fasizm

‘Demokrasi’ Masalı Biterken…

29 Ekim 2014 / Ergin Yıldızoğlu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana bir eşiğin daha aşıldığını düşünüyorum. Şimdi, ortaya çıkmakta olan şeyin adını koymak kolay değil. Ancak bu “şey”giderek, geçen yüzyılda örneklerini gördüğümüz totaliter (faşist) rejimleri daha fazla anımsatıyor.

soma 1

Soma: Yaşam metaforları ölüme taşırken – Aslı Odman

27 Temmuz 2014 / Sol Defter- Haber

Kapitalizm öncesi insanların tahayyül edebileceği kötülükleri en iyi ifade eden ve en çok görselleştirilmeye çalışılmış imgelerden biri teolojideki mahşerin dört atlısı olmalı. İnsanın gönlüne can korkusu salan, ansızın canını alan “Kıtlık, Savaşlar ve Salgın Hastalıklar”. İnsanın hayatta kalma çabasını unufak eden mutlak ve devasız afetler. Her türlü metanın piyasa kurallarına göre sınırsız üretilebildiği, bunun için dünyanın her türlü canlı, cansız kaynağının seferber edildiği, bizatihi ‘kaynaklaştırıldığı’ bu büyük dönüşüm sonrası mahşerî atlıların yerini ne aldı? AVM bolluğu içinde kıtlık, Hastane bolluğu içinde hastalık, Savunma Sanayi bolluğu içinde savaşı nasıl açıklamaya çalışıyor insan insana?

insanlığın geleceği

Biraz da İnsanlığın Geleceği…

16 Temmuz 2014 / Ergin Yıldızoğlu

Teknolojik gelişme durdurulabilir, denetim altına alınabilir, gelişme süreci kapitalist önceliklerden başka bir yola sokulabilir. Çok geç olmadan kapitalist toplumdan kurtulmak gerekiyor. Yoksa yakında robotlar karşımıza önce kapitalizmin savaşlarındaki askerler sonra da insanlığı “iirrasyonal”, “zararlı” bulan otonom varlıklar olarak çıkacaklar…

Greif işgal

Taşeron Kapitalizm

20 Haziran 2014 / Selim Ergunalp

Güvencesizleştirme; ne son 20 – 30 yılda ortaya çıkmış bir olgudur, ne de sadece “üçüncü dünya” ülkelerinde, kapitalizmin henüz tam gelişmediği toplumlarda görülen bir olgudur. Aksine kapitalizmin doğasında olan temel eğilimlerinden biridir. Öncelikle belirtmek gerekir ki; batılı sol ve sol-liberal yazında, R. Castel, M. Castells, P. Bourdieu ve G. Standing gibi sosyolog ve yazarların Prekarya kavramı çerçevesinde inceledikleri sosyal olgular Türkiye’de taşeronlaşma adı altında tartışılan olgularla aynı öze sahiptirler. ‘Prekerleşme’ güvencesiz şartlarda çalışmadır.

spor_dallari_listesi

Futbol, Spor, Tatil, İşçiler, Kapitalizm ve İbadet – Demir Küçükaydın

18 Haziran 2014 / Sol Defter- Haber

Spor iş gücünün kendini yeniden üretebilmesi için, tıpkı tatil gibi, ancak kapitalizmle var olabilen bir kategoridir. İşgücü bütün artı değerin kaynağı olmasaydı; işgücünün fiyatı (ücret) artı değer ve kar oranlarını belirlemede böyle tayin edici olmasaydı tatil diye bir “şey” de olmazdı.

Kapitalist olmak da zorlaştı… – Ahmet Tonak

7 Nisan 2013 / E.Ahmet Tonak

Hele onlar için çalışmak, o daha da zor. Ama, en zoru kapitalizme bel bağlamak, “yırtma” hesaplarını ona göre yapmak. Hüsranı büyük ve kalıcı olabilir. Bu iddialarımızı kanıtlamak için geçen hafta olanlara bakmak yeterli.

Sınıf Karşılaşmaları (6): “Abdestli Kapitalistler” ve emekçiler – Necmi Erdoğan

24 Eylül 2012 / Sol Defter- Haber

“Bezmen ve (devrimci) işçiler”i konu alan bölümün sonunda değindiğimiz gibi, “İslami burjuvazi” bağlamında sınıf karşılaşmalarının ayrıca tartışılması gerekiyor. Zira hem genel olarak muhafazakârlaşma ve hem de “abdestli kapitalistler”in yükselişi sınıf ilişkileri ve sınıfsal imgeler açısından ciddi sonuçlar üretiyor. Türkiye toplumunun muhafazakârlaşması ile toplumsal-sınıfsal eşitsizliklerin derinleşmesi birbirine dışsal değil, birbirini besleyen süreçler olarak karşımıza çıkıyor.

Kürt Coğrafyası’nda Kapitalizm – Azize Aslan

17 Nisan 2012 / Sol Defter- Haber

Şimdi devlet diyor ki, “artık İstanbul’da Bursa’da seni istemiyoruz ey Kürt işçisi, sen geri dön memleketine. İşsiz kalırım diye de korkma yatırımlar artacak”. Göç etmeye niyetli olanlara yahut başka niyeti olanlara ise diyor ki, “dur bekle, açıkladığım bu son teşvik paketiyle yatırımlar artacak, iş sahibi olacaksın.”

Frankfurt’ta Kapitalizm Karşıtı Eylem

1 Nisan 2012 / Sol Defter- Haber

Frankfurt’taki kapitalizm karşıtı hareketin ve eylemlerin Amerika’dan dünyadaki yüzlerce şehre yayılmış olan İşgal hareketinden ilham aldığı belirtiliyor.

Kürt hareketine Güney Afrika’dan uyarı!

4 Şubat 2012 / Sol Defter

Önceleri “Özgürlüğümüzü alalım daha sonra sistemimizi kurarız” fikrine sahip olduklarını hatırlatan Mapaila “Ancak sonraki yıllarda baktık ki yanılmışız. Çünkü esas sorun o tarihten itibaren başladı. İktidar beyazlardan alınıp, siyahlara verildi. Ama kapitalizm etkisini aynı şekilde sürdürdü hem de daha da arttırarak” dedi.

Dünyanın Dört Bucağı: Kapitalizm ve Mücadele (6. Karaburun Bilim Kongresi)

3 Eylül 2011 / Sol Defter- Haber

Bu yıl altıncısını yine Karaburun ve Mordoğan’da düzenleyeceğimiz Karaburun Bilim Kongresi’nin ana temasını “dünyanın dört bucağı: kapitalizm ve mücadele” olarak belirledik. 8-11 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz kongrede, dünyanın dört bucağını değişik biçimlerde denetleyen, ekonomik müdahalelerden fiili savaşlara kadar iktidarını tahkim etmenin bir dizi yolunu hayata geçiren kapitalizmi ve yine bu iktidar biçimlerine karşı dünyanın dört bir yanında baş gösteren mücadele pratiklerini tartışmalarımızın odağına taşımayı hedefliyoruz.

Futbol, Güney Afrika ve Ekranlara yansımayanlar…

5 Temmuz 2010 / Sol Defter- Haber

Milyarlarca dolar harcanarak gerçekleştirilen bu ‘büyüleyici’ futbol şöleni ortalama bir Afrikalı için, bir Güney Afrikalı için gerçekten bir şölen, bir ‘ulusal gurur’ vesilesi midir? Büyüleyici, şaşaalı görüntüler ve sarhoş eden gürültülerin gerisinde nasıl bir gerçeklik gizleniyor?