imalat sanayi

İmalat Sanayi Çöküşte – Nazif Ekzen

19 Nisan 2015 / Sol Defter- Haber

Son açıklanan, 2014 yıllık ve son çeyrek büyümesine ilişkin kritik göstergeler Türk ekonomisinin orta dönemi de aşan ve uzun dönemli hale gelen, nüfusun artış hızı düşüldüğünde dip noktası sınırına inmiş bir düşük büyüme içinde olduğunu gösteriyor. Sektörler olarak bakıldığında sanayi sektöründeki gerilemenin geldiği nokta ekonomik yapıyı tehdit eder hale gelmiştir.