evrimgr1

Evrim-Dogma Döngüsü – Ahmet ELİF

6 Eylül 2017 / Sol Defter- Haber

Evrim insan yaşamını, insanın nereden geldiğini, nasıl oluştuğunu, zamanla nasıl değişikliklere uğradığını ve günümüze kadar nasıl ulaştığını, net sonuçlar ile sunmaktadır. Dogmatizmde böyle bir şey mevcut değildir; çoğunluk tarafından benimsenen bazı kuralları çoğunluk ile bireylere benimsetmekten başka bir işe yaramamaktadır.

Stephen Jay Gould: “Doğa Tarihinde İlerleme Yoktur”

26 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Gould’un argümanı şudur ki, insan “evrimin devasa soykütük ağacındaki önemsiz küçücük bir dal”dan başkası değildir. Diğer deyişle, “yüksek” canlı yaratıklar ancak bir tesadüfün sonucunda oluşmuşlardır.