Greif işgal

Çaresizliğe çare işyeri işgalleri

8 Haziran 2014 / Zafer Aydın

Çizilen çerçevenin içinde kaldıkça ne örgütlenebilen, ne de hak elde edebilen sınıf hareketi doğal olarak sınırları zorlamak zorunda. Çıkış yolu fiili mücadele yöntemlerin meşruiyet zemininin genişlemesinden geçiyor. Sınıf hareketi kendisini saran kuşatmayı, işçilere dayatılan insanlık dışı çalışma ve yaşama koşullarını radikalleşerek aşacak. Bu açıdan bakıldığında, son dönemde işyeri işgallerinin yeniden gündeme gelmesi tesadüf değil.