arjantin

Eric Toussaint: “İğrenç borcun” reddedilmesi meşrudur – Vittorio de Filippis

16 Ocak 2018 / Sol Defter- Haber

Egemenlik silahı olarak borcun kullanılması 19. yüzyıl boyunca belli başlı güçlerin dış politikasında önemli bir rol oynamıştır ve gelişen biçimleriyle 21. yüzyılda da sürmektedir. Ancak gayri meşru borçların reddedildiği ve bunun uluslararası ilişkilerde haklı bulunduğu eski ve yeni örnekler de vardır

Boratav_Aktan

Korkut Boratav: Hakiki cumhuriyetçiysen, Kürt hareketiyle çözüm ararsın – İrfan Aktan

15 Eylül 2017 / Sol Defter- Haber

AKP’nin de-facto bir İslamcı rejim inşa etmeyi ve cumhurbaşkanlığına süresiz dokunulmazlık kazandırmayı öncelik edindiğini söyleyen Prof. Korkut Boratav’a göre AKP ile Fethullahçılar çatışmasalar, önlerini kimse alamazdı. Öte yandan Boratav’a göre mevcut gidişata karşı durabilecek toplumsal ve siyasal güçler ortak bir cephe oluşturamaz ama ortak bir muhalefet inşa edebilir. Boratav, laik-demokrat Kürt hareketiyle “aydınlanmacı Kemalistler” ve bunun ortasında kalan muhaliflerin tek seçeneğinin de ortak muhalefette olduğu görüşünde.

ekim-devrim-demokrasi-lenin-aa

Pazarlıklar, savaşlar, ‘devrimler’ çağı

19 Ocak 2017 / Ergin Yıldızoğlu

Uluslararası düzlemde “1900’lü yılları andıran bir ‘güçler dengesi’ dönemine” geçildi, ülkelerin içinde toplumsal çelişkileri sertleşiyor

boltanski-le-nouvel-esprit-du-capitalisme

Kapitalizmin ‘ruhu’ yine değişiyor

21 Kasım 2016 / Ergin Yıldızoğlu

Boltanski ve Chiapello’ya göre (Le Nouvel esprit du capitalisme -1999) sınırsız sermaye birikimi gereksinimi dürtüsüyle hareket eden, ahlak kaygısından yoksun bir sistem olarak kapitalizmin işleyebilmesi için gerekli insan kitlesi (ki çoğunun sistemden pay alma şansı son derecede sınırlıdır) salt maddi teşviklerle, baskıyla harekete geçirilemez. Bireyin kişisel çıkarıyla, toplumun çıkarını bağdaştırabilmesi için, bu ikisi arasında ahlaken doğru, inanılır bir bağ kurulabilmelidir. Kapitalizmin “ruhu” işte bu bağın belli bir dönemde aldığı biçime ilişkindir.

abd-irak

KKK, DDT ve sonrası… Haluk Yurtsever

16 Kasım 2016 / Sol Defter- Haber

Emperyalist kapitalizm yalnız sermaye değil, sürekli olarak şiddet, patlayıcı madde biriktiren bir dünya sistemidir. Eşitsiz gelişme, rekabet ve güce dayanan paylaşım barışçıl bütünleşme eğilimlerine baskındır. Lenin’in Kautsky ile tartışmasında, “ultra-emperyalizm” görüşüne karşı çıktığı nokta burasıdır: Barışçıl bir emperyalizm olamaz! Lenin, iç çelişkileri ve bu karakteri nedeniyle, emperyalizmin teorik olarak mümkün “ultra-emperyalizm” evresine gelmeden içinden patlayacağını öngörmüştü. Öngörüsü doğru çıktı. Sistem, 1914’te ve 1939’da iki kez patladı. Üçüncüsünün eşiğindeyiz.

küresel kriz

8. yılında küresel ekonomik kriz – Ümit Akçay

19 Eylül 2016 / Sol Defter- Haber

Krizi daha kapsamlı bir şekilde anlamlandırabilmek için son 8 yıldır yaşananları, tarihsel bağlamın içine yerleştirme gerekliliği. Böyle bakınca durum pek iç açıcı değil!

abd-cin

Emperyalizm ve ‘Kaybedenlerin İsyanı’ – Korkut Boratav

9 Eylül 2016 / Sol Defter- Haber

Emperyalizmin egemen ideolojisinden, iktisat doktrinlerinden söz ediyorum. On dört yıl önce, küreselleşmeye tepkiler, bu düşünce dünyasının “marjinal” gördüğü çevreler (Üçüncü Dünya ve “aykırı-muhalif” akımlar) ile sınırlıydı. Bugünlerde ise, Batı iktisat düşüncesi şaşkınlık içindedir. Emperyalist sistemin merkezindeki ekonomik gelişmelerin siyasî yansımalarını, “küreselleşmeden kaybedenlerin isyanı” olarak görenler arttı.

AB ABD anlaşması

Anti-emperyalizm yabancı düşmanlığı değildir – Fikret Başkaya

21 Ağustos 2016 / Sol Defter- Haber

Emperyalizm ‘dışsal’ bir olgu değildir. Özellikle de ‘genelleşmiş tekeller’ çağında emperyalizm çoktan içerdedir ve kapitalizmden ayrı bir anti-emperyalist mücadele ve kurtuluş mümkün değildir. Emperyalizmle mücadeleye girişildiği anda kapitalizmle yüz yüze gelmek kaçınılmazdır.

kapitalizm kriz

‘Ama bize anlatılan bu değildi’

20 Ağustos 2015 / Ergin Yıldızoğlu

Son 13 ayda yükselen piyasalardan toplan 1 trilyon dolar sermaye kaçtı. Halbuki,“Yükselen piyasalar, dünya ekonomisinin geleceğine damga vuracak, onu biçimlendireceklerdi”, küresel “büyümenin yeni motoruydular”.

G20

2015’e girerken

29 Aralık 2014 / Ergin Yıldızoğlu

Yeni yıl girerken arkamıza baktığımızda, uzun ekonomik büyümenin çoktan bitmiş,“Doğu Bloku”nun, krizi yönetemeyerek çökmüş, küresel dengelerin altüst olmuş olmasının yanı sıra 2007 mali krizinden bu yana devam eden bir “uzun durgunluk”, 2014’te derinleşen deflasyon, dünyanın en büyük ekonomisinde yavaşlama, getirdiği rekabetçi devalüasyonlar, döviz savaşları riski (büyük ekonomilerin zayıf iç talep karşısında, devalüasyon yoluyla dış talebe ulaşma, dolayısıyla deflasyonu-durgunluğu rakibine ihraç etme eğilimi), bu koşullarda Roubini’ye göre,“borsalarda ve hazine kâğıtlarında oluşan devasa balon” 2015-16 konjonktüründe siyasi sonuçlar yaratmaya aday, sarsıntı olasılıklarına işaret ediyor.
Aynı anda, Avrupa’da Rusya ile NATO yine karşı karşıya.

cidde_toplanti

El Kaide gider, IŞİD gelir ABD emperyalizmi için ‘gerekçe’ bitmez

16 Eylül 2014 / Sol Defter- Haber

Kerry’nin IŞİD’la mücadele planı kapsamında iki günlük Türkiye ziyareti başlıyor. ABD emperyalizminin El-Kaide’yi gerekçe göstererek gerçekleştirdiği Afganistan-Irak işgalleri ve ‘terörle mücadele konsepti’ ve Suriye’de iç savaşı tetikleme stratejisi içinde büyüyen IŞİD emperyalizmin yeni müdahalecilik konsepti için “gerekçeye” dönüştü

Ukrayna

Emperyalizm mi dediniz?

28 Temmuz 2014 / Ergin Yıldızoğlu

Ukrayna iç savaşı sürerken bir yolcu uçağının düşürülmesi, karşılıklı suçlamalara yol açtı, tansiyon daha da yükseldi. Geçen hafta bu suçlamaları okurken rastladığım kimi ifadeler bana emperyalizm kavramının, büyük güçler arası ilişkilere vurgu yapan ilk klasik tanımını anımsattı; anımsayınca da Ukrayna’da yaşananların, küresel boyutunu daha iyi kavramaya başladım.

21. Yüzyıl emperyalizmi: Militarizm, İşbirlikçiler ve Direniş – James Petras

27 Mart 2013 / Sol Defter- Haber

21’nci yüzyıl emperyalizm konfigürasyonu, çağdaş talan, yağma ve kitlesel fakirleştirme şekillerini anlamada temel olan yeni özelliklerinin yanında geçmişten gelen sömürge kalıplarını birleştirmektedir.

soL Gazetesi, Eğitim Sen Üniversiteler Şubesi tarafından tekzip edildi

25 Şubat 2013 / Sol Defter- Haber

Sol Gazetesi, şubemiz Kadın Komisyonu tarafından 16 Mart tarihinde düzenlenen “Suriye ve Bölge Siyaseti” başlıklı panele ilişkin 15 Şubat ve 18 Şubat tarihli iki haberle, Suriyeli katılımcıları “emperyalizmin işbirlikçileri” olarak göstererek etkinliğimizi ve şubemizi karalama kampanyasına girişmiştir.

Emperyalizmde geçen hafta – Ergin Yıldızoğlu

25 Şubat 2013 / Ergin Yıldızoğlu

Kimi aklının istikrarını kaybetmiş tipler, “emperyalizm geride kaldı” savıyla, “işbirliği yapmak gerekir” müstehcenliği arasında çürümeye devam ededursunlar, yalnızca son bir haftanın haberleri bile kapitalizmin kendini aşmak bir yana, geriye adeta 19. yüzyılın sonunda sergilediği biçimlere dönmeye başladığını düşündürüyor.

Mısır’da yaşananlar Devrim mi, emperyalizmin komplosu mu? – Mustafa Eker

15 Ocak 2013 / İşçilerin Sesi

Dün bürokratik oligarşiyi alaşağı eden, bugün ise burjuva iktidarının Müslüman Kardeşler görünümlü biçimine karşı, kesintiye uğrayan devrimi ilerletmeye ve mücadeleyi yükseltmeye çalışan Arap halkları ve Mısır işçileri, tarihin tek devrimci sınıfının işçi sınıfı olduğunu gösteriyor.

Suriye: İç savaşa yakın giden bir demokratik devrim

11 Şubat 2012 / Sol Defter- Haber

Uluslararası İşçi Birliği-Dördüncü Enternasyonal’in (Lit-Ci) web sayfası litci.org’da Suriye’de yaşanan ayaklanma süreci ve geldiği noktaya dair bir makale yayımlandı. Fábio Bosco ve Cecília Toledo imzasıyla yayımlanan makalede, çeşitli çevrelerce “anti-emperyalist” olduğu vurgusu yapılan Esad’a dair geçmişten bugüne bir bakış sunulurken, emperyalizmin ülkedeki ve bölgedeki ayaklanmaları kendi kontrolü altına alma çabası ve bu çabanın altında yatan hesaplar da sıralanıyor.

Devrim, yaptırımlar ve ABD emperyalizmi

11 Şubat 2012 / Sol Defter- Haber

Batı müdahalesi, Suriye’yi diğer Arap ülkelerinin çoğu gibi bağımlı devlet haline getirir. O yüzden dış müdahale isteyenler Türkler ve Körfez ülkeleri. Körfez ülkelerine, herhangi bir bağımsızlık hali yakıştırmak yanlıştır. Geçmişte bu ülkeleri “emperyal petrol istasyonları” olarak adlandırdım ve şu anda da aynı durumdalar. Suudiler tabii ki gerçek bir ülke, ancak hiçbir zaman kendi rızalarıyla hareket etmediler. Bahreyn’de müdahaleye öncelikle Amerikalılar tarafından yeşil ışık yakıldı ve Suudilerin Bahreyn’e müdahalesi başka türlü olamazdı.

Emperyalizm ve Devrim Arasında Arap Coğrafyası

9 Şubat 2012 / Sol Defter- Haber

12 Şubat’ta yapılacak etkinlikte Arap coğrafyasında yaşananları, bölgeyi nasıl bir geleceğin beklediğini, Suriye-Irak rejimleriyle Türk hükümetinin karşılıklı restleşmelerini, en önemlisi de Kürt sorunu açısından sürecin ne anlam taşıdığı çeşitli açılardan ele alınacak.

Hatay’da Emperyalizme Karşı Suriye Halkıyla Dayanışma Mitingi

9 Şubat 2012 / Sol Defter- Haber

“Suriye’nin geleceğini Suriye halkı belirlemelidir. Suriye’de halkçı, devrimci bir demokrasi ve ekonominin yeşermesinin tek yolu Suriyelilerin özgürlük ve demokrasi mücadelesinden geçmektedir. Bizler ezilen halklardan yana taraf alıyoruz.