konteynır

Perhiz, artık değer, konteynır…

21 Kasım 2015 / E.Ahmet Tonak

Marx’a göre artık değer üretimi sadece üretim faaliyetlerinde ve o faaliyetler kapitalist faaliyetler ise vuku bulur. Bunun tek istisnası üretimin son safhası olarak vuku bulan ulaştırma faaliyetleridir. Öyle ya, Longhua, Shenzhen’de üretilen iPhone’lar ancak satılacakları ülkeye ulaştırıldıklarında üretimleri tam anlamıyla bitmiş sayılacaktır. Dolayısıyla, bu anlamda, yani üretimin son, olmazsa olmaz safhasına ait ulaştırma üretim faaliyeti olarak görülmelidir. Eğer öyle ise, bu safhanın hızla tamamlanmasını sağlayacak teknolojik gelişme de haliyle artık değer üretimini arttırmaya hizmet edecektir.