rosa-liebnecht

Suikastının 100. yılında Karl Liebknecht: Esas düşman, kendi ülkemizdedir! – Kavel Alpaslan

8 Ocak 2019 / Sol Defter- Haber

Her ne kadar ayırmak kolay olmasa da biz Karl Liebknecht ile hatta onun da bir sözü üzerinden savaş yıllarına gidelim: “Esas düşman kendi ülkemizdedir!” Kimdir bu düşman? Neden ‘esas’tır?

rosa-liebnecht

Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg anısına… Leon Troçki

15 Ocak 2018 / Sol Defter- Haber

Bizi büyük bir acı içinde bırakan iki ağır kayba birden uğradık. Adları sonsuza dek proleter devrimin büyük kitabında yer alacak olan iki lider, aramızdan ayrıldılar: Karl Liebknecht ve Rosa Luksemburg. Korkunç bir biçimde can verdiler. Katledildiler.

Luxemburg ve Liebknecht: Devrimden Soykırıma

15 Ocak 2013 /

Alman devriminin (belki de Nazilerin iktidara geldiği 1933’e kadar götürülebilecek) uzatmalı yenilgisi, ancak Liebknecht ve Luxemburg gibi titanların temsil edebileceği her açıdan büyük bir tarihsel olaydı. Şöyle ki: Geride bıraktığımız yüzyıla rengini veren ve onun bir “aşırılıklar çağı” olarak hatırlanmasına sebep olan iki temel hadiseden bahsedilebilir: Faşizmin yükselişi ve Sovyet devriminin Stalinist deformasyonu, yozlaşması.

Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg – Lev Troçki

16 Ocak 2012 / Sol Defter

“Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg, sizler artık yaşamıyorsunuz, fakat aramızdasınız; güçlü varlığınızı hissediyoruz; sizin açtığınız bayrağın altında savaşmaya devam edeceğiz; mücadele saflarımızı sizin manevi heybetiniz kaplayacak! Dostumuz ve silah arkadaşımız Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht! Gün gelir ve devrim bunu gerektirirse, sizin canınızı verdiğiniz aynı bayrak altında, gözümüzü kırpmadan öleceğimize her birimiz söz veriyoruz!” Ocak 1919