meclisin sosyal-sınıfsal kompozisyonunda ciddi bir asimetri söz konusu. Sermayedar sınıflar geniş bir temsiliyet sağlarken, işçilerin, ücretlilerin-çalışanların esamisi okunmuyor. Öte yandan meclisin sosyal-sınıfsal kompozisyonu oldukça seçkinci bir karakter arz ediyor. Geçmiş dönemin devletçi-seçkinci ağırlığı yerini bu kez orta ve üst sınıfların seçkinlerine bırakmış almış durumda.

Kürtler Liberalleri Üzdü

16 Haziran 2011 / Özcan Özen

Özgürlük Blokunun milletvekili sayısını 36 olmasına bakıp “her şeye rağmen seçilebiliyorsunuz” diyorlar ve ekliyorlar “o halde silah bırakın, teslim olun.” Devlet söylemini tek bir harf bile değiştirmeye gerek duymuyorlar liberallerimiz.

TKP, Başarısızlığını Dışında Değil, Siyasetinde Aramalı

16 Haziran 2011 / Seyfi Adalı

TKP, her fırsatta Kürt halkına karşı şovenist bir dil kullanan, kendisi dışında herkesi “sahte sol” gören, “Komünist Parti” ismini burjuvaziden almış olmasına dayanarak, tüm komünistler adına konuşma hakkını kendinde bulan küçük burjuva siyasetiyle giderek kaybetmektedir.

Seçim Notları II

14 Haziran 2011 / Sırrı Süreyya Önder

Türkiye halkları, emek, barış ve özgürlüklerin savunulması anlamında blokumuza önemli bir destek sunmuştur. Savaşın dilini önceleyen diğer partilerin zaferi ya da hezimetinden daha önemli bir olgudur bu. Meclisi demokratik bir mevziye dönüştürerek özgürleşme ve ortaklaşma pratiğinde önemli işler görebiliriz. Uzun yılların, zihinlerde ve gönüllerde oluşturduğu tekçi kalıpları doğru ve sabırlı bir çabayla kırabiliriz.

Çatı Partisi

14 Haziran 2011 / Ömer Yıldız

Türkiye liberal sağ, liberal sol, zamanla azalan ve daha da azalacağı görülen milliyetçi sağ ve Kürt ağırlıklı sosyalist bloktan oluşmaktadır. Cumhuriyet tarihindeki en güçlü sosyalist blok oluşmuştur. Göstergeler büyümeye de devam edeceği yönündedir. Sırrı Süreyya ve Levent Tüzel sosyal demokratlardan da oy almışlardır.

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku Umut Oldu

13 Haziran 2011 / N. Cemal

Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nun önemli başarılarından birisi de kadınların temsiliyle ilgilidir. 2011 seçimlerinde -şu anki verilerle- 11 kadın vekil blok adına meclise girmektedir.

Yeni Mecliste 107 Hukukçu Var: Hukuk Da Olacak mı?

13 Haziran 2011 / Sol Defter- Haber

Yeni Mecliste 107 hukukçu, 71 mühendis, 37 doktor ve 10 gazeteci milletvekili “grubu” var. 2 sendika genel başkanı, 8 ticaret ve sanayi odası başkanı, Kiler grubundan Koç Holding’e ve Toprak Holding’e kadar sermaye çevreleri de mecliste. Meclisin beşte birinin hukuçulardan oluşmuş olması ise, hukuksuzluğa son verileceğinin garantisi olacak mı?

AKP’nin Seçim Başarısı, ‘Pirus Zaferi’ne Dönüştürülebilir…

13 Haziran 2011 / Seyfi Adalı

AKP ve düzen karşısında, Blok’un sadece milletvekilleri değil, sokaktaki devrimci iradesi de önemli bir barajdır. Blok ezilen ve sömürülenlere; gençlere ve kadınlara umut vermiştir. Toplumsal taleplerimizi parlamentoda ifade edecek, şimdi daha fazla temsilcimiz var. Sıra emekçileri, işsizleri, gençleri, kadınları ve sokağı örgütleyecek siyasal iradeyi “birleşik mücadele” temelinde örgütlemektir, diyebiliriz.

Seçimlerin Resmi Olmayan İlk Sonuçları

13 Haziran 2011 / Sol Defter- Haber

Şu ana kadar sandıkların yüzde 99’u açıldı. Açılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre AKP’nin oy oranı yüzde 49.89, CHP’nin yüzde 25.9, MHP yüzde 13, bağımsızlar yüzde 6.6Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku şu anki sonuçlara göre toplam 36 milletvekili çıkarıyor.

Sırrı Süreyya Önder ve 35 Blok Adayı Mecliste

13 Haziran 2011 / N. Cemal

Bu başarıyı ben değil kim aday olsa elde ederdi arkadaşlar. Bu başarı devrimci dayanışmanın, ortaklaşmanın, hepimizin başarısıdır. Bu başarı, devrimci, sosyalist, yurtsever güçlerin ortak başarısıdır. Devrimci dayanışma gösterince halk da bunun karşılığını veriyor. Çalışmalara katılan herkese teşekkür ediyorum” sözlerine, “Yaşasın Devrimci Dayanışma!” sloganlarıyla cevap verildi.

Seçim Öncesi NTV’ye AKP Müdahalesi

11 Haziran 2011 / Sol Defter- Haber

Her gittiği yerde BDPlileri televizyonlara çıkarmayın diyen ve basını tehdit eden Erdoğan’ın talimatı sonuç verdi. NTV’de Banu Güven, Can Dündar, Mirgün Cabas ve Çiğdem Anat izne gönderildi.

Seçimlerin İlk Bilançosu

11 Haziran 2011 / Sol Defter- Haber

Seçim öncesi, bilanço ortadayken, Başbakan Erdoğan’ın özellikle seçimde polis ve askerin sandıkları koruyacağı yönündeki açıklaması demokratik seçim ortamı hakkında şüpheleri artırıyor.

Sırrı Süreyya Önder, Halkın Gönlünde Zaten Vekildir

10 Haziran 2011 / N. Cemal

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nun 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Sebahat Tuncel, “13 Haziran’da Türkiye, Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nu konuşacak ve blok faşizme giden yolu kapatacak” diyerek, “AKP’nin dili savaş dili, milliyetçi dil, cinsiyetçi dil. Biz bu dile karşı direneceğiz. Direne direne kazanacağız” diye vurguladı.Tuncel, “Sırrı’nın desteğe zaten ihtiyacı yokmuş, o halkın gönlünde vekil olmuş bile…” diyerek kitleyi hareketlendirdi.

Devlet Provokasyonlarının Sırrı

10 Haziran 2011 / N. Cemal

Polis artık gerekli delil ve malzemeleri de temin eder durumda. Gazi seçim bürosunun hikayesi ise bunun açık bir örneği. Asıl önemlisi ise, daha hiçbir soruşturma başlatılmamışken bu sahnelenen oyunun önemli bir karakteri olduğunu başbakan’ın Adıyaman mitinginde göstermesidir…

Manifesto’da “Fransız Kalmak,” Diyarbakır’da “Türk Kalmak”

8 Haziran 2011 / Özcan Özen

Tayyip Erdoğan Diyarbakır’da Kürt sorununa tam anlamıyla Türk kalmıştır. Türkçe konuşmaktadır; Osmanlı dönemindeki din mayasının tutacağını düşünmektedir; ekonomik etkinliğin artmasının, ranttan ve ücretli emek sömürüsünden pay alanların çoğalmasının (ki sömürü oranının artmasıyla ve taşeron kademelerinin çoğalmasıyla gerçekleşiyor) siyasallaşmanın önüne geçeceğine inanmaktadır.

Seçmen Hep Kazanandan Yanadır

7 Haziran 2011 / Ömer Yıldız

Seçmen kazanandan yanadır demiştik ya. Tarih gösterdi ki kazandığını zanneden seçmen aslında hep kaybetmiştir. Bir sosyalistin kaybettiği an bu düzenden umut beklediği andır. Çünkü o anda kendi duygularını, reflekslerini, hedeflerini bıraktığı andır.

Ertuğrul Kürkçü 50 Binden Fazla Kişiyle Mitingte

5 Haziran 2011 / Sol Defter- Haber

AKP despotizminin halklarımıza karşı kışkırttığı savaşı sonlandırmak için bir aradayız. AKP ve CHP’nin yüzde 10 seçim barajını sandıklarda gömmek için buradayız” diyen Kürkçü, şöyle devam etti: “12 Eylül’ün tekçi ve totaliter anayasasını kaldırıp, özgürlükçü bir anayasaya giden bir mücadele başlattık. Ezilenler, horlananlar ve dışlananlar, insanlığın kurtuluşuna da ön ayak olacak. Tüm dünya halklarının kalbi bugün birlikte atıyor.

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun İstanbul 3. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Mustafa Avcı Seçimlerden Çekildi

4 Haziran 2011 / Sol Defter- Haber

Kendi iç çalışmalarımızda sürecin darlığından kaynaklı ittifakın stratejik önemi ve konumunu özellikle yurtsever kamuoyuna ve halka anlatmakta zorlandık. Bu bizim eksikliğimiz. Geldiğimiz noktada blok ve ittifak mantığını kamuoyuna yeterince anlatamadığımızdan kaynaklı çeşitli riskler, her defasında bizim tarafımızdan denetim altına alınmaya çalışıldı.

Sırrı Süreyya Önder: Onlara Polis Koruması, Bize Polisle Köşe Kapmaca Düşüyor

4 Haziran 2011 / Sol Defter- Haber

Seçim çalışmalarımız güçlükle yürüyor. Güvenlik gibi tılsımlı bir kavramın arkasına sığınıyorlar. Karışmasınlar çalışmalarımıza bir kişinin burnu kanarsa gelsinler hesabını benden sorsunlar. Birileri rahatlıkla çalışma yürütürken biz polisle köşe kapmaca oynamak zorunda kalıyoruz.