ekonomik-kriz1

Küresel kriz sinyallerini izlerken

13 Şubat 2018 / E.Ahmet Tonak

Borsalarda yaşanan son düşüşler, simsar ağzı ile söyleyecek olursak, “düzeltme”ler neyin sinyali? Muhtemelen, yakın gelecekte yaşanacak benzer borsa dalgalanmalarının; daha sonra da, ciddi bir çöküşün. Bu balonun ömrü de bu kadarmış. Yeni kapitalizm adeta suni teneffüsle ayakta kalan balonlar kapitalizmi.

The New School Convocation 2007 - 2008 Academic Year9/6/07 Tishman Auditorium - 66 West 12th StreetClient: Jean VallezPO # Poo18012

Anwar Shaikh ile söyleşi: “Kapitalizmin işleyişini anlamak” – Güney Işıkara

1 Aralık 2016 / Sol Defter- Haber

Artık değer ve kâr üretimini analizinin merkez noktası alarak, iktisat yazınına egemen olan arz ve talep yönlü anlayış kutuplaşmasını reddeden yazar ile kitabın ana hatları, yazım süreci, ve akademik iktisadın genel durumuyla ilgili bir söyleşi gerçekleştirdik

Yunanistan’dan, New York’tan Öğrenecek Çok Şey Var – (Ahmet Tonak)

9 Ekim 2011 / E.Ahmet Tonak

Kapitalizm genetiği icabı krizsiz yapamaz. Ama her kriz genelleşmiş kriz değildir. Kapitalizmin tarihinin, genelleşmiş krizlerin doğurduğu uzun dönem dalgalanmaların (30-40 yıllık), bu dalgalanmalar üzerine oturan kısa (3-4 yıllık) ve uzunca (7- 10 yıllık) iş çevrimleri temelinde, ekonomi dışı (savaşlar, iklim değişiklikleri, vs.), konjonktürel (arz ve talep dengesizlikleri, vs.) faktörlerin de etkilediği kompleks bir süreç olarak anlaşılması gerektiğini düşünüyorum.