tupras-kirikkale

TÜPRAŞ grev hakkı ve halen aramızda yaşayan darbeci Kenan Evren – Murat Özveri

10 Temmuz 2019 / Sol Defter- Haber

Grevin kapsamının daraltılmasını, grev hakkı verilse de zaten Milli Güvenlik Kurulu kararı ile ertelenecek, dolayısıyla ertelenecek olan grev hakkını tanımayı da gereksiz gören Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Kenan Evren çıkardığı yasalar sayesinde halen aramızda yaşıyor

metal-iscilerii

Bu ülkede grev hakkı ayaklar altındadır!

29 Ocak 2018 / Aziz Çelik

130 bin metal işçisi, birlikte ve cesaretle hareket ederse grev yasağını boşa çıkarabilir, haklarını kazanabilir ve MESS’in kırmızı çizgilerini aşabilir. Şimdi grev hakkını savunmak için “Bu işyerinde cesaret var” deme zamanıdır

formmukavva

Ölmeyen Kenan Evren ve 43 Form Mukavva işçisi – Dr. Murat Özveri

8 Haziran 2017 / Sol Defter- Haber

Grev binlerce cam işçisi, Mefar ilaç fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, binlerce Akbank işçisi yaparsa yasak, gübre satışları yasak olduğu için zaten üretim yapılmayan Gemlik Gübre işçileri, İzmir’de Form Mukavva fabrikasında çalışan 43 işçi yaparsa serbest.

ABB grev

Metal işçisi grev yasağına 3 günlük grevle fiilen yanıt veriyor…

22 Ocak 2017 / İşçilerin Sesi

İşçiler Pazartesi gününe kadar çalışmayacaklarını açıkladılar. Fiilen 3 gün grevlerini sürdürmüş olacaklar. Pazartesi günü ise, yeni bir karar alma haklarını saklı tutuyorlar.

asilcelik

Grev hakkına saldırı… Hükümet Asil Çelik grevini erteledi…

18 Ocak 2017 / Sol Defter- Haber

16 Ocak günü sendika yöneticileri işyerine 18 Ocak’ta greve çıkılacağına dair yasa gereği ilanı astılar. Asil Çelik işçileri greve çıkılacakları gün, Bakanlar Kurulu grevi 60 gün ertelendi. Fiilen imkansız hale getirdi.

metal-grevi

KHK ile grev hakkına yeni engeller var…

22 Kasım 2016 / Sol Defter- Haber

AKP, son OHAL KHK’si ile “erteleme” adı altındaki fiili grev yasaklarının yetkisini de genişletti. Yeni düzenleme ile birlikte “ulaşım hizmeti aksadı” ya da “ekonomiyi etkileyecek” bahaneleriyle grevler yasaklanabilecek

metal

Danıştay’dan grev tabutuna son çivi

9 Nisan 2015 / Aziz Çelik

Danıştay, metal grevini erteleyen (fiilen yasaklayan) hükümet kararnamesini hukuka uygun buldu ve Birleşik Metal-İş’in yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Böylece Türkiye’de grevin yasal ve yargısal bir güvencesi kalmadı. Danıştay, verdiği bu keyfi ve hukuksuz kararla grevin tabutuna son çiviyi çakmış oldu. Tuz koktu.

metal-grevi

Greve Son Darbe Danıştay’dan

2 Nisan 2015 / Aziz Çelik

60 günlük erteleme süresi 31 Mart 2015 tarihinde dolmasına karşın Danıştay 10. Dairesi Birleşik Metal-İş Sendikası’nın grev erteleme kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararını açıklamadı ve tebliğ etmedi. 10. Daire’nin kararını zamanında açıklamaması nedeniyle hem grev hakkı hem adil yargılanma hakkı ağır bir darbe yedi. Adalet geciktirilerek telafisi imkânsız hak ihlalleri yaratılmış oldu. Grev hakkına son darbe Danıştay tarafından vuruldu.

şişecam 2

Ey İşçi ya Derdini Dağlara Bayırlara Anlat ya da… – Dr. Murat Özveri

14 Mart 2015 / Sol Defter- Haber

Cam, metal, kağıt, lastik grevlerinin, kısaca etkili olabilecek her grevi milli güvenliğe, genel sağlığa aykırı bularak erteleme adı altında yasaklamaktan çekinmeyen bir hükümetin atadığı valilerin, ellerindeki yetkiyi en az hükümet kadar işçiler aleyhine kullanacaklarını söylemek için kahin olmaya da gerek yoktur. İç Güvenlik Paketi’nin yasalaşması sendikaların demokratik baskı grubu niteliklerinin, barışçıl toplu eylem haklarının idam fermanı, yasal grevi uygulama olanaklarının sınırlandırılması demektir.

Murat Ozveri

Murat Özveri ile Söyleşi: “Kolektif Hakların Yeniden Kazanılması Sorunuyla Karşı Karşıyayız” – İlker İnmez – Sevinç Türkmen

19 Şubat 2015 / Sol Defter- Haber

Gelinen noktaya baktığımızda net bir şekilde görülüyor ki önce kolektif iş hukukunu yok ettiler ardından bireysel iş hukuku alanına geldiler. Bireysel iş hukukunun gerçek anlamda var olabilmesinin kolektif iş hukukunun, yani sendika ve grev haklarının gelişmişlik düzeyine bağlı olduğunu anımsarsak bu gün grev hakkından sendikal örgütlenmeye kadar kolektif hakların yeniden kazanılması sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu söylemek zorundayız.

kristal_is_grev_karar

Danıştay’ın tersine evrimi!

24 Temmuz 2014 / Aziz Çelik

Danıştay 10. Dairenin kararı sadece yürütmenin durdurulması talebinin değil, grev hakkının da reddi anlamına geliyor. Çünkü Türkiye’deki grev erteleme sistemindeki “erteleme” sözcüğü bir aldatmaca. Erteleme süresinin sonunda tekrar greve çıkılamıyor, “erteleme” aslında grev yasaklama anlamına geliyor.

grev-hakki-şişecam

Karşılığı genel grev olmalıdır – Nilgün Ongan

28 Haziran 2014 / Sol Defter- Haber

Grev ne kadar sınıfsal bir haksa onu engelleme, bastırma, yasaklama iradesi de aynı ölçüde sınıfsal bir tercihtir. Dolayısıyla grev ertelemesiyle ilgili tek “güvenlik” gerekçesi, işçilerin hak arama mücadelesine karşı patronun “ekonomik güvenliğini” korumaktır. Ve patronun ekonomik güvenliği ise “milli güvenlik” olmayıp sadece patronun güvenliğidir.

cam grev1

Çay bardağı ve “genel sağlık milli güvenlik” meselesi – Can Şafak

27 Haziran 2014 / Sol Defter- Haber

Grev ertelemesi, grevin başladığı günden başlayarak çeşitli kanallarla gündeme getirilmiş, sendikaya süreler verilmiştir. Bu yolla grevin işveren üzerindeki etkisi siyasi erk tarafından zayıflatılmak istenmiş, işveren alenen kollanarak toplu pazarlık sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi önlenmiştir. Bu noktadan sonra artık “özgür toplu pazarlık” sürecinden söz edebilmek mümkün değildir.

grev44

Grev Hakkı ve Mücadele – F.Serkan Öngel

9 Ekim 2013 / Sol Defter

  Türkiye’de grev hakkı yasaklarla sınırlandırılmış bir hak. 12 Eylül askeri rejiminin üretimi olan sendikalar ve toplusözleşme kanunu, grevi toplusözleşmeye, toplu sözleşmeyi yetkiye, yetkiyi işyeri ve işkolu barajlarına bağlayarak bu hakkın kullanımını büyük oranda kısıtlamış durumda. AKP de yeni yaptığı yasal düzenlemede bu yapıyı koruyarak darbe yasalarının ayaklar altına aldığı bu hakkın üzerinde tepinmeye devam…

Read more →

Greve katılan işçiye verilen kınama cezasına iptal

7 Mayıs 2013 / Sol Defter- Haber

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, üyesi olduğu sendikanın aldığı 2 günlük iş bırakma kararına uyan işçiye verilen kınama cezasına ilişkin işlemi iptal etti

Başbakan yanlış biliyor, memurun grev hakkı var

19 Mayıs 2012 / Aziz Çelik

Hükümet ile kamu çalışanları sendikaları arasında yürütülen “toplu sözleşme” görüşmelerinde, hükümetin yüzde 3+3 zam teklif etmesi karşısında KESK, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş konfederasyonları 23 Mayıs’ta grev kararı aldı.

Grev Hakkı Kullanılmazsa Önce Körelir, Sonra İşlevini Yitirip Ortadan Kalkar!

9 Şubat 2012 / Seyfi Adalı

Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısında, havacılık işkolunda grev hakkının zayıflatılarak etkisizleştirilmek istendiği anlaşılıyor. Yasanın 64. Maddesinin 6. Fıkrasında, işçilerin grev karı alması halinde bile, işverenin faaliyetlerinin yüzde 40’ını sürdürmesi savunulmakta ve yasaya konmaktadır.

İtibarı Zedeleme İhtimali Tehlikesi Taşıyan Grev

2 Eylül 2011 / Aziz Çelik

Önümüzdeki yıl ILO konfereansında Türkiye’yi rezil edecek bir karar daha alınmış oldu. Bu başarı da CHP’li Belediyeye yeter. Enternasyonal bir fuar için (küresel ticaret) gösterdikleri özeni enternasyonal çalışma kuralları için gösteremeyen bir anlayış söz konusu.

Kıdem Tazminatı ve Grev Hakkı İçin Birleşik Mücadele!

26 Temmuz 2011 / Yunus Öztürk

“Kıdem tazminatı ve grevli toplu sözleşme hakkı” için mücadele mevcut statükonun, sendikal yapı ve bürokrasilerin dışında gelişeceği anlaşılıyor. Hem işçi ve emekçilerin çıkarlarını savunmak için hem de sendikal bürokrasileri aşmak; bağımsız bir sendikal ve işçi hareketini oluşturmak üzere yan yana gelmek için yeni ve cesaretli adımlar atmak gerekli.