28-29 Mart Grevi

28 Mart 2012 / Ömer Yıldız

Alanda 4+4+4 ve 4688 sayılı kanun değişikliği protesto edildi.Baskılar bizi yıldıramaz, direne direne kazanacağız, Akp yasanı al başına çal, Faşizme karşı omuz omuza gibi sloganlar atıldı. Ankara şube yöneticileri ve Kesk Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul tarafından açıklamalar yapıldı. Kesk genel başkanı her grubun yanına giderek sorunları çözmeye çalıştı. Diğer Kesk yöneticileri gruplara hitap ettiler ve açıklama yaptılar.

KESK’in Yürüyüşüne Ankara Valiliğinden Yasak Geldi!

2 Şubat 2012 / Sol Defter- Haber

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu tarafından uzun süredir sürdürülen eylem ve etkinlikleri kapsamında 2 Şubat Perşembe günü saat 12.30’da Milli Müdafa Caddesinde toplanarak TBMM Dikmen kapısına yapmayı planladığı yürüyüşün kanuna aykırı olduğu ve yapılması durumunda suç işleneceği konusunda bir yazı Ankara Vali Yardımcısı M.Fahri Aykırı tarafından KESK’e gönderildi. KESK yürüyüş ve basın açıklaması haklarını kullanacağını açıkladı.

Grevsiz Toplu Sözleşme, Toplu Sözleşmesiz Sendika Olmaz!

25 Ocak 2012 / Sol Defter- Haber

Kamu emekçileri sendika yasası yasaklama ve sınırlamalara donatılmış olarak Perşembe günü saat:1400’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. KESK İstanbul’da saat 13.00’de Galatasaray Meydanında toplanıp Taksim’e yürüyüş ve oturma eylemi çağrısı yaptı. Genel merkezden yapılan açıklamaya göre, eylem tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek.

Sahte Sendika Yasa Tasarısı – Faysal Özçift

9 Kasım 2011 / Sol Defter

4688 Sayı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun taslağı bu haliyle yasalaşırsa, Kamu Emekçileri Sendikaları Kofederasyonu (KESK) (232.083) ve Türkiye Kamu-Sen (394.497) toplam 626.580 üye sayısına karşılık üç üyeyle; 515.378 üyesi olan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ise dört üyeyle temsil edilecek demektir. Taslakta, hükümet güdümlü Memur-Sen sözleşmenin tarafı ilan ediliyor.

Taban Hareketi, KESK Olağanüstü Genel Kurulu Hakkında Açıklama Yaptı

11 Aralık 2010 / Taban Hareketi

KESK sınıf mücadelesi içindeki görevlerini yerine getiremediği için bürokratik yozlaşmaya uğramaktadır. Yaşananlar bürokratikleşmenin sonuçlarıdır. İddiaların kendi kurulları içinde çözülememiş olması da bunun bir ifadesi sayılır.