imf2

Finans kapitalin Türkiye karneleri – Korkut Boratav

11 Kasım 2016 / Sol Defter- Haber

4 Kasım tarihli IMF belgesinde, OHAL uygulamalarından kaynaklanan tedirginlik öğeleri de yer alıyor: “İş dünyasında güvenin yeniden inşası ve kamuda kurumsal kapasitenin sağlanması kilit öncelik taşımaktadır. Ayrıca, yatırım ortamının da iyileştirilmesi için hukuk sisteminin etkinliğinin geliştirilmesi üzerinde odaklanmak gerekir.”

i%cc%87stanbuldaki-mega-projeler-2019a-yetesecek

“Mega projeler”den kara delik tehdidi

4 Kasım 2016 / Mustafa Sönmez

Kamuoyuna “mega projeler” olarak takdim edilen, en büyüklerini İstanbul Üçüncü Havalimanı, Üçüncü Köprü, Avrasya Tüneli ile Gebze-İzmir Otoyolu yatırımlarının oluşturduğu projeler ekonomik, ekolojik, hukuk ve mali istikrar açısından mercek altında tutuluyor, sıkça eleştiriliyor, kamu maliyesi için önemli bir kara delik tehdidi olarak görülüyorlar.

AKP’nin Mavi Akım’ı Meclis’te

20 Şubat 2013 / Osman Öztürk

Kamu Özel Ortaklığı’yla yaptırılacak “Şehir Hastaneleri”nden bahsediyorum. Niyet gene gayet masum, amaç gene gayet makul görünüyor. Bir tek… Özal, bir koyup üç almaya meraklıydı… Bunlar, bir koyup on vermeye çalışıyorlar!.. İki yıllık kira bedeliyle yaptırabilecekleri hastane için devletin kasasından yirmi beş yıl para ödeyecekler.