chp

İki farklı konu

9 Şubat 2018 / Ergin Yıldızoğlu

CHP Ekmeleddin Bey’i aday gösterdiğinde, dokunulmazlıkların kaldırılmasına onay verdiğinde, koalisyon kurma hakkı kendisine verilmediğinde, referanduma o koşullarda gidilirken de “…bunları düzeltebilecek en büyük ve en önemli siyasal örgüt” idi.

fed

Dünya ekonomisinde değişen dengeler, tedirginlikler – Korkut Boratav

29 Eylül 2017 / Sol Defter- Haber

Çevre ekonomilerinin büyük bölümü (başta Doğu Asyalılar) dış fazla vermektedir. Meksika gibi Latin Amerika ülkeleri, Doğu Avrupa ve Türkiye ise cari açık vermektedir. Türkiye’nin dış açığı milli gelirin yüzde 5,5’ine ulaşmıştır: 37 milyar dolar… Uluslararası krizden en ağır etkilenecek çevre ülkeleri bu sonuncular olacaktır

fed

Fed faizi sonrası dünya ve Türkiye…

18 Aralık 2015 / Mustafa Sönmez

Bundan sonra da faiz artırımı olacak. Fed üyelerinin 2016 ve 2017 yılı için yaptığı faiz tahminleri, her iki yılda da toplam l ‘er puanlık faiz artışı… Yani neredeyse her üç ayda bir, 25 baz puanlık faiz artışları olacak.

brics

III. Aşama korkuları

26 Kasım 2015 / Ergin Yıldızoğlu

Dünya ekonomisinin, yükselen piyasa ekonomilerine odaklanmış bir III. aşamaya girdiğine ilişkin tartışmalar piyasalarda yeni bir “mali sarsıntı” olasılığının güçlenmekte olduğuna ilişkin kaygıları artırıyor.

çin-malları

Çin, Başa Güreşiyor. Nasıl? – Korkut Boratav

18 Eylül 2015 / Sol Defter- Haber

Çin, artık, dünya ekonomisi içinde net sermaye ihraç eden bir ülke olarak yer almaktadır.

çin parası

Çin’de balon patlayınca-II

14 Temmuz 2015 / Ergin Yıldızoğlu

Çin’de borsalardan 3.4 triyon dolar silinirse, dünya ekonomisinin etkilenmemesi olanaksız; ama ne ölçüde bunu kestirmek kolay değil.

ekonomik kriz

Çok büyük çok kırılgan

25 Mayıs 2015 / Ergin Yıldızoğlu

Mali krizden bu yana tartışmalar giderek bir taraftan “uzun durgunluk”, diğer taraftan mali piyasalar üzerine yoğunlaşıyor. Her iki alanda da bir gelişme olmadığından yeni bir ekonomik sarsıntı, mali kırılma olasılığı Demokles’in kılıcı gibi dünya ekonomisinin başının üzerinde sallanıyor.

çin-malları

Dünyanın öbür köşesi

6 Nisan 2015 / Ergin Yıldızoğlu

Satın Alma Gücü Paritesi ile ölçüldüğünde Çin dünyanın en büyük ekonomisi, ABD’den sonra da “ikinci köşesi”.Financial Times, Wall Street, Forbes, South China Morning Post gibi yayınlarda aktarıldığına göre, geçen hafta toplanan Çin Kalkınma Forumu’nda (China Development Forum) yapılan tartışmalarda ortaya çıkan tema kısaca şöyle özetlenebilir: Çin daha düşük oranlı bir büyüme dönemine geçiyor. Çin yönetimi, geçişi “Yeni Normal”olarak tanımlıyor. Diğer bir deyişle, Çin ekonomisi, bir sert iniş riski yaratmadan olgunlaşıyor.

iphone üretimi

Çin’in ekonomik büyüme hızı düşüyor

2 Ocak 2015 / Sol Defter- Haber

1990 yılından bu yana sürekli büyüyerek dünyanın ABD’den sonraki en büyük ekonomisi haline gelen Çin’e ait son veriler ekonomik büyümeye ilişkin hedeflerin başarı şansını azalttı. Çin’in 2015 yılındaki ekonomik büyüme hızının da düşeceği tahmin ediliyor.

putin

Rusya’nın Batıya yönelik yaptırımları hangi ülkelere yarayacak?

17 Ağustos 2014 / Sol Defter- Haber

Ukrayna’daki bağımsızlık yanlılarına destek verdiği gerekçesiyle AB ve ABD’nin bir dizi yaptırımlarına uğrayan Rusya, aynı yöntemle cevap vererek gıda ve tarımsal ürün ithalatına sınırlama getireceğini duyurmuştu. Rusya’nın geçtiğimiz hafta netleştirdiği yaptırımlardan AB ve ABD’nin yanı sıra Avustralya, Kanada ve Norveç etkilenecek.

Yeni bir kriz dalgası mı? – Korkut Boratav

4 Şubat 2014 / Sol Defter

2007-2008’de ABD’de patlak veren finansal krizin tekrar etme olasılığından söz edilmiyor. Kastedilen, dünya ekonomisinin çevresinde yer alan ülkelerde odaklaşan farklı bir kriz dalgası… Farklı; ama yeni değil…

Piyasalarda ocak sıkıntısı… – Ergin Yıldızoğlu

3 Şubat 2014 / Sol Defter

Gelişmiş ülkelerin borsalarında, 2010’dan bu yana en sıkıntılı ay bitti. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik sorunları da ağırlaşıyor. Capital Economics’in Gelişen Piyasalar (GP) uzmanı, Neil Shearing’e göre “GP’de merkez bankalarının sert faiz artırımlarına karşın, dövizlerin, piyasaların düşmeye devam etmesi, yeni potansiyel olarak daha kaygı verici bir aşamaya işaret ediyor” (RFE/L, 30/01/2014).