1 Mayıs ve Yaklaşan Seçimler: Sol Potansiyelin Dışavurumu

1 Haziran 2011 / Sol Defter

Dünyanın diğer ülkeleriyle birlikte Türkiye’nin emekçi kesimlerine de ‘hak tanımadan’ dayatılan güvencesiz çalışma rejimi, çoğunlukla yeni kuşak gençleri büyük bir çaresizliğe sürükleyen devasa işsizlik ve geleceksizlik tablosu ile bütün ülkenin demokratik hayatında belirleyici bir rolü olan Kürt yurttaşların siyasal statüsü. Bu üç devasa sorun da sosyalistlerin önüne, mümkün olan en geniş örgütsel ve siyasal birliğin bir biçimiyle örülmesine omuz vermek gibi bir imkânı zorlama görevini koymakta.

Seçim Notları

31 Mayıs 2011 / Sırrı Süreyya Önder

İçinden geldiğim devrimci gelenek “eleştiri” kültürünü yeterince içselleştiren bir anlayışın sahibidir. Hatalarımızı kabul ederken “ama” diye bağlaçlar ve sonrasında kurulan cümleler gereksizdir. Süreç, başta emek ve özgürlük savunusu olmak üzere, bütün halkların ve ötekileştirilip yok sayılanların hak savunucusu olma yükümlülüğü vermiştir. Bunun ruhuna ve onuruna uygun davranırken daha özenli olmamız tarihi bir sorumluluktur.

İşçiler Kefaret Ödetmeyecek mi?

26 Mayıs 2011 / Zafer Aydın

Sendikalar, emek örgütü kimliğine, misyonuna, işlevlerine uygun bir rol oynamayı tercih etmiş olsalardı, siyasete müdahil olur, sekiz yıllık iktidarı döneminde emek karşıtı uygulamalara imza atan AKP karşısında pozisyon tutarlardı.

Sırrı Süreyya İstanbul Üniversitesinde

25 Mayıs 2011 / Sol Defter- Haber

Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) desteklediği Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blok’u bağımsız milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder’in bugün İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapacağı söyleşiye İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından izin verilmedi.

Seçim Öncesi Bahaneler Seçim Sonrası Tehlikeler

24 Mayıs 2011 / Özcan Özen

Blok ve sosyalist bağımsız adaylara sahip çıkılmalı, yüksek oy oranlarıyla Meclis’e gönderilmeli, yemin töreninden hemen sonra seçim bölgelerine geri çağrılmalı ve yerel meclisler oluşturmaları, gölge hükümet kurmaları için teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Seçtiklerin tanınmıyorsa seni tanımıyorlar demektir, sen de onları tanıma.

Hangi Seçim? Parti Programlarının Dili (CHP)

23 Mayıs 2011 / Sol Defter- Haber

Programların farkı nerede? Muhafazakar-milliyetçi-liberal blok ile ulusalcı-sosyal demokrat blok aynı düzenin aynı programına sahip degiller mi? Üstüne hükümet süresince programdan çok, „özünün“, yani egemen çıkarların dilinin uygulanacağı gerçeği düşünüldüğünde emekçi halkın seçim hakkı var mı? Bu koşullarda gerçek seçim, her zaman olduğu gibi mevcut düzen ile emek merkezli bir kurtuluş projesi arasında değil mi? Emek merkezli toplumsal kurtuluş projesi ise 12 Eylül „demokrasisinin“ parlamentosunda mümkün değil bence…

Hekimler Seçimlere Hazırlanıyor

12 Mayıs 2011 / Osman Öztürk

Hani Başbakan “doktor efendi”ler için “Sağlık hizmetinde grev uygulamasına gidenler bu milletten beddua alırlar ve iflah etmezler… Çalışmak istemiyoruz dersiniz istediğiniz yere çeker gidersiniz.” dedi… Sonrasında, tartışma internet ortamlarında devam etti… Medimagazin sitesindeki yazılardan bazılarını, olabildiğince dokunmadan, paylaşayım dedim.

Bağımsızlar Meclise: Aydınlardan Destek!

11 Mayıs 2011 / Sol Defter- Haber

Barış isteyen ve barış için mücadele eden tüm Türkiyeliler, %10 seçim barajını sandıkta bir kez daha delmek, parlamentoya ülkenin farklı renk ve seslerinin temsilcilerini göndermek için; Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun bağımsız adaylarını destekliyor, özgürlükçü ve eşitlikçi yeni bir anayasa talep eden tüm yurttaşları 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde bu adaylara oy vermeye çağırıyoruz!

ÖDP, Seçimler ve Sola Bir Soru

11 Mayıs 2011 / Sol Defter- Haber

1990’larla birlikte hemen hemen tüm sosyalist sol hareketlerde gözlenen bir büyük taktik dönüşüm yaşandı. Neredeyse tamamı ya ortak ya da kendi yasal partilerini oluşturarak seçimlere katılmaya başladılar… Bu yönelim, solu düzen içine çekerek kısmen ehlileştirirken, kısmen de 12 Eylül demokrasisini meşrulaştırmış olmadı mı?

Seçimler Sosyalistler İçin Anlamsız Mı?

11 Mayıs 2011 /

Sosyalist solu toplumsal direniş ve mücadeleler içerisinde yeniden kurma çabası, sabır, inat ve sebatla biriktirmeye, iğneyle kuyu kazmaya dayanmak durumunda. Ancak … kitlesel antikapitalist bir siyasal öznenin inşası (elbette sokakta ama “sandıkta” da inşası) meselesinin üzerinden atlamaktan da ısrarla kaçınmak gerekiyor.

Sınıf İşbirlikçilerle Stratejik Ortaklık Yapılır mı?

9 Mayıs 2011 / N. Cemal

Kürt özgürlük hareketiyle ittifak ile “kuyrukçuluk”, Kürt adaylarını desteklemek ile eleştirel destek aynı şeyler değildir. Ama, Kürtlerin fiili gücünü ve bu gücün seçimlere tahvil edilebilen yüzünü kendine ait sanma yanılsaması, kuyrukçuluğu da aşan bir doruk noktası değil midir?

Özgürlük ve Demokrasi Adayları Seçim Beyannamesi

7 Mayıs 2011 / Sol Defter- Haber

Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloğu, 12 Haziran Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi’ni açıkladı. 38 sayfalık beyanname “Demokratikleşme”, “Ekonomi, eğitim ve sağlık”, “Çevre, doğa ve ekoloji”, “Gençlik”, “Kent”, “Engelliler”, “Dış politika” ve “Kadın” şeklinde…

ÖDP Seçimlere Neden Gir(e)medi?

4 Mayıs 2011 / Sol Defter- Haber

ÖDP PM Üyesi Memduh Uyan: “Askerliğini yapmamış, belge alması mümkün olmayan kişilerin bile aday olarak gösterilmesini de anlamak mümkün değildir” dedi. Durumun ÖDP’yi ‘CHP destekçisi durumuna düşürdü…”

Düzene Mecbur Olmak

24 Nisan 2011 / Ömer Yıldız

Aynı tencerede et te pişiyor sebze de. Et sebzeye, sebze ete benzeyecek biraz. Ha az benzemişsin ha çok fark eder mi?

“Sabahat Tuncel’in Tokadı, Devletin Kürtleriyle Alevi Kürtlerin Bilinçaltına da Atılmıştı”

22 Nisan 2011 / Sırrı Süreyya Önder

Biz Ergenekon denilen, ya da Gladyo, Kontrgerilla, Derin Devlet her neyse; bu yapılanma bir tarafta, AK Parti iktidarı diğer tarafta gibi değerlendiriyoruz hep. Oysa AK Parti iktidarı artık bizatihi devletin gizli-açık aygıtlarıyla, dönüşerek entegre olmuştur. Yeni hâkim sınıflar ittifakına dönüşerek dâhil olmuştur. Dolayısıyla bizim böyle bir ayrım yapmamızın gerçek hayatta bir karşılığı yok.

TKP’nin Seçim Şakası… (Ersan Olgaç)

22 Nisan 2011 / Sol Defter- Haber

CHP-MHP ve Genel Kurmay’dan tek kelimeyle bile söz edilmediği için, sanki tek başına AKP durdurulduğu, ya da geriletildiği zaman bir kurtuluş umudu yaratılacakmış sanısı yayılmak isteniyor. AKP’nin tek hedef seçilmesinin gerekçeleri, “TKP’ye oy vermek için 10 neden” başlıklı bildiride ifadesini buluyor.

Sırrı Süreyya Önder: “Çözümün Önündeki En Önemli Engel AKP’dir”

22 Nisan 2011 / Sol Defter- Haber

Kürt sorunun çözümünün önündeki en önemli engel AKP’dir, sebebi iktisadidir, simgesi naylon kelepçedir. Dinin kendi tarihine de baktığımızda, çıkışta hep yoksulların itirazı niteliğinde oluyor ancak bir süre sonra egemenlerin bir manipülasyon aracına dönüşüyor. Bir baskı aygıtına dönüşüyor.

Milletvekili Vetolarına Öfkeli Tepki ve Protesto

20 Nisan 2011 / N. Cemal

Aksaray’da kurulan Demokratik Çözüm Çadırı’na gelen binlerce kişinin üzerine polisin gaz bombalarıyla müdahale ettiği görüldü. Polisin sert müdahalesi sırasında yaşlı kadınlarla küçük çocukların etkilendiği görüldü. Yaralananlar ve bayılanlar oldu.

YGS’den Sonra YSK Skandalı: Bağımsız Adaylara Veto, 2011 Seçimlerinin Şifresi

18 Nisan 2011 / Sol Defter- Haber

Kurul, milletvekili seçilme yeterliliğini etkileyecek eski mahkumiyetlerinin bulunduğu gerekçesiyle aralarında Hatip Dicle, Leyla Zana, Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel’in de bulunduğu bu kişilerin milletvekili adaylıklarının iptaline karar verdi.

Bana Bir Avans Verin, Size Nasıl Vekillik Yapılır, Göstereyim

16 Nisan 2011 / Sırrı Süreyya Önder

Ezgi Başaran’la Söyleşi – “Yazarlığımı biliyorlar ama vekilliğimi henüz bilmiyorlar. Yazı yazmaya başlamadan önce de bana ‘Sen sinemacısın, ne işin var gazetede köşe yazıyorsun’ diyorlardı. Ama o zaman daha benim nasıl bir köşe yazacağımı bilmiyorlardı. Halk bana bir avans verirse size nasıl milletvekilliği yapılacağını gösterebilirim.”