CPS-iscileri

İşçilerden formalite diye alınan imzalar formalite değildir – Murat Özveri

7 Kasım 2018 / Sol Defter- Haber

İşçiyi işe giriş aşamasında, iş sözleşmesi devam ederken istemediği, gerçeği yansıtmayan belgeleri imzalamak zorunda bırakan, bu zorunlulukla imzalanan belgelere hukuki sonuç bağlayan bir hukuk sistemi, güvencesizlik üzerinden işçiyi baskılayan işvereni koruyan bir hukuk sistemine dönüşmüştür. Gerçekten bilerek isteyerek imzalayanla, işe girememe, işten atılma korkusuyla imzalamış olanı ayırt edemeyen bir iş hukuku eksiktir, çağdışı kalmıştır

kadin şişecam-işçileri-

Sendikal hakların en güvenceli olduğu 13 ülkenin 11’inde parlementer rejim var

17 Ocak 2017 / Aziz Çelik

Sendikal hakların en güvenceli olduğu 13 ülkenin 11’inde parlamenter rejim geçerli. Sendikal hakların en kötü olduğu ülkelerin ezici çoğunluğu ise başkanlık rejimine sahip ülkeler…

boldak iscisi

“Ücreti verilse de işçi istemiyorsa fazla çalıştırılamaz”… Yargıtay kararı

8 Ocak 2017 / Sol Defter- Haber

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ücreti verilmiş olsa bile yılda 270 saatten fazla mesayi yaptırılan çalışanın iş sözleşmesini tek taraflı sonlandırması halinde işçiye, kıdem tazminatının ödeneceğine hükmetti.

izban-grevi

Yasalarda var olan uygulamada yok olan işçi hakları – Dr. Murat Özveri

16 Kasım 2016 / Sol Defter- Haber

Bana sorulan, benimde açıkladığımda inandırmakta zorlandığım basit, temel bazı kurallar var. Bu temel kuralları açıkladığımda “Ama bizim piyasada hiç bir yerde sizin söylediğiniz gibi uygulanmıyor” denilip karşı çıkılıyor. Ben yine de madde madde belirtme zorunluluğu duyuyorum.

istanbul-trafik-sorunu

Çalışma hayatında asparagasın lüzumu yok

1 Kasım 2016 / Aziz Çelik

Evet, işçilerin işe giderken geçirdikleri süre çalışma hayatının giderek artan bir sorunudur. Yolda geçen sürenin artışı dolaylı olarak çalışma süresini de uzatmaktadır. Bu sorun giderek büyümektedir. İşe giderken yolda geçen sürelerin tazmini emek hareketinin gündemine alınması gereken bir sorundur, ancak AAD kararlarında bu yönde yeni bir husus yoktur. Boşuna umut yaratmanın ve asparagasın lüzumu yok.

hp EKI M 13

Esnek ve güvencesiz çalışma artacak

29 Kasım 2015 / Aziz Çelik

64. hükümet programında en belirgin vurgu, esnekliğin artırılması. Taşeron işçilerinin ve sendikal hakların ise esamesi okunmuyor

iTUC3

Küresel işçi hakları endeksinde Türkiye nerede?

24 Haziran 2015 / Sol Defter- Haber

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) “Küresel İşçi Hakları Endeksi” isimli araştırmasıyla ülkeleri işçi haklarına gösterdikleri saygıya göre derecelendirdi. Rapora göre Körfez ülkeleri işçiler için en kötü yerler haline gelirken, Avrupa’da uygulanan kemer sıkma politikaları işçi haklarında düşüşe yol açtı. Türkiye’de yaşanan hak ihlalleri de raporda yerini aldı.

12 eylül

12 Eylül’ün kara mirası

13 Mayıs 2015 / Aziz Çelik

12 Eylül dönemi patronlarının da itiraf ettiği gibi darbe olmasa 24 Ocak kararları uygulanamazdı. Evren, sendikal hareketi ezerek sermayeye dikensiz gül bahçesi yarattı

maden_iscileri

AK Parti, CHP, HDP ve işçi hakları

25 Nisan 2015 / Sol Defter- Haber

AK Parti, iktidarda olduğu 2002 yılında vadettiği sendikaları güçlendirme, 2007 yılında vadettiği AB ve ILO normlarına uygun sendikal haklar tanıma sözünün tam aksini yapmış olduğunu görüyoruz. AK Parti hükümeti, 12 Eylül döneminden devraldığı sendikal yasakları pekiştiren yasal düzenlemeler getirdi. Yetinmedi iktidarda olduğu 13 yılda grev ertelemesi adı altında yaptığı yasaklamalarla tarihe geçti, grev hakkının kullanılmasını engelledi. AK Parti, iktidar olduğu dönemde toplam sekiz kez “grev erteleme” adı altında, petrol-lastik, cam, maden, metal iş kollarındaki grevleri yasakladı.

ab issizlik

Avrupa’da işsizlik, hak kayıplarına yol açıyor…

6 Ocak 2015 / Sol Defter- Haber

18 üyeli Euro Bölgesi’nde ise 2013 sonunda yüzde 11,8 olan işsizlik oranı 2014 Ekim sonu itibariyle yüzde 11,6’ya düştü. Gerçek bir düşüş değil kuşkusuz. Bu bile, çalışanların haklarının gaspı ile mümkün oldu. İspanya’da son yıllarda hayata geçirilen kemer sıkma politikaları kapsamında çalışanların ücretlerinde ciddi düşüşlere gidilirken, işten çıkarmalar daha da kolaylaştırıldı. Bu da, her dört kişiden birinin işsiz olduğu ülkede iş seçmeyi zorlaştırıyor.

Çapa Taşeron İşçileri Günlüğü 45: Çadırlarımızı Çoğaltıyoruz

5 Nisan 2012 / Sol Defter- Haber

Devrimci Sağlık İş Sendikası’nın eylem takvimi uyarınca 8 ilde ve İstanbul’da 4 farklı hastanede kurulacak olan “Taşeron İşçisi Değil Sağlık İşçisiyiz” kampanyası uyarınca Okmeydanı Hastanesinde çadır kuruldu.

Bize Bir Ders Olur mu?

26 Mart 2011 / Aziz Çelik

657 sayılı yasanın 125. Maddesinde yapılan değişiklikle memuriyetten çıkarılma sebepleri arasına “kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme” fiili de eklendi. Maddenin eski halinde var olan “işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak” fiiller memuriyetten çıkarmayı gerektiren sebepler olarak korundu.