Kadının değil, Başbakan’ın beyanı esastır

25 Şubat 2014 / Özcan Özen

“Kabataş olayı” artık bir olay olmadığının ortaya çıkmasından dolayı “Kabataş iddiası” olarak anılmadır. Kabataş iddiası “kadının beyanı esastır” ilkesinin ne kadar doğru ve anlamlı bir ilke olduğunu göstermiştir. Bu ilkenin tüm toplumun gözü önünde sahici bir uygulaması gerçekleşmiştir. Ama yine de bir fark ile; bu soruşturmada gerçekten kadının beyanının esas olması ilkesiyle hareket edilmiş olsaydı.