Gezi Parkı ve işçiler – Kıvanç Eliaçık

4 Şubat 2014 / Sol Defter

Yer yer hareketin sözcülüğünü de üstlenen sendikalar, bugüne kadar temsil etmedikleri ve üye kaydetmedikleri işçi kesimleriyle tanıştılar.

Gündem dışı bir tartışma veya yeni sınıf keşifleri – Selim Ergunalp

2 Şubat 2014 / Sol Defter

Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu buhran; sadece bir hükümet buhranı, sadece siyasal sistemin yetersizliğinin veya çürümüşlüğünün yol açtığı bir buhran değildir. Aksine çürümüşlük toplumsal sistemin tüm yapılarına; ekonomiden siyasete, kültürden eğitime ve hukuka kadar her alana yayılmıştır. Tüm kavga – gürültünün arkasında belirli toplumsal sınıf ve tabakaların çıkarları tayin edici bir rol oynamaktadır.

Davos’ta iki hayalet – Ergin Yıldızoğlu

27 Ocak 2014 / Sol Defter

Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmak için gelen “dünyanın efendileri”, kendilerine uzatılan mikrofonlara, “krizden çıktık” mesajları veriyorlar. Bu iyimserlik mezarlıktan geçerken ıslık çalmaya benziyor. Bu sırada başlarının üzerinde iki hayalet dolaşıyor: Savaş ve devrim.

Engels Amerika’da: Bugünün hareketinde gelecek olabilmek

12 Ocak 2014 /

İşçi hareketinin oldukça cılız olduğu, toplumsal hareketlerde ciddi bir canlanma söz konusu olsa da sosyalist hareketin bir bütün olarak siyasal güç ilişkilerini belirlemekten uzak olduğu bir evrede siyasal hafızamızı başka tarihsel örnekler üzerine de kışkırtmakta yarar var.

AKP Devrinde İşçileşmenin Nicelik ve Niteliği…

11 Ocak 2014 / Mustafa Sönmez

AKP rejiminin 11 yıllık tarihinde, yabancı kaynak rüzgârıyla yıllık yüzde 5’e yakın büyüyen ekonomiyle beraber, –yetersiz bulsak da, nitelikli olmadığını söylesek de-istihdam da arttı. Bir kere tarımdan, kırdan kente, tarım dışına göç hızlandı, kente gelenlerin bir kısmı, işgücü olarak piyasaya girdi ve iyi-kötü istihdam edildi. İnşaatta, hizmet sektörlerinde, az da olsa sanayide iş bulanların yanında bir de yedek işçi ordusu büyüdü.

calisma_meclisi_toplaniyor_h19496

Çalışma Meclisi müsameresi

19 Eylül 2013 / Aziz Çelik

  Çalışma Meclisi taşeron, kıdem tazminatı fonu ve özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi (kiralık işçilik) gibi konularda hükümetin yapmayı planladığı değişiklikleri görüşmek üzere 26-27 Eylül 2013 tarihlerinde toplanıyor. Çalışma hayatını daha esnek ve güvencesiz hale getirecek bu düzenlemeler Çalışma Meclisi’nde ela alındıktan sonra TBMM’ye sunulacakmış. Çalışma Meclisi hükümet, emek ve sermaye örgütleri temsilcilerinin…

Read more →

kadin_emegi_sudan_ucuz_h23330

“Saat Çin’i vurdu birden”: Türkiye’de sömürü vakti – F.Serkan Öngel

19 Eylül 2013 / Sol Defter

Türkiye uluslararası işbölümünde rotasını, emeği disiplin altına alarak kurmaya çalıştığı ucuz istihdam rejimine doğru çizmiş durumda. Hükümetin derdi, varsa yoksa, sermayenin istemleri doğrultusunda işgücü maliyetlerini aşağıya çekmek. Küresel rekabet ortamında işgücü maliyetlerinin düşüklüğü, Çok Uluslu Şirketler’in (ÇUŞ’ların) yer seçiminde bir rekabet avantajı olarak sunulmaya çalışılıyor. Oysa ucuz emek temelli bir yaklaşım sadece emek yoğun sektörler…

Read more →

işçi sınıfı ve kimlik 2

İşçi sınıfı “kimlikler” arasında – Michael Zweig

18 Eylül 2013 / Sol Defter

Amerika’da “sınıf araştırmaları” alanında çalışan Michael Zweig’ın h2o Kitap’tan yeni bir çalışması yayınlandı: İşçi sınıfı kimlikler arasında. Kitabın alt başlığı ise, ABD’de Sivil Haklar Mücadelesi ve Toplumsal Hareketler. Aynı yazarın yine aynı yayınevinden geçen yıl yayınlanan “Amerika’nın en iyi saklanan sırrı: İşçi sınıfı” başlıklı ilgiye değer çalışması yayınlanmıştı. Türkçe’de Amerikan işçi sınıfı hakkında ve özellikle de…

Read more →

gezi meclisi

İsyanın Sınıfları…

12 Eylül 2013 / E.Ahmet Tonak

  E. Ahmet Tonak’ın[1] “İsyanın Sınıfları…” başlıklı makalesi,  NotaBene’den yeni çıkan Gezi Direnişi Üzerine Düşünceler adlı kitaptan alınmıştır. Gezi Parkı sadece ülke sathında isyanı tetiklemekle kalmadı, aynı zamanda   muazzam bir kavram kargaşasını da tetikledi.  Katılanların kim olduğu sorusuna Erdoğan kendi cevabını verdi; anında hepimiz çapulcu olduk—bir tür lümpen proleter yani!  Gezi artı değer olarak ele alındı, incelendi—hepimiz bir…

Read more →

ali dehri 2

İşçi Sınıfı Toplumu Yönetme Yeteneğine Sahip midir? – Ali Dehri

9 Ağustos 2013 / Sol Defter

 Ali Dehri’yi (Aziz Vatan) 10 Ağustos 2009′da kaybettik. Saygıyla anıyoruz. *** Yazı yalansz.org’tan alınmıştır. Başlıkta yer alan soruyu, asli teorik çerçevesini çizerek ana çizgileriyle de alarak ve iki yazıyla sınırlamaya çalışarak tartışacak; daha doğrusu, <<işçi sınıfı-devrim-sosyalizm>> bağlamında sürdürülen yüzyıllık tartışmaya, önemli ilkelerin altını çizerek ve günümüz koşullarının ortaya koyduğu bazı saptamaları yaparak katkıda bulunmaya çalışacağız….

Read more →

beyaz yakalı çapulcu

Düzen içi mi, düzen dışı mı? – Ahmet Tonak

7 Temmuz 2013 / E.Ahmet Tonak

Haziran ayaklanması bağlamında kendini değiştirmemek ile toplumu değiştirmek tercihleri üzerine düşünelim.

Her ikisi de sübjektif tercih. İkincisinin meraklısı çok, mesela ben! Yıllardır uğraşır dururum. Genellikle idealist, uçuk, naif vs. yaftası yakıştırılır. Herkes çevresinde bu tipi bilir (ya da bildiğini sanır). “Sanır” demem, en başta toplumu değiştirme motivasyonunun farklı saiklerden beslenir olmasından. Ayrıca, her değiştirme arzusu taşıyanın toplumsal aidiyeti, yaşı başı, cinsiyeti, hayat deneyimi vs. farklı olduğu için toplumu değiştirmekten ne anladığı ve de değiştirmek için ne yaptığı da haliyle farklı olacaktır. Dolayısıyla, bu tip kolayca bir kutuya sığmaz. Herkes, tabiri caizse, toplumu kendince değiştirir.

Aziz Çelik: Yeni sınıf hareketleri büyük sonuçlara yol açabilir!

26 Ocak 2013 / Sol Defter- Haber

Türkiye’de giderek artan bir ücretleşme var. Yüzde 65’e varan bir ücretleşme, işçileşme var. İşçi sınıfının sosyolojik tabanı yüzde 65’e varmış. Bu ciddi bir büyüme. 16 milyonluk ücretli çalışan var. Bunlar büyük ölçüde güvencesiz, kuralsız çalışmaya tabidir. 4 milyona yakını kayıt dışı. İşçi sınıfı nicel olarak genişliyor. Sendikalaşmanın temeli hem nicel ve hem de nitel olarak genişliyor. Nicel olarak genişliyor, çünkü işçi sayısı artıyor. Nitel olarak genişliyor, çünkü çalışma koşulları daha fazla sendikaya ihtiyaç gerektiriyor.

“İşçilerin Sesi” Metinleri (I): Parti ve İşçi Sınıfı

23 Aralık 2012 / İşçilerin Sesi

İşçi sınıfının “bilinçli bir parçası” olmak için militan bir faaliyet yürütmemiz gerekiyor. İşçi sınıfının bilinçlilik düzeyini yükseltmek üzere yürüteceğimiz propaganda ve faaliyetlerimiz, militan bileşimimizi de bu yönde seçmek ve yetiştirmek konusunda ısrarlı olmamıza bağlıdır. Aksi halde, hangi fikirleri savunmuş olursak olalım, pratikte giderek işçi sınıfından ideolojik olarak da ayrı durulmasına hizmet etmiş oluruz. Bu da ana hedefimizden sapmamıza yol açar.

Amerika’nın En İyi Saklanan Sırrı: İşçi Sınıfı Çoğunluktur

14 Haziran 2012 / Sol Defter- Haber

ABD’de Nisan 2012’de güncel verilerle genişletilmiş ikinci basımı yapılan kitabında Zweig, Amerikantoplumu hakkındaki yaygın “geniş orta sınıf” mitini çürütüyor. İşçi sınıfının yok olduğunu, sınıf mücadelesinin ise artık modası geçmiş bir fikir olduğunu söyleyenlere, en gelişmiş kapitalist ülkeden,imparatorluğun merkezinden cevap veriyor.

Nazarbayev’e Geri Adımı Petrol İŞçileri Attırdı!

24 Aralık 2011 / Sol Defter- Haber

Kazakistan’ın anlı şanlı devlet başkanı Nursultan Nazarbayev, süklüm püklüm grev, katliam ve direnişin olduğu bölgeye gidip, içlerinde veliahtı olarak görülen ve ülkenin 3. zengin kişisi olan damadının da olduğu bir dizi petrol şirketi yöneticisini ve bölge valisini görevden aldığını açıkladı. 8 polis ise sadece “emre itaatsızlık” gibi nedenlerden tutuklandı.

Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın Anısına: İşçi Sınıfının Tarihçil Görevi

17 Ekim 2011 / Sol Defter

İktidar lâfla alınmaz. Normal olarak Siyasî İktidar Savaşı yapacak bir Sınıf Partisi ile alınır. Bir askercil vuruş, bir çete baskını: her hangi şartlı momentten, veya sürprizden yararlanarak İktidara çıkamaz mı? Belki çıkar. Ama İktidara çıkmak değil, çıkılan yerde tutunmak iştir. Bugün İktidarda tutunmanın tek şartı: Modern bir Sosyal Sınıfa gerçekten dayanmış, yedek sosyal güçleri akıllıca kullanabilen bir Öncü Örgüt (Siyasî Parti) ile olur. Çalışan yığınlarımızın Siyasî İktidarda tutunacak Örgütü, ancak İşçi Sınıfı Partisi olabilir.

AKP’nin 10’uncu Yıl Savaşı ve Birleşik Mücadele İhtiyacı

15 Ağustos 2011 / Seyfi Adalı

Tayyip Erdoğan AKP’nin 10’uncu kuruluş yıldönümü konuşmasında parti genel başkanlığı ile hükümet başkanlığını birbirine ekleyerek, şeyhülislam edasıyla fetva verdi. Tehditler savurdu. Kürt halkını ve Kürt halkına destek veren demokratik kurumları, sendikaları, insan hakları örgütlerini, siyasi partileri, yazarları, aydınları hedef tahtasına yerleştirdi..