Liberalin Aymazı: Kongre Hareketi’nin Meşruiyeti Ferhat Kentel’lere Kaldıysa… Serkan Aydın

23 Aralık 2011 / Sol Defter- Haber

Fetullah’ın polisleri Kürtleri zindanlara doldururken Gülen’in okullarına övgü düzen bu adamın kongre hareketinde işi ne? Acaba seçim döneminde “Oyum BDP’ye ama tek bir yere sıkışamayacağıma dair notumu düşerek, yani referandumda yaptığım gibi, yetmez ama evet” diyerek samimiyetini açıkça gösteren bu adama ihtiyacımız nedir?

HDK Meclis Üyesi Mehmet Güneş’e Cezaevinde Saldırı

19 Aralık 2011 / Sol Defter- Haber

Siyasi operasyonlar kapsamında 10 Aralık günü tutuklanan Türkiye Gerçeği Dergisi yazarı ve Halkların Demokratik Kongresi delegesi Mehmet Güneş, 12 Aralık günü Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne sevk edildi. Avukatı Ercan Kanar cezaevine giderek müvekkili Güneş ile görüştü. Alınan bilgiye göre, Mehmet Güneş, cezaevi girişinde rutin aramanın dışında “ince arama” adı verilen arama biçimine tabi tutulmak istendi. Pantalonunu çıkartması istenen Güneş, bu durumun “insan onurunu rencide edici olduğu”nu belirterek karşı çıktı.

21 Aralık Grevi – HDK

18 Aralık 2011 / Sol Defter- Haber

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) olarak halkımıza çağrımız, 21 Aralık’ta acil olmadıkça hastaneye gitmemeleridir. Çocuklarımızı okula göndermeyelim. Sağlığımız için, emek, özgürlük, adalet için, geleceğimiz için hükümetin saldırıları karşısında uykuda olmadığımızı gösterelim!

AKP’den Devrim Yaratan Siviller ve Kürt Hareketi – Ara Erbil

9 Kasım 2011 / Sol Defter

AKP’nin yahut CHP’nin sofrasından kalkıp BDP’nin sofrasına oturanlar bilmelidirler ki, Sınır Ötesi Tezkeresi’ne açıkça evet oyu veren bu partilerle aynı saflarda yer almış olanların bugün gelip BDP ile aynı saflarda siyaset ortaya koyması ancak güçlü bir özeleştiri ile mümkündür. Bugüne dek Yetmez; ama evet yahut evet deyip de bir özeleştiri veren kurum ya da entelektüel de olmadığına göre, Halkların Demokratik Kongresi tıpkı Seyfi Adalı’nın belirttiği üzere ciddi anlamda sorunlu bir yapı olmaktan ileri gidememiştir.

Kongre Hareketi ve Sol Liberalizm

8 Kasım 2011 / Seyfi Adalı

HDK perspektifini “ulusalcı sol” ile “liberal sol”un dışında geliştirmeli. Enternasyonalist ve emek eksenli bir zeminde; işçi sınıfına ve Kürt halkına savaş ilan eden AKP hükümetine; onun açılım politikalarına, Anayasa ve demokrasi vaatlerine güvensizlik duyan bir siyaseti şekillendirmeli. AKP’nin politikalarına yer yer “evet” diyen siyasal çizgilerin, HDK içindeki varlığı ise, Kongrenin mücadele çizgisiyle çelişkili sayılır.

HDK: Türkiye Seçeneksiz Değil

5 Kasım 2011 / Sol Defter

Halkların Demokratik Kongresi, işsizliğin, sefaletin, gelir dağılımında uçurumun, kadın erkek eşitsizliğinin ortadan kalktığı, diller, kimlikler, inançlar ve farklılıklar üzerindeki baskı ve ayrımcılığın olmadığı, eğitimin, sağlığın herkese parasız olduğu, çevrenin yağmalanmadığı, aydınların ve sanatçıların özgür çalışma ve üretme olanaklarına sahip olduğu bir yaşam için mücadele edenlerin birleşik hareketidir.

Halkaların Kongresini Artıları ve Eksiklikleri…

5 Kasım 2011 / İşçilerin Sesi

Birleşik Mücadele için bir kongreye ihtiyaç var ve sosyalistlerin bu kongrede bulunmasının anlamlı yanı, sadece geliştirilen ırkçı-gerici saldırılar karşısında dayanışmayla sınırlı kalmayıp, sermayeye, AKP hükümetine, burjuva devletin baskı ve inkar politikalarına karşı farklı toplumsal mücadeleleri birleştirmek, işçi sınıfıyla Kürt özgürlük mücadelesinin ortak çıkarlarını öne çıkartmaktır.

Halkların Demokratik Kongresi: Başka Bir Türkiye Mümkün!

2 Kasım 2011 / Sol Defter

Bizler Halkların Demokratik Kongresi bileşenleri, Türkiye’deki tekçi egemenlik rejimine yönelik bütün itirazları gerçek bir muhalefet hareketi çevresinde birleştirerek bir iktidar seçeneği kılacağız ve Erdoğan’ın buyruklarıyla yönetilmenin, onun keyfine bağlı olarak siyaset yapmanın kader olmadığını hep birlikte göreceğiz. Kadınlar, Kürtler, emekçiler, doğa ve yaşam için mücadele edenler, gençler, aydınlar, işçilerle omuz omuza. Başka bir Türkiye’nin mümkün olduğunu göreceğiz ve göstereceğiz.

Ertuğrul Kürkçü: ‘AKP sivil 12 Eylül rejimi kuruyor

1 Kasım 2011 / Sol Defter- Haber

HDK Meclis Divanı Üyesi ve BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, son gözaltı ve tutuklamalara dikkat çekerek, “BDP’ye omuz veren aydınlar Prof. Büşra Ersanlı ve Ragıp Zarakolu’nu da önüne katan gözaltı ve tutuklama dalgası, 12 Eylül askeri rejiminden, Çiller dönemi olağanüstü hal uygulamalarından nitelikçe farksızdır ve onlardan farklı bir sonuç vermeyeceğini öngörmek için de tarih ve siyaset bilgisinden hiç nasiplenmemiş olmak gerekir” dedi.

Halkların Demokratik Kongresi ve Küresel Egemenlik

22 Ekim 2011 / Sol Defter- Haber

HDK, çeşitli toplumsal hareketlerin çeşitli temsilcilerinin yada sözde temsilcilerinin yan yana geldiği bir platform olmanın ötesine geçerek; onurlu ve erdemli bir şekilde davranan bütün toplumsal mücadele alanlarının gerçek öznelerinin yatay ilişkiler çerçevesinde yan yana geldiği bir genel meclisi ifade etmelidir. Bugün HDK’nın tarihsel sorumluluğu ve aslında zorunluluğu, bu egemenlik krizine bulacağı çözümden geçmektedir. Bu krize ‘nasıl’ çözüm geliştirileceği, tam da bu krizin nasıl aşılacağı sorusu ile paralel gözlemleyeceğimiz bir döneme tekabül ediyor.

Halkların Demokratik Kongresi Günlüğü

19 Ekim 2011 / Sol Defter- Haber

“Program tartışmasının kongrenin siyasi hedefleriyle uyumlu değildir. Programın kabulünün 6 ay sonra yapılacak kongrede karar altına alınması, halkların gerçeği kongresinin yapılması ve hakikatleri araştırma komisyonunun kurulması” önerisi getirdi. Oylama sonucu öneri onaylandı. Böylelikle programın geçici haliyle kabulü, içerilmiş değişikliklerin kabulü ve değerlendirip son şekli verilmek üzere daimi komisyonun görev yapması kararlaştırıldı. 6 ay sonra program ve tüzük kongresi yapma gereği duyulacak.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Kuruluşunu İlan Etti

17 Ekim 2011 / Sol Defter

Halktan, ezilenden, yok sayılandan, doğadan, emekten, özgürlükten, eşitlikten, barıştan, adaletten ve demokrasiden yana olanları, egemenlerin dayattığı neoliberal ve anti-demokratik düzenin bekası için yarışan iki ana siyasal akımın ufkunun ötesinde yeni bir toplum, insanın insana kulluğunun son bulacağı sömürüsüz bir düzen, insanca bir yaşam için ortak mücadeleyi örgütlemeye çağırıyoruz.