Kemal Okuyan’ın Yazısı ve Devrim, Sol ve Sinizm

25 Şubat 2011 /

Bütün bu meseleler Okuyan’ın devrimden, ayaklanmadan, toplumsal mücadelelerden ne anladığıyla alakalı elbette. O belli ki emir komuta zinciri dahilinde gelişen ve komuta kademesinde mutlaka kendisinin ya da kendisiyle eşdeğer güçlerin yer aldığı mücadeleleri mücadele, ayaklanmaları ayaklanma sayıyor. Gerisi emperyalizmin yeni bir oyunundan başka ne olabilir ki?

Zafer Yörük: “Mısır Devrimi Gerçekleşmedi!”

23 Şubat 2011 / Sol Defter

Mısır Devrimi’nin gerçekliğinden kuşku duymayı gerektiren birçok “gerçek” sebep mevcut. 1789’dan bu yana yaşanmış devrim deneyimlerinin ışığıyla baktığımızda, asıl zorluk devrim güçleri ile “eski rejim” güçlerini birbirinden ayırmakta ortaya çıkıyor. Devrimler, var olan düzenleri bütün geleneksel aygıtları, kurumları ve mentaliteleriyle birlikte ortadan kaldırırlar.