hdk-logo

HDP: Bu Bir Bant Kaydı Değildir

18 Ağustos 2013 / Sarphan Uzunoğlu

Yakın demokrasi tarihimiz açısından önemli bir günü yaşıyoruz. Bugün yapılmakta olan HDP olağan kongresi üstüne yazmak, konuşmak aslında işin kolayı. Aslında üstüne konuşulması gereken HDP’nin ve HDK’nin doğrudan harekete geçirilememiş programı ve Gezi dinamiğinin bu pratiği nasıl olup da parti bayrağı olmadan pratikleştirebilmiş olması. Ama elbette bu içinde olduğumuz, hatta ta kendisi olduğumuz bu partiyi…

Read more →

Halkların Demokratik Kongresi ve Küresel Egemenlik

22 Ekim 2011 / Sol Defter- Haber

HDK, çeşitli toplumsal hareketlerin çeşitli temsilcilerinin yada sözde temsilcilerinin yan yana geldiği bir platform olmanın ötesine geçerek; onurlu ve erdemli bir şekilde davranan bütün toplumsal mücadele alanlarının gerçek öznelerinin yatay ilişkiler çerçevesinde yan yana geldiği bir genel meclisi ifade etmelidir. Bugün HDK’nın tarihsel sorumluluğu ve aslında zorunluluğu, bu egemenlik krizine bulacağı çözümden geçmektedir. Bu krize ‘nasıl’ çözüm geliştirileceği, tam da bu krizin nasıl aşılacağı sorusu ile paralel gözlemleyeceğimiz bir döneme tekabül ediyor.

Ertuğrul Kürkçü: İyimserlik, Cesaret ve İhtiyat

17 Ekim 2011 / Sol Defter

Kongre hakikaten bölge meclislerinden gelen delegasyonun üzerine oturuyor. Burada yukarıdan aşağıya hiçbir şey yok. Ama bunun kendisi de başlı başına bir yukarısı. Dolayısıyla bunun dönüp kendisini aşağıda yeniden kurması gerekecek. Bu çok zor ve zorlu bir süreç. Çünkü birçok yerde yeterince örgütlü olmayan hareketler bunu derinleştirecekler. Kimi yerlerde ise Kürt özgürlük mücadelesi dişinden tırnağına kadar örgütlü. Mesela Mardin’de bu kongreyi nasıl derinleştireceğiz? Diğer taraftan DTK var. Dolayısıyla bunlar birbirlerine nasıl bakacak. Bunlar da çözülmesi gerekli problemler…

Kongre Geldi, Batıl Zail Oldu – (Veysi Sarısözen)

17 Ekim 2011 / Sol Defter

Sosyalistler kendi kendilerine şöyle sordular: Sosyalist bir kongre kurup, kendimizi kapitalizmle kavga eden milyonlardan ayırmak mı, yoksa kendi sosyalist kimliğimizi koruyarak, kapitalizmin bütün anti-sosyal, kadına, doğaya, emeğe düşman ve baskıcı sonuçlarıyla kavga eden milyonlarla “demokratik ulus kongresi”nde birleşmek mi? Sosyalistler işte bu ikinci alternatifi seçtiler.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Kuruluşunu İlan Etti

17 Ekim 2011 / Sol Defter

Halktan, ezilenden, yok sayılandan, doğadan, emekten, özgürlükten, eşitlikten, barıştan, adaletten ve demokrasiden yana olanları, egemenlerin dayattığı neoliberal ve anti-demokratik düzenin bekası için yarışan iki ana siyasal akımın ufkunun ötesinde yeni bir toplum, insanın insana kulluğunun son bulacağı sömürüsüz bir düzen, insanca bir yaşam için ortak mücadeleyi örgütlemeye çağırıyoruz.