CPS-iscileri

Kriz ve sol: Tepkiden harekete

22 Ekim 2018 /

İşçi sınıfının dikkate değer bir azınlığı nezdinde görünür, tanınır ve giderek güvenilir olan bir birleşik özsavunma hareketinin müdahalesi, siyasetin büyük sahnesinin spot ışıkları altında hemen çarpıcı değişikliklere yol açmayacaktır elbette.

soma2

Kamil Kartal: ‘Sol Olmadan Yeni Bir İşçi Hareketinin, İşçi Hareketi Olmadan Solun İnşası Mümkün Değil’

30 Temmuz 2015 / Sol Defter- Haber

Sol kendini rekabetten uzaklaştırıp birleşik bir mücadele hattı öremezse toplumsal olaylar ve sınıf hareketi solun başat gündemi haline gelmezse, sınıf hareketinin örgütlenmesi konusunda bir eksen, ortak bir akıl ortaya çıkarılamazsa çeşitli politik unsurların ya da küçük deneme tahtası şeklinde gündeme getirdikleri ve emeklerinin de heba olduğu –bu çabaları çok değerli olmasına rağmen- süreçlere dönüyor.

tofas-eylem8

Dipteki Sendikalaşma – Şükrü Karaman

24 Temmuz 2015 / Sol Defter- Haber

Toplumda sendikalara karşı olumsuz bir algının var olduğu da yadsınmaz bir gerçek. Bu algının kırılmasında öncelikli görev bizatihi sendikalara düşmektedir. Sendikalar artık salt ücret sendikacılığı yapan kurum niteliğinden arınmalı, gerçekten çalışanların her türlü çıkarı için mücadele eden şeffaf bir yapıda demokrasiden ve özgürlüklerden yana bir politika izlemelidir.

bozuyuk-te-seramik-iscilerinin-eylemleri-suruyor

“İşçi sınıfının her eylemi sınıfın ruhunu silahlandırır” – Volkan Yaraşır

19 Temmuz 2015 / Sol Defter- Haber

Hareket kabiliyeti sınırlı, ciddi temsil sorunu yaşayan, etkin sendikal politikaları üretemeyen, sınıfın kollektif aksiyon gücüne inanmayan bir yapıyla ve kapitalizmin başka bir döneminin refleksi, örgütlenme tarzı ve varoluşuyla bugüne müdahale etmek giderek olanaksızlaştı. Sürekli ve düzenli istihdama dayalı, formel işleyişe uygun bir yapının her şeyin enformelleştiği, atipikleştiği, esnekleştiği koşullarda ayakta kalması zordur.

taşeron-işçi

“Butik Çalışma Kültüründen Kurtulmak Gerekiyor” – M. Görkem Doğan

18 Temmuz 2015 / Sol Defter- Haber

Kendiliğindenci hareketler olacak bunu siyasal bir tasavvurla, çizgiyle buluşturmak ise maharet, öngörü, emek gerektiriyor. Siyasetle buluşturma 15-20 kişilik grubunla yaptığın tahkimatla olacak iş değildir. Elbette bu kişilerin etkisi de olur ama sınırlı olur. Kendi içimizdeki sorunları, rekabetçi yapıyı, aygıtçılığı, sosyalist bir birleştirici odağın olmaması meselesini aşmak üzerine kafa yormamız gerekiyor.

bozuyuk-te-seramik-iscilerinin-eylemleri-suruyor

‘Mevcut Yasal Mevzuatla Bile İşkolu Esasını Aşmış Bir Örgüt Mümkün’ – Erhan Kaplan

5 Temmuz 2015 / Sol Defter- Haber

Türkiye’nin en büyük “sendikası”, üyeleri tarafından “defol artık” denecek kadar kötü görülüyorsa, ben artık “En kötü sendika bile sendikasızlıktan iyidir” sözünü söylememem gerektiğini düşünmeye başladım. Birkaç yıldır eğitimlerimde “Sendika eğer kötüyse atın gitsin, bir süre sendikasız bile kalsanız yenisini ve daha iyisini kuracaksınız” diyorum. Diğer türlü işyerinde sendika var gibi görünüyor, ama aslında yok. Var gibi göründüğü için de, o işyerine gerçekten mücadele etmeye niyeti olanlarlar da gitmez oluyor.

BMİ 5

2014 yılında kıpırdayan işçi sınıfı, metal greviyle ayağa kalkıyor

29 Ocak 2015 / B.Umutcan

Bu yazı, 2014 yılının değerlendirilmesi için kaleme alındı. İşçi hareketinin genel bir durumunu yansıtmayı amaçlıyordu. İşçii sınıfı için acılarla (Soma cinayeti gibi) aynı zamanda mücadelelerle de geçen bir yıl oldu. 2015 yılının daha il ayındayız ve 15 bin metal işçisi 44 fabrikada grevin ilk etabına başladı. Metal grevini hazırlayan koşulların işkoluna dair özel nedenleri olsa da işçi sınıfının 2014 yılında uğradığı baskı ve sömürüye artık isyan edeceğinin de kıvılcımlarının yangına dönüşebileceğinin işareti oldu. Metal işçilerinin grevini destekliyor ve dayanışma içinde olduğumuzu ifade ederken, geçen yılki mücadeleleri ve ödediğimiz bedelleri aklımızdan ıkartmamamız dileğiyle…

gezi-meclisi

Kürt Hareketi, Gezi Hareketi ve İşçi Hareketi – Demir Küçükaydın

3 Haziran 2014 / Sol Defter- Haber

Bugünün Türkiye’sinde bu üç hareketi veya bu üç hareketin omurgasını oluşturan toplumsal kesimleri ya da memnuniyetsizlikleri kapsamayan; onları ortak bir program etrafında birleştirmeyen herhangi bir hareketin en küçük bir başarı şansı olmaz. Çünkü bu üçünü birleştirmeyen bir program ve bayrak, bunların birbirine karşı kullanılmasının yolunu açık bırakır ve binlerce yıllık tecrübeli devlet ve sermaye gemisini buradan yürütür. Bugün olan da zaten budur.

Tayyip, Sonun ‘Mübarek’ Olsun!

3 Şubat 2011 / Sol Defter- Haber

Torba Yasa Tasarısı’nı protesto etmek üzere Ankara’da bir araya gelen sendika ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ortak bir açıklama yaparak, “İşçi ve emekçilerin sadece ve sadece demokratik hakları ve insanca yaşam hakkı için gösterdikleri demokratik tepkileri su, gaz ve sis bombalarıyla bastırıldı. Bu vahşet AKP iktidarının işçi ve emekçilerin demokratik tepkilerine karşı tahammülsüzlüğünün ifadesidir” dedi.

Sendika-Siyaset İlişkisi

11 Ekim 2009 / Yunus Öztürk

Sendikal alan ile parti alanı (siyaset) arasındaki ilişki, yani alan-siyaset ilişkisi işçi ve sosyalist hareketin tarihinde her zaman bir sorun olmuştur. Tarihsel süreç içinde, alan – siyaset ilişkisi farklı anlamlar kazandı.