SGK

GSS borcunu ödeyemeyen 5 milyon kişi sağlık hizmetinden mahrum kaldı

2 Ocak 2020 / Sol Defter- Haber

Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kur pirim borcunu ödeyemeyen 5 milyon kişi yeni yılda sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak.

rasit-tukel

TTB Başkanı Raşit Tükel: 4.5 milyon kişi primlerini ödemediği için sigorta kapsam dışında

11 Mart 2018 / Sol Defter- Haber

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Merkez konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Genel Sağlık sigortası’nın (GSS) çöktüğünü söyleyerek, aklaşık 4.5 milyon kişinin primlerini ödemediğini, bu yüzden sigorta kapsam dışında olduğunu belirtti. 

hsggp.

Bidon kafalı sigortalılar

26 Şubat 2017 / Osman Öztürk

AKP Hükümeti bu ayın başında Meclis’e bir Kanun Tasarısı gönderdi.

Tasarıyla daha önceki üç basamaklı GSS prim sistemi kaldırılıyor. Aylık geliri 592 TL’den fazla ve de GSS primini kendi ödemek zorunda olan bütün vatandaşların prim miktarı 53 TL’ye indiriliyor. Gerçi bu miktarı dört katına, yani 212 TL’ye çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak ama en azından referandum öncesinde çıkarması beklenmiyor. Kısacası, bütün o hesaplar, bütün o iddialar, bütün o afili lâflar fos çıktı

Genel Sağlık Sigortası mağduru aileler – Celal Özcan

19 Nisan 2012 / Sol Defter- Haber

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar yönünden 2012 Ocak ayından itibaren uygulamaya giren zorunlu genel sağlık sigortası uygulaması binlerce aileyi ciddi bir şekilde mağdur edecek ve yoksulluklarını daha da artacaktır.

Bıçak parası; yetmez ama evet!

21 Mart 2012 / Osman Öztürk

GSS’cilere sormuştuk… “Devlet hastanesine verdiğiniz paranın aynısını verirseniz eğer… Özel hastaneler anlaşma yapar mı sizinle? Böylesi nerede görülmüş?” diye… “Yaparlar, yaparlar…” demişlerdi. “Biz yıllarca çalıştık… Hesap yaptık, kitap yaptık… Gördük ki; arada hiçbir maliyet farkı yok. Aynı parayla devlet hastanesinden de, özel hastaneden de hizmet satın alacağız.”

Emeğin Sorunları ve Mücadele Olanakları-Panel/Forum

2 Mart 2012 / Sol Defter- Haber

Halkların Demokratik Kongresi, 4 Mart Pazar günü Petrol-İş Genel Merkezi toplantı Salonunda “Emeğin Sorunları ve Mücadele Olanakları” başlığı altında kıdem tazminatı fonu, GSS ve güvencesiz çalışma konularını ele alan bir panel/forum düzenlenecek. Panel saat: 12.00’de başlayacak.

“Sağlık hakkı mücadelesi toplumsallaştırılmalı!” (Söyleşi)

31 Ocak 2012 / Osman Öztürk

8 yılda sağlık bir hayli siyasallaştı, hatta toplumsallaştı. 8 yıl önce politika anlamında sağlıkla ilgili bu kadar tartışma olmazdı. Özellikle 2006 ve 2008’de Genel Sağlık Sigortası’nın yasalaşması sürecinde kurulan Herkese Sağlık Güvenli Gelecek platformları, hataları da olsa Emek Platformu’nun o süreçte aldığı tavırlar, 14 Mart 2008’de SSGSS’ye karşı iş bırakma eylemleri Türkiye’deki sınıf mücadeleleri açısından önemli ve yeni deneyimlerdir. Bu nedenle işin bu yönünü pozitif görüyorum. Ancak çok daha toplumsallaşması gerekiyor çünkü sadece sağlıkçıların üzerinden yürüyebilecek bir şey değil.

Sağlıkta Yükümüz Arttı: Vergi, Muayene Ücreti, İlaç ve Bıçak Parasına İlave GSS Var!

30 Ocak 2012 / Seyfi Adalı

GSS primini ödemiş olmak sadece hastaneye girişiniz için zorunlu olan prim miktarıdır. Hastaneye girişten sonra her ilaç, muayene, yatış, ve ilave hizmetler için, eş değer en ucuzu esas alınarak farkı sizden tahsil edilmek üzere adım adım her kapıda para ödemeniz koşuluyla tedaviye yaklaşmanız mümkün olacak.

GSS’de en tehlikeli değişiklik – Osman Öztürk

15 Ocak 2012 / Sol Defter- Haber

“Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası tartışması ve mücadelesi aslında yeni başlıyor” diyen Öztürk, önceki yıllarda da GSS eylemleri yaptıklarını belirterek, “Vatandaşlarımız, uygulama başına gelmediği için ön uyarılarımızı çok dikkate almadı. Ancak şimdi, milyonlarca insan sağlık hakkından yoksun olacak, hastaneye gittiğinde sağlık hizmeti alabilmek için milyarlar vermek zorunda kalacak” dedi.

Dikkat, Tehlikeli Madde!

12 Ocak 2012 / Osman Öztürk

Sosyal Güvenlik Kurumu estetik amaçlı tedavilerle, Sağlık Bakanlığı’nın izin veya ruhsat vermediği sağlık hizmetler dışındaki sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayacaktı…6262 sayılı Kanun’un 7’inci maddesi ile “Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri”ne bir bent daha ekleniyor. Her türlü sağlık hizmeti ödeme kapsamından çıkarılabilecek.

Dikkat, tehlikeli madde!

11 Ocak 2012 / Osman Öztürk

Ahir ömrümde ben de sizin gibi bir dizi GSS Teklifi, Tasarısı, Kanunu… Maddesi, fıkrası, bendi gördüm de… Böylesini görmedim. Bu başka, bambaşka bir şey. Pimi çekilmiş el bombası… Patlamaya hazır kara mayını… Trafiğin ortasına dalmış yakıt tankeri gibi. Tehlikeli… Çok tehlikeli bir madde.

GSS: Hükümetin vatandaşın cebindeki eli daha da derinlere inecek

9 Ocak 2012 / Sol Defter- Haber

Sağlık finansmanı açısından G$$ Türkiye için uygun bir tercih değildir. Son gelişmelerin bir kez daha gösterdiği gibi sağlık hizmeti almayı prim ödeme koşuluna bağlayan G$$, milyonlarca vatandaşı kapsam dışında bırakacak ve sağlık hizmetine ulaşmasına engelleyecektir. Oysa sağlık bütün vatandaşlar için doğuştan kazanılmış bir haktır ve toplumun bütün kesimlerine eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti ancak ve ancak genel vergilerle finanse edilen kamusal bir sağlık sistemiyle verilebilir.

Sağlık Sigortasına Başvurmayan Borçlu Olacak

9 Ocak 2012 / Sol Defter- Haber

74 milyon nüfus, artık zorunlu genel sağlık sigortalısı oldu. Kişilerin kendi isteğine bakılmaksızın tamamı, genel sağlık sigortası kapsamına alındı. Hiç kimse ‘ben devletin sağlık güvencesini istemiyorum’ deme hakkına sahip değil. Sosyal güvencesi olmayanların genel sağlık sigortasına başvurması zorunlu. Bu kapsamda 1,7 milyon kişi var. Bu kişilerin bir ay içinde başvuru yaparak genel sağlık sigortalısı olması gerekiyor. Aksi takdirde ailedeki her kişi için aylık en yüksek tavan olan 212 TL prim borcu çıkarılacak.

GSS Sağlık Hakkını Tehdit Ediyor

6 Ocak 2012 / Sol Defter- Haber

“Sağlık bütün vatandaşlar için doğuştan kazanılmış bir haktır ve toplumun bütün kesimlerine eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti ancak ve ancak genel vergilerle finanse edilen kamusal bir sağlık sistemiyle verilebilir.”

‘Yoksulum’ diyenin evine gidilecek, banka hesabı ve aldığı yardım incelenecek

3 Ocak 2012 / Sol Defter- Haber

Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması başladı. GSS’li olmayanlar ve sigortalılık statüsü sona erenler ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, 1 ay içinde başvuruda bulunacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan uzmanlar, bu kişilerin evlerine giderek görüşmeler yapacak. Gelir tespitinde, aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınacak.

Herkese Sağlık Hizmeti, 20 Milyon Yurttaş Hariç!

12 Kasım 2011 / Sol Defter- Haber

Yeni düzenlemeye göre hükümet geliri 279 lira gibi düşük seviyedeki vatandaşlardan dahi sağlıkta prim ödemesini isterken, Yeşil Kart uygulamasına da son vermesi büyük tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız sağlık örgütleri sistemin yoksulluk testi anlamına geldiğini belirtirken sağlıkta dönüşümün çok ciddi boyutlara ulaştığını dile getirdi.

Ondokuzuncu Sorunun Cevabı

31 Mart 2011 / Osman Öztürk

SGK’nın toplam sağlık harcamaları iki bin dokuzda 28 milyar 863 milyon TL iken… Yüzde onun biraz üzerinde bir artışla 32 milyar 80 milyona çıkmış. Bir önceki yıl 13 milyar 161 TL olan ilaç giderleri neredeyse aynı seviyede kalmış… 13 milyar 468 milyar TL olmuş. Buna ilaç maliyetlerindeki düşüş de eklenince… Vatandaşların ilaç için ödedikleri katılım payları 441 milyondan 353 milyona düşmüş. Buna karşın… Tedavi giderleri yüzde yirmi artarak 15 milyar 129 milyondan 18 milyar 150 milyona ulaşmış.