evrimgr1

Evrim-Dogma Döngüsü – Ahmet ELİF

6 Eylül 2017 / Sol Defter- Haber

Evrim insan yaşamını, insanın nereden geldiğini, nasıl oluştuğunu, zamanla nasıl değişikliklere uğradığını ve günümüze kadar nasıl ulaştığını, net sonuçlar ile sunmaktadır. Dogmatizmde böyle bir şey mevcut değildir; çoğunluk tarafından benimsenen bazı kuralları çoğunluk ile bireylere benimsetmekten başka bir işe yaramamaktadır.

neandertal insan

Neandertaller Hakkında 20 Gerçek

9 Ocak 2015 / Sol Defter- Haber

Neandertaller olarak bilinen Homo neanderthalensis türü günümüzden 250.000 yıl kadar önce evrimleşmiş, 28.000 yıl kadar önceyse soyları tükenmiş bir insan türüdür. Evet, Neandertaller de insandır. Çünkü her ne kadar “insan” sözcüğünü sürekli kendimiz için kullanıyor olsak da, bu sözcük Homo cinsi dahilindeki tüm türleri kapsamak için kullanılmaktadır. Bu sözcük, Proto-İndo-Avrupa dillerinde “toprak” anlamına “dhǵhem-“den geldiği düşünülmektedir. Latincede “insan” olarak kullanılan humanus kelimesine dönüşmüştür. Homo sözcüğü, humanus sözcüğünün sıfat halidir. Her ne kadar homo sözcüğü Antik Yunan dilinde “eş, aynı” anlamlara gelen homos ile sıklıkla karıştırılsa da, ikisi birbirinden ayrı dillerdir ve bir alakaları yoktur. Bir diğer deyişle, “homozigot”, “homojen” ya da “homoseksüel” sözcüklerindeki “homo-” öneki ile Homo sapiens’deki “homo” sözcüğü aynı anlama gelmemektedir.

jeremy england

Canlılığın Cansızlıktan Evrimine Fiziksel Temel Keşfedilmiş Olabilir!

16 Eylül 2014 / Sol Defter- Haber

Jeremy England. MIT’de 31 yaşında bir fizikçi, kendisi yaşamın kökenini ve evrimini yönlendiren temeldeki fiziği bulduğunu düşünüyor.

‘Evrim teorisi hakkındaki şüpheler tarih olacak’

29 Mayıs 2012 / Sol Defter- Haber

Leakey ailesi, bilinen birçok ünlü fosili bulmuş bireylerden oluşuyor.
Dine karşı hiçbir kini olmadığını vurgulayan Leakey, “İnsanların inanmaya ihtiyacı varsa bunu anlarım” diyor, ama bilimsel çalışmaların da din kitapları ekseninde yürütülemeyeceğini vurguluyor.

Stephen Jay Gould: “Doğa Tarihinde İlerleme Yoktur”

26 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Gould’un argümanı şudur ki, insan “evrimin devasa soykütük ağacındaki önemsiz küçücük bir dal”dan başkası değildir. Diğer deyişle, “yüksek” canlı yaratıklar ancak bir tesadüfün sonucunda oluşmuşlardır.