chavez-duvar

Venezüella devriminin sorunu yeterince ileri gitmemiş olmasıydı – Slavoj Žižek

29 Ağustos 2017 / Sol Defter- Haber

Solun görevi sadece yeni bir düzen önermek değil, aynı zamanda mümkün görünen şeyin ufkunu değiştirmektir. Açmazımızın paradoksu bu haliyle şöyledir; küresel kapitalizme karşı olan direnişler, (kapitalizmin) ilerlemesini engellemede tekrar ve tekrar başarısızlığa uğruyorken, kapitalizmin ilerici parçalanmasını açıkça işaret eden pek çok eğilimden tuhaf biçimde bihaberdirler

savas

“En müreffeh, en özgür dönem”

2 Mart 2017 / Ergin Yıldızoğlu

Ignatieff’i, Irak’ın işgali sırasındaki, “Liberal Emperyalizm” utanmazlığından anımsıyorum. Bu şahıs, önce solda başladı, 1984 Madenciler grevinde Margaret Thatcher’ın safına geçti. Kosova savaşında Tony Blair’i, Irak’ın işgalinde Bush’un katliamlarını destekledi, “Liberal Emperyalizm”in sözcüsü oldu.

yemen-protesto

Yemen’de darbe mi oldu devrim mi? – Alptekin Dursunoğlu

9 Şubat 2015 / Sol Defter- Haber

2011’deki ‘Arap Baharı’ sürecine uzayan geçmişiyle birlikte değerlendirildiğinde Yemen’deki 6 Şubat 2015 kararlarını ‘darbe’ değil, ‘devrimin ilk adımı’ olarak nitelemek de mümkün.

Burkina-Faso 1

‘Burkina Faso emekçileri politik sahneye girmiştir’ – Volta Devrimci Komünist Partisi

6 Kasım 2014 / Sol Defter- Haber

Halk ayaklanmasına yönelik polis saldırılarında 5 militanı yaşamını yitiren Volta Devrimci Komünist Partisi (PCRV), Burkina Faso’da yaşananlarla ilgili uluslararası kamuoyuna yaptığı açıklamada, ayaklanmanın sosyal dayanaklarına açıklık getirirken devrimci krizin olgunlaştığı belirtildi

demokratik özerklik

Demokratik özerklik ve HDP

25 Temmuz 2014 / Mustafa Sönmez

Kamuoyuna daha çok Kürt siyasi hareketinin bir projesi olarak takdim edilen demokratik özerklik, özünde bir “devrim” önerisi değil, bir “reform”. Yani uygulandığında, yaşadığımız rejimdeki mülk ilişkilerini, sınıf ilişkilerini kökten değiştirecek bir uygulama değil; üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği’nin birçok ülkesinde uygulanan bir model.

Rojava

IŞİD, faşizm ve devrim

21 Temmuz 2014 /

“Bölgede” şimdilik kaydıyla akamete uğramış toplumsal kabarış yeniden ve yeni bir dalga halini almadan, ayaklanmaların hürriyet ve ekmek talebi yeni bir güç kazanmadan IŞİD’in olası bir yenilgisi ancak geçici olacak, IŞİD’in temsil ettiği karanlık gerçek bir tehdit olarak kalmaya devam edecektir.

ortadoğu

‘Dünya solu ve Mısır’daki karışıklık’ – I. Wallerstein

22 Temmuz 2013 / Sol Defter

Immanuel WALLERSTEIN / Çeviri: Öznur Karakaş Bu yazının başlığı dahi bir soruna işaret ediyor. Sol nedir veya kimdir? Bu mevzuda çok az uzlaşılır. Ben bu ifadeyi, solda veya en azından merkezin solunda olduğunu iddia eden her türlü grubu dahil edecek şekilde kullanıyorum. Bu elbette son derece geniş bir grup. Sonuç olarak, içlerinde Mısır’ı sarsan ve Mısır’lı silahlı kuvvetler…

Read more →

mursi ve asker

Mısır’ın Devrimi: Sokaklar ve Ordu Arasında – Jerome Roos

17 Temmuz 2013 / Sol Defter

Mursi titriyor. Milyonlarca Mısırlı rejimin devrilmesini talep etmek için bir kez daha sokaklara döküldükten iki gün sonra Müslüman Kardeşler her zamankinden daha güçsüz ve daha yalnız görünüyor. Pazartesi günü, kitlesel eylemleri başlatan bir taban hareketi olan Tamarrud düzenlediği kampanya ile Mursi’ye istifa etmesi için 24 saat süre verdi ve razı olmadığı takdirde ucu açık bir…

Read more →

gezi-parki-direnisinin-5-gununde-taksim-meydani

İsyandan sosyalizme… – Ahmet Tonak

14 Temmuz 2013 / E.Ahmet Tonak

Haziran isyanı boyunca “sosyalizm” kelimesinin pek ortalıkta gözükmediği tespitine katılmamak elde değil. Ama, bu tespitten, isyanın geniş kesimlerin “sosyalizm” algısını değiştirmediğine varmak doğru olmayabilir. Tahminim o ki, isyan en azından direnişçilerin bir kısmını “sosyalizm”e daha açık hale getirdi. Bu da, kapitalist düzenin, burjuva siyasetinin pislik ve baskısı ile doğrudan yüzleşmenin beklenen sonucu. Maalesef, kişisel gözlemlerin dışında bu sezgimi kanıtlayacak temsili ampirik bilgiye sahip değiliz.

Taksim 13.07 04

Mısır ve devrim/darbe tartışmasına dair – Fikret Başkaya

14 Temmuz 2013 / Sol Defter- Haber

İşte devrimler güçsüzün gücüyle, güçlünün güçsüzlüğü arasındaki çelişkiye son verildiği, şeyleri yerli yerine koyan, asıl bulunmaları gereken zemine yerleştiren derin sosyal dönüşüm veya alt-üst oluş anlarıdır. Devrim, varolan toplumsal hiyerarşiyi ortadan kaldırmayı, şeyleri ters-yüz etmeyi amaçlayan bir “düzeltme” anı/eylemi/olayıdır… Darbe söz konusu olduğundaysa, hiyerarşi yerli yerinde kalmaya devam eder. Sadece egemenler/yönetenler katında sınırlı bir sarsıntı söz konusudur.

“Devrimlerin sonu mu geldi yoksa süreç yeni mi başlıyor?” – Immanuel Wallerstein

24 Şubat 2013 / Sol Defter- Haber

Tunus’ta 2010 yılının Aralık ayında rüşvet yiyen diktatöre karşı başlayan kitlesel ayaklanma kısa süre içinde buradakine benzer bir diktatör tarafından yönetilen Mısır’a sıçradı. Arap devletleri olaylar karşısında şaşkınlık içinde kalırken dünya kamuoyu ayaklanmayı bağımsızlık, haysiyet ve daha iyi bir dünya kurmak için “örnek” mücadele olarak algılayarak destekledi.

Mısır’da yaşananlar Devrim mi, emperyalizmin komplosu mu? – Mustafa Eker

15 Ocak 2013 / İşçilerin Sesi

Dün bürokratik oligarşiyi alaşağı eden, bugün ise burjuva iktidarının Müslüman Kardeşler görünümlü biçimine karşı, kesintiye uğrayan devrimi ilerletmeye ve mücadeleyi yükseltmeye çalışan Arap halkları ve Mısır işçileri, tarihin tek devrimci sınıfının işçi sınıfı olduğunu gösteriyor.

Arap devrimleri ya da devrimi “devrim” yapan nedir?

11 Şubat 2012 /

Politik bir hadise olarak devrimin tayin edici özelliği, neyi devirip neye yol açtığından evvel “kitlelerin tarihsel olaylara doğrudan müdahaleleridir.” Tayin edici öğe, ezilenlerin mevcut siyasal kurumlaşmanın ötesinde, hatta bu kurumsal yapılanışı alt üst ederek siyasete müdahale etmeleridir. Bu müdahale derinleşip ezilenler lehine yeni bir siyasal-sosyal yapılanışın önünü açabileceği gibi, çoğu tarihsel örnekte olduğu üzere, akamete uğrayabilir, geri çekilebilir, müesses nizam güçlerince bastırılabilir ya da soğurulabilir.

Suriye: İç savaşa yakın giden bir demokratik devrim

11 Şubat 2012 / Sol Defter- Haber

Uluslararası İşçi Birliği-Dördüncü Enternasyonal’in (Lit-Ci) web sayfası litci.org’da Suriye’de yaşanan ayaklanma süreci ve geldiği noktaya dair bir makale yayımlandı. Fábio Bosco ve Cecília Toledo imzasıyla yayımlanan makalede, çeşitli çevrelerce “anti-emperyalist” olduğu vurgusu yapılan Esad’a dair geçmişten bugüne bir bakış sunulurken, emperyalizmin ülkedeki ve bölgedeki ayaklanmaları kendi kontrolü altına alma çabası ve bu çabanın altında yatan hesaplar da sıralanıyor.

Emperyalizm ve Devrim Arasında Arap Coğrafyası

9 Şubat 2012 / Sol Defter- Haber

12 Şubat’ta yapılacak etkinlikte Arap coğrafyasında yaşananları, bölgeyi nasıl bir geleceğin beklediğini, Suriye-Irak rejimleriyle Türk hükümetinin karşılıklı restleşmelerini, en önemlisi de Kürt sorunu açısından sürecin ne anlam taşıdığı çeşitli açılardan ele alınacak.

Bir Devrimi Tanıyabilmek – Hakkı Yükselen

13 Ocak 2012 / Sol Defter

Ayağa kalkan kitlelerin siyasi bilincinin en azından olayların başlangıç dönemindeki bulanıklığı, taleplerinin sınırlı yapısı ve kitle hareketinin çeşitliliği, devrimin “saflık derecesine” de yansır! Bu nedenle hiçbir devrim karşımıza en saf ve sınıfsal haliyle çıkmaz.

Suriye ve Emperyalizm: Yeniden “Kampçılık”

24 Eylül 2011 /

Sosyalistler ayaklanmaları bizim ya da ötekilerin diye ayırdetmezler, kitle hareketlerinin sonuçlarını devletlerarası sistem zaviyesinden ölçmezler. Kurtuluşu fillerin tepişmesinde aramazlar. Bütün olumsuz koşullarda bu mücadeleler içerisinden süzülebilecek en ufak ihtimalin üzerine titrer, onu büyütmeye var güçleriyle çalışırlar. Arap Baharı denen ayaklanmalar silsilesinin bölge halklarının özgüveninde ve kolektif gücünde nasıl bir değişime tekabül ettiğini, sürecin kitleler nezdinde nasıl bir siyasallaşma ve deneyim birikimine vesile olduğunu anlamaya çalışırlar.

Düzene Mecbur Olmak

24 Nisan 2011 / Ömer Yıldız

Aynı tencerede et te pişiyor sebze de. Et sebzeye, sebze ete benzeyecek biraz. Ha az benzemişsin ha çok fark eder mi?

Demokrasi Aşığı Devrimcilik

26 Mart 2011 / Ömer Yıldız

Demokrasi egemenlerin buldukları en önemli kavram. Ancak hiçbir dönem teorik tarif üzerindeki demokrasi yaşanmamıştır. Roma’da asiller demokrasi aşığıydı geçmişte köleler değil. Kadınlar çok yakın zamanda demokrasinin içine alındı. İran’da da demokrasi var. Kan emici Amerika’da da. Demokrasi ne demekse hep egemenlerin işine yarıyor.

Devrimleri Bitirmenin Yolları… (Gün Zileli)

20 Mart 2011 / Sol Defter

Dünya yüzünde, bugüne kadar bilinen üç karşıdevrimci odak vardır: Birincisi,emperyalist-kapitalist bloktur; ikincisi, yerel oligarşiler ve iktidarlardır;üçüncüsü, devrim adına devrime el koyan ve bastıran bürokrasilerdir.