trump_clinton

Trump ve sonrası…

12 Kasım 2016 / E.Ahmet Tonak

Ne zaman biteceğini bilmediğimiz 21. Yüzyılın İlk Depresyonu ile yaşamaya devam ediyoruz. Depresyonlar sadece derin ve uzun oluşları ile kapitalizmin diğer krizlerinden ayrılmaz, aynı zamanda siyasi krizler, alt-üst oluşlar üretirler. Trump’ın seçilmesi bu tür bir siyasi krizin tezahürüdür

donald-trumph

‘Dünya barışına açık ve güncel tehdit: Clinton’ – Korkut Boratav

7 Kasım 2016 / Sol Defter- Haber

Dört gün sonra oy verecek değilim; ama, Türkiye’nin İslamcı faşizme sürüklenmesini hızlandırma olasılığı yüksek olan savaş kundakçısı Bn.Clinton’un seçimi yitirmesini yeğlerim. Amerikalı arkadaşlarımın üzülmesi pahasına da olsa…