ist-tabip-odasi-yeni-yonetim

Tıbbiyeli yanılmaz

2 Mayıs 2016 / Osman Öztürk

Seçimin kazananı…Çağdaş, laik, demokratik bir ülkede, barış içinde, iyi ve onurlu hekimlik için sandık başına koşan doktorlar. Tıbbiyeli yanılmaz… İstanbul Tabip Odası yenilmez!..

Yeni-Kadro’cu Aydınlık Kadroları Şimdi Nerede? – Gün Zileli

5 Ocak 2014 / Sol Defter

Yeni-Kadro’cu kesimin lideri durumunda olan Doğu Perinçek, hareketi ulusalcı-sosyalist bir mecrada sürdürdü ve tasfiye edilen eski devlete bağlı kaldığı için yeni AKP devleti tarafından müebbet hapisle “ödül”lendirildi. Yeni-Kadro’cu kadrolardan bir kısmı ise, kadroculuklarını yeni AKP devletinin saflarında sürdürdüler. Ne var ki, artık “anti-emperyalizm” çağı kapanmış ve yeni parlayan yıldız, emperyalizmin güdümündeki demokrasi olmuştu. Bu kadrolar da bu sefer anti-emperyalizmi bir yana bıraktılar ve AKP destekçisi bir “demokrasi”nin ideolojik parlatıcısı rolüne soyundular.

Aydınlık Çalışlar ve 12 eylül

Oral Çalışlar’ın 12 Eylül’de Aydınlık için Kenan Evren’e yazdığı mektup

27 Eylül 2013 / Sol Defter

Çalışlar’ın Aydınlık’ın yayın yönetmeniyken Kenan Evren’e yazdığı mektuptan: Aydınlık, Sıkıyönetim Komutanlıkları’nın terör ve zorbalık odaklarına karşı başarı kazanmasına yardımcı olmuştur T24 – Hazal ÖzvarışÇağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Ahmet Abakay, anılarını anlattığı “Hoşana’nın Son Sözü” adlı kitapta, dönemin Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Oral Çalışlar’ın 18 Eylül 1980’de Milli Güvenlik Konseyi (MGK) Başkanı Kenan Evren’e gönderdiği mektuba yer…

Read more →

Türk-İş Perver Aydınlık ve Evrensel İşçilere Sansür Uyguluyor!

12 Temmuz 2011 / Seyfi Adalı

İşçi Partisi ve Emek Partisi’nin siyasal çizgisindeki bu iki gazete tabii ki Türk-İş’in sözde muhalefetine tabandan eleştiri getirilmesini kabul etmediler, işçilerin yüzüne başka söylediler, sonra da sansür uyguladılar; onların görüşlerini değersiz saydılar. Hatta tehlikeli saymış olmalılar ki, küçük bir haber bile yapmadılar.