G20

G20 Hangzhou Zirvesi: Kapitalizmi kapitalistlerden korumak – Ümit Akçay

5 Eylül 2016 / Sol Defter- Haber

Şu anda IMF’in yapmaya çalıştığı şey, kapitalizmi kapitalistlerden korumaya çalışmak! Ancak mevcut tersliği onaracak formül bulunabilmiş değil. Zira o formül iktisatçılar tarafından değil, sınıf mücadelesi tarafından yazılacak.

panamabelgeleri

Asıl kirli olan kapitalizmdir! – Fikret Başkaya

11 Temmuz 2016 / Sol Defter- Haber

Panama belgelerinin açık edilmesiyle ortaya çıkan yoksuzluk skandalı ( vergi kaçırma, “vergi cennetleri”, kara para aklama, servet kaçırma, kaçakçılık, kamu kaynaklarının yağmalanması, spekülasyon, banka sırrı, her türden ahlaksızlık, vb.) aslında buz dağının yüze çıkan kısmı, ormanı gizleyen ağaçtır…

icraat-yok-elestiri-cok-90143-5

Burjuvazide “icraat yok eleştiri çok!”

22 Kasım 2015 / Sol Defter- Haber

Türkiye’nin ‘simge kapitalistleri’nin eleştirilerini iktisatçılara sorduk. Prof. Dr. Korkut Boratav’ın yanıtı ise ‘Soyut kapitalizm eleştirisi yerine mevcut sistemi eleştirsinler’ oldu

konteynır

Perhiz, artık değer, konteynır…

21 Kasım 2015 / E.Ahmet Tonak

Marx’a göre artık değer üretimi sadece üretim faaliyetlerinde ve o faaliyetler kapitalist faaliyetler ise vuku bulur. Bunun tek istisnası üretimin son safhası olarak vuku bulan ulaştırma faaliyetleridir. Öyle ya, Longhua, Shenzhen’de üretilen iPhone’lar ancak satılacakları ülkeye ulaştırıldıklarında üretimleri tam anlamıyla bitmiş sayılacaktır. Dolayısıyla, bu anlamda, yani üretimin son, olmazsa olmaz safhasına ait ulaştırma üretim faaliyeti olarak görülmelidir. Eğer öyle ise, bu safhanın hızla tamamlanmasını sağlayacak teknolojik gelişme de haliyle artık değer üretimini arttırmaya hizmet edecektir.

kapitalizm kriz

Ali Koç’un yaman çelişkisi

19 Kasım 2015 / Aziz Çelik

Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Ali Koç’un G20 Zirvesi öncesi düzenlenen B20 (Business 20) zirvesinde yaptığı konuşma oldukça ilgi topladı ve tartışıldı. Bir kapitalistin kapitalizmi eleştirmesinin elbette haber değeri var ve üzerine tartışmaya değer.

sonuna-dogru

Sonuna Doğru

14 Kasım 2015 / E.Ahmet Tonak

“İçinden geçtiğimiz dönemin tarihi önemi sadece ekonomilerin çözülmesi, krizlerini aşamamasından değil, aynı zamanda adeta bu alt üst oluşa bire bir tekabül edercesine siyasi kertede beklenmedik isyanları, hatta devrimleri tetiklemesinden de geliyor. Bölgede olan biten ortada. Türkiye ise hem bölgedeki gelişmelerden hem de kendine özgü yılların biriktirdiği ve artık sonuna doğru geldiğimizi gösteren emarelerin arttığı kızışmış bir siyasi dönemden geçiyor.”

abd-irak

Kapitalizmden sonra ‘yeni-ortaçağ’ mı?

10 Kasım 2015 / Ergin Yıldızoğlu

AKP seçimleri “kazandı”, restorasyon projesini tüm hızıyla, şiddetiyle uygulamaya koymaya kararlı görünüyor. Muhalefet ise… Gelin, can sıkıcı konularla karşılaştığımızda yaptığımız gibi konuyu değiştirelim.Örneğin, The Guardian yazarı Paul Mason’un geçen ay yayımlanan, Post-Kapitalizm: Geleceğe İlişkin Bir Rehber, başlıklı kitabından başlayabiliriz. Mason’un ilgi alanı teknolojik gelişmelerin toplumsal etkileri; “Arap İsyanları” “Meydan İşgali” hareketleri sırasında yorumları da ilgi…

Read more →

Varoufakis

Varufakis’in eklektisizmi…

24 Temmuz 2015 / E.Ahmet Tonak

İlginç olan, teoriler üstü olduğu iddiasını taşıyan Varufakis’in yaklaşımının da aslında Monthly Review ekolünün sınırlarını aşamamış olmasıdır. Ele aldığımız kitaba adını veren Küresel Minotauros metaforu ilk olarak Varufakis’in J. Halevi ile 2003’te Monthly Review dergisinde yayımlanan aynı adlı makalede geliştirilmişti.

cin-borsasi-3-trilyon-dolar-kaybedince-borsanin-yarisi-donduruldu-11

Erdoğan Çin’de kapitalizme karşı bir model mi arıyor? – Baris Alp Ozden

19 Temmuz 2015 / Sol Defter- Haber

Cemil Ertem ve Yiğit Bulut gibi “muteber” iktisatçı ve jeopolitika uzmanlarına göre, merkezinde Çin ve Rusya’nın bulunduğu bir yeni ekonomik-siyasi güç odağı, ABD ve AB’nin temsil ettiği “küresel kapitalizm” karşısında ve ona muhalif olarak gelişiyor. Türkiye bir süredir “neoliberal teslimiyetçilikten” ve “ekonomik, finansal vesayetten” kurtularak Avrasya, Afrika ve Ortadoğu’da ekonomik ve siyasi ilişkilerini geliştirmek üzere “emperyal ama emperyalist olmayan” bu “yeni proje”de yerini almaya çalışıyor.

kapital

Kapital’in güncelliği – Haluk Yurtsever

14 Temmuz 2015 / Sol Defter- Haber

Kapital’in güncelliği, bir sistem eleştirisi olmasından kaynaklanıyor. Çoğu kez sanıldığı gibi, Marx, sermayenin ekonomi politiğini yazmamıştır; burjuva ekonomi politiğinin eleştirisini yazmıştır. Kapital, bir sistem eleştirisi klasiğidir.

financial-times

Photoshoplanmamış kapitalizm…

5 Temmuz 2015 / E.Ahmet Tonak

Kapitalizm karşıtlığının fotomontaja ihtiyacı yok. Olan biteni olduğu bittiği gibi veren yayın organları yeterince öğretici. İzlemek, izlemek için doğru gözlükleri takmak koşuluyla tabii

syriza2

Yunanistan aynasında kapitalizm ve demokrasi

2 Temmuz 2015 / Ergin Yıldızoğlu

SYRİZA hükümeti, beş aydır, halk adına AB troykası (Merkez Bankası, Komisyon, IMF) ile pazarlık yapmaya, bu mantıksız, adaletsiz, anti demokratik ilişkiyi, AB’den kapitalizmden çıkmadan kimi mütevazı reformlarla (uzlaşma arayışlarıyla) gevşetmeye çalışıyordu.

podemos 2

Podemos’un tuhaf muhalefeti – Korkut Boratav

26 Haziran 2015 / Sol Defter- Haber

Podemos’un mücadelesinin hedefinde kapitalistler, finans kapital, sermaye yok; “onlar, üsttekiler, elitler, (bazen) kast” var. Peki, diğer kutup, “alttakiler, bizler” kim? İglesias meydanlardaki kalabalıklara bakıyor ve bu insanları geleneksel işçi sınıfıyla birleştiren değil, ayrıştıran özellikleri vurguluyor

kadin-istihdam-paketi-AA

Kapitalizm ve kadın emeği – Gencer Çakır

13 Şubat 2015 / Sol Defter- Haber

Bu kısa yazıda kapitalizmin krizleri ve kadın emeği arasındaki “bağlantı”yı açığa çıkarmaya; krizlerle baş edebilmek için kapitalizmin ne tür “tedbir”lere başvurduğuna ve nihayetinde bu tedbirler içerisinde kadın emeğinin nerede konumlandığına eğilmeye çalışacağız.

ufuk-çizgisi

Komünist ufuk – Haluk Yurtsever

20 Ocak 2015 / Sol Defter- Haber

Dünyamız, nesnel koşulları bakımından komünizme yakın, bilinçli insan eylemi açısından uzaktır. Bu nedenle, yeni bir toplumsal düzene, komünizme yürüyüşün en önemli, en ivedi sorunu devrimci, dönüştürücü bilinçli insan eyleminin yeniden canlandırılması, toplumsal devrimin öznel etmeninin hazırlanmasıdır. İki sistem arasındaki en büyük mücadele insan bilinci üzerinde yürütülen ideolojik mücadeledir.

charlie_hebdo

‘Je Suis Charlie’ ve ötesi

12 Ocak 2015 / Ergin Yıldızoğlu

Paris’teki terörist saldırı karşısında bir yazar, Aydınlanma geleneğine, ifade özgürlüğü düşüncelerine sadık biri olarak, Charlie Hebdo’nun çalışanlarının onları korumaya çalışan, biri Müslüman iki polisin profesyonelce katledilmesi karşısında şiddetli bir öfkeye kapıldım. “Je suis Charlie” sloganını hemen benimsedim.

korkut boratav

“Her şey sol, sosyalist akımların halk sınıfları içinde örgütlenme derecesine bağlı” – Korkut Boratav

3 Ocak 2015 / Sol Defter- Haber

Marksizmin kapitalizmi açıklayıcı gövdesi, olduğu gibi durmaktadır. 20. yüzyıl başında emperyalizmi inceleyen Luxemburg, Hilferding, Bukharin ve Lenin’in; yüzyılın ikinci yarısında Baran/Sweezy ile başlayıp bugüne kadar sürdürülen ‘yeni’ bir kuşağın katkılarıyla zenginleşmiştir.

Burkina-Faso 1

2015 yılında ‘disiplin’

31 Aralık 2014 / Ergin Yıldızoğlu

Yeni yıla, özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde “Disiplin”in zayıflamakta olduğu bir dönemde giriyoruz. Bu trendin 2015 yılında ivme kazanacağını düşünüyorum. Gramsci’den, hegemonya, “tarihsel blok”, entelijansiya (çeşitli işlevleriyle) gibi kavramları öğrendik. “Disiplin”kavramını da Foucault’tan: Kapitalizm ile “disiplin” bir madalyonun, birbirini tamamlayan, üreten iki yüzünü oluşturur, biri olmadan öbürü var olamaz.

kapitalizm kriz

Krizler kapitalizmin doğasında vardır – Gencer Çakır

30 Kasım 2014 / Sol Defter- Haber

Kapitalizmin krizlerini nasıl anlamak gerekir? Bir takım spekülatörlerin açgözlülüğü olarak mı? Piyasaların iyi yönetilememesi ya da kitlelerin yoksullaşması sonucu az tüketmeleri olarak mı anlamak gerekir krizleri? Kapitalizm “başına buyruk” olduğundan, devlet müdahalesi yeterince yapılmadığından ya da açgözlü yatırımcıların aşırı kâr hırsları yüzünden mi çıkmaktadır krizler? Peki, yaklaşık iki yüzyıl boyunca bir olgu (kriz) sürekli ve düzenli olarak tekrarlanıyorsa burada biraz durup düşünmemiz gerekmez mi?

isten-cikarilma

Sermayenin yumuşak yalanlarından yarı doğrularına…

23 Kasım 2014 / E.Ahmet Tonak

Kapital bilgisi: Kapitalizm geliştikçe, sermaye hem yoğunlaşır hem de merkezileşir. Geçtiğimiz hafta İspanya’nın en büyük bankalarından Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 5.5 milyar daha harcayarak Garanti Bankası’nın sahibi oldu. BBVA, Doğuş Grubu’nun bankadaki yüzde 15’e yakın hissesini satın alarak Garanti Bankası’ndaki payını yüzde 40’a yükseltip birden (!) hakim ortak haline geliverdi. Ardından da, gazetelerde sırıtan fotoğraflarıyla CEO’ların boy göstermesi. Alan memnun satan memnun havası…