f.baskaya-1

Fikret Başkaya: Siyasal İslam dalgakıran işlevini sürdüremeyecek

30 Ağustos 2017 / Sol Defter- Haber

Fikret Başkaya’ya göre Türkiye Cumhuriyeti’nin hiç bir zaman tam laik olmadı. Başkaya, siyasal İslam’ın da ilerici, seküler, sol, ulusçu, anti-siyonist hareketlerin önünü kesmek için peydahlandığını belirtirken, şunu ekliyor: “Dinci gericilik, yükselen dalgayı kırma işlevine koşuldu ama artık bundan sonra bir işe yaraması pek mümkün değil.”

din_ve_ideoloji

İdeoloji ve din psikolojisi – Robert J. Burrowes

11 Ağustos 2016 / Sol Defter- Haber

Bir insan grubu, yaşadığı/tanık olduğu olayları akıl terazisinden geçirmeden, insanlık adına herhangi bir kaygı duymaksızın, adeta iradeleri dışında eylemde bulundukları bir dünya görüşüne neden bu kadar sıkı sıkıya bağlı oldukları sorusu gündeme gelir. İdeoloji ve din psikolojisi konusunun neden bu kadar önemli olduğu burada görülebilir.

Sol ilahiyat ya da Marks dine karşıdır! (II)

22 Kasım 2010 / Sol Defter- Haber

Marks’ın tarihsel-materyalist analizinde geçmişin dini kıyafetle gündeme gelen isyanlarında gizli olan eşitlik ve özgürlük talepleri, burjuva hümanizmi ve ateizmine yerleşerek aşılmış, sosyalizm ise burjuva hümanizmini ve ateizmini de aşmıştır.

Sol İlahiyat ya da Marks Dine Karşıdır! (I)

16 Kasım 2010 / Sol Defter- Haber

“Dinin mutlak kötü olduğu ve ‘sadece’ gericilik taşıdığı düşüncesi, Marks’a değil, daha çok burjuva aydınlarına ve kaba materyalistlere aittir… Marks ve Engels, dinin, toplumsal yapıların bir parçası olduğu gerçeğinden hareket ederler.