Tarih yenilmiş, çarpıtılmış ve ihanete uğramış devrim örnekleriyle dolu

22 Nisan 2012 /

Suriye hususunda emperyalist merkezlerden ziyade Katar, Suudi Krallığı ya da Türkiye gibi bölgesel aktörlerin daha ‘şahin’ bir pozisyon aldıklarını görüyoruz. Küresel hegemon güç olarak ABD ile onunla stratejik işbirliği içerisindeki bölgesel aktörler arasındaki ilişkiyi basit bir ‘taşeronluk’ ilişkisi olarak değerlendirmemek gerek.

ABD Emperyalizmi ve Arap Devrimci Süreci: Bir Hatırlatma – Foti Benlisoy-Aykut Kılıç

27 Şubat 2012 / Sol Defter

Arap devrimci süreci içerisinde emperyalizm lehine en önemli kırılma olan Libya örneğine detaylı bir şekilde yer vermemizin birkaç önemli nedeni var. İlki, Libya’daki emperyalist müdahalenin farklı aktörler arasındaki ihtilaflı bir uzlaşının sonucu olduğunu vurgulamak.

Gilbert Achcar: Devrim Daha Yeni Başlıyor!

3 Eylül 2011 / Sol Defter

Libya’da iktidarın görece barışçıl bir geçişle kullanabileceği Mısır ordusu gibi bir kurumu yok; bu nedenle Batı askeri olarak müdahale etmeye karar verdi. Libya isyanı ilk haftalarında “yabancı müdahaleye hayır” sloganını yükseltmişti ve halen bile dış desteğe dönüldükten sonra müdahaleyi reddediyorlar. Ancak Batılı güçler yerini neyin alacağını bilmeden Kaddafi rejiminin düşmesini istemiyor.

Libya: Emperyalist Müdahalenin Çarpıttığı Ayaklanma

24 Ağustos 2011 /

Ayaklanmanın kaderini tayin eden, Libya’da gelişebilecek süreci tabir caizse akamete uğratan ve çarpıtan gelişme, Libya’da sivilleri Kaddafi rejiminin saldırılarına karşı koruma gerekçesiyle gündeme gelen emperyalist müdahale oldu.

Arap Dünyası ve “Türkiye Örneği”

28 Haziran 2011 / Sol Defter- Haber

Arap dünyası ve Türkiye bu kadere mahkûm mudur? Her şey, halk muhalefetinin içerdiği düzen karşıtı potansiyelin sosyalist, devrimci akımlarla buluşmasına bağlıdır. İzleyebildiğim kadarıyla Tunus ve Mısır’da sosyalistler, devrimciler ile işçi hareketi arasında olumlu bağlantılar kurulmakta; Suriye’de ise geleneksel sol hareketlerin örgütsüzlüğü ve zafiyeti ciddi tıkanmalar oluşturmaktadır.

‘Demokrasi Adına’ Bir Bombardıman Daha

21 Mart 2011 / Sol Defter

Kumru Başer, Londra – Mısır’daki isyan belki hemen hızlı ve geniş kapsamlı demokratikleşme sonuçları yaratmayacak, ama muhalefetin güçlenerek, alnının akıyla çıktığı ve artık tarihsel olarak geriletilmesinin çok daha zor olduğu bir sürecin başlangıcını oluşturduğu açık. Oysa Libya’da bombardıman sonucu Kaddafi rejimi devrilse bile aynı şeyi söylemek mümkün olmayacak.

Kemal Okuyan’ın Yazısı ve Devrim, Sol ve Sinizm

25 Şubat 2011 /

Bütün bu meseleler Okuyan’ın devrimden, ayaklanmadan, toplumsal mücadelelerden ne anladığıyla alakalı elbette. O belli ki emir komuta zinciri dahilinde gelişen ve komuta kademesinde mutlaka kendisinin ya da kendisiyle eşdeğer güçlerin yer aldığı mücadeleleri mücadele, ayaklanmaları ayaklanma sayıyor. Gerisi emperyalizmin yeni bir oyunundan başka ne olabilir ki?