cengiz-kolin

“Şirket Devlet” ve “Saray Devleti” – Korkut Boratav

1 Ocak 2021 / Sol Defter- Haber

Türkiye’de işgücü istihdam edenler (işverenler) “kendiliğinden bir sınıf”olarak elbette vardır. Ama sınıf (“burjuvazi”) bilincinden, kimliğinden yoksun bir kalabalıktır; yığındır, o kadar…

f.baskaya-1

Fikret Başkaya: Siyasal İslam dalgakıran işlevini sürdüremeyecek

30 Ağustos 2017 / Sol Defter- Haber

Fikret Başkaya’ya göre Türkiye Cumhuriyeti’nin hiç bir zaman tam laik olmadı. Başkaya, siyasal İslam’ın da ilerici, seküler, sol, ulusçu, anti-siyonist hareketlerin önünü kesmek için peydahlandığını belirtirken, şunu ekliyor: “Dinci gericilik, yükselen dalgayı kırma işlevine koşuldu ama artık bundan sonra bir işe yaraması pek mümkün değil.”

Demirtas-HDP

Demirtaş’ın devletsizlik serzenişi ne anlama geliyor? – İrfan Aktan

12 Aralık 2015 / Sol Defter- Haber

28 Kasım’da herkesin gözleri önünde öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin cenaze töreninde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye’de yaşanan Kürt karşıtlığına işaret etti. Demirtaş, Elçi’nin öldürülmesine on milyonlarca kişinin “oh olsun” dediğini ve iktidarın da bu suikastın acısını hissetmediğini ifade etti. HDP lideri böylece sadece iktidara değil, Kürtlerin maruz kaldığı uygulamalara sessiz…

Read more →

cizre3

Bir devlet enstrümanı olarak ‘iç savaş’ – Yetvart Danzikyan

11 Eylül 2015 / Sol Defter- Haber

Klasik Türk devlet geleneğini devralan AKP, sonuç olarak bu devlet aklının en iyi bildiği işi yaptı. Tıpkı 6-7 Eylül 1955’te, öncesinde ya da sonrasında olduğu gibi, siyasetini iç savaş çıkarma şantajı yaparak sürdürme hamlesi yaptı. Bu utanç verici geleneği AKP’nin de şevkle uygulaması tarihe geçecektir elbette.

gezi isyanı

İlgili davaya müdahillik talebimdir! – Eriş Bilaloğlu

18 Eylül 2014 / Sol Defter- Haber

Ayak bileğinde ağrı vardı ve üzerine basamıyordu. “Hastaneye gitmeli, film çektirmelisin” dedik. Şüpheyle baktı bize ve ayağını çekti geriye: “Size güvendiğimden geldim; bize gaz atan, gaz atılmasını durdurmayan devletin hastanesine mi gideyim?”

Politik Kriz, Ekonomik Kriz; Gidiş Nereye ?

13 Ocak 2014 / Sol Defter

Türkiye’de bugün yaşananların bir benzeri, acaba başka bir ülkede, başka bir tarihte yaşandı mı? Yaşandıysa nasıl sonuçlandı? Başka ülke deneyimlerini bilemem ama Türkiye tarihinde böylesi ilk kez yaşanıyor.

Devletin Malı Deniz, AKP Yer, İhalesiz…

7 Ocak 2014 / Mustafa Sönmez

Neoliberalizm, ne kadar devleti küçültmek istese de sonuçta, mal alan, hizmet alan, altyapı yatırımları için harcayan bir devlet hep oluyor. Bu harcamalar için vergi, yetmeyince özelleştirme, yetmeyince borçlanma yine oluyor. Özet olarak, her zaman devletin hatırı sayılır harcamaları ve ondan nasiplenmek için devlete mal ve hizmet satan, devlet yatırımlarını üstlenen şirketler hep oluyor, olacak.

Oya Baydar’a Açık Mektup – Demir Küçükaydın

5 Ocak 2014 / Sol Defter

Bu devletin çürümesine üzülmek, müdahale istemek size mi kaldı? Bırakın buna Baykal’lar üzülsün. Bir demokratın bütün bu olanlara sevinmesi gerekir. Siz eğer bir demokrat iseniz, devlet başkanına bu yıkımı engellemesi için değil; halka “henüz müdahale etmeyelim” bırakalım iyice birbirlerini güçten düşürsünler ondan sonra devlet hakkındaki yanılsamaların dibe vurduğu devletin en zayıf olduğu noktada kendi öz yönetim organlarımızı oluşturalım; şimdiden bunun için hazırlıklar yapalım vs. diye mektuplar döşenmeniz gerekir.

Polis Erkinin Eleştirel Teorisi – Mark Neocleous

4 Mayıs 2013 / Sol Defter- Haber

Polis salt üniformadan, devletin baskı aygıtı olmaktan, burjuva düzeninin yeniden üretilmesindeki rolünden ibaret değildir. Esas olarak mevcut düzenin inşasında merkezi bir görev üstlenmiştir: Polis mandası yoksulluk sınıfının yönetilmesini ve düşkünler ile çalışabilenler olarak ayrıştırılmasını örgütlemiş ve böylelikle ücretli emek düzeninin inşasını gerçekleştirmiştir.

Prof. Ayşe Buğra: Anadolu’da Gülen cemaati tedirginliği var

4 Mart 2013 / Sol Defter- Haber

Prof. Buğra anlatıyor: Devlet destekli sermaye birikimini sağlamanın biçimi değişti, ama çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Devlet eliyle yaratılmış yeni bir iş adamı grubu ortaya çıktı.

Devletin Yeniden Yapılanması – Tülin Öngen

1 Temmuz 2012 / Sol Defter- Haber

Sermaye birikimi ile devlet arasındaki diyalektik ilişkiyi anlayabilmek için kapitalist devletin ne olduğu/ne iş gördüğü/nasıl işlediği ile ilgili doğru bir fikre sahip olmak gerekir. Kapitalist devlet, ekonomiden (pazardan) ayrı bir alanda (siyasal üstyapıda) örgütlenmiş olsa da, pratikte ne üretimden bağımsız ne de sınıflar karşısında tarafsızdır.

Ermeniler ya da Mahkûmlar Yolda Ölünce Devlet Masum Olur mu?

20 Eylül 2011 / Özcan Özen

Bir devlet her şeyden önce zor/şiddet araçları tekelidir. Devlet vatandaşlarının sahip olduğu zor araçlarının (silahlarının) vatandaşın elinden alınması (gönüllü ya da zorla) ve tek elde toplanmasının mutabakatıdır. Bu uzlaşı aynı zamanda zor ve şiddet araçlarının kimlerinin elinde ve ne oranda olacağını da belirler. Bugün Türkiye’de, örneğin, zabıta (bir zor kullanma merci) silah taşıyamaz, polis ağır silah bulunduramaz, savaş uçağına ancak ordu sahip olabilir.