marx

Karl Marx özgürlük için savaştı – Kevin B. Anderson

24 Haziran 2020 / Sol Defter- Haber

Muhafazakârlar Karl Marx hakkında yalanlar yayıyor. Marx, köleliğe karşı tutarlı bir mücadele yürütmekle kalmamış, kölelikle savaşmak için örgütlenen herkesin çabalarını desteklemişti

karl_marx

Karl Marx 200 yaşında: Dünyayı sarsan düşünürün hayatı ve eserleri

5 Mayıs 2018 / Sol Defter- Haber

Kapitalizmin kendi içinde taşıdığı çelişkiler nedeniyle krizlerin kaçınılmaz olduğunu yazan Marx, bu nedenle ölümünden sonraki onyıllarda yaşanan her ekonomik krizde tekrardan gündeme geldi. Marx’a göre şirketlerin kârlılığının düşme eğilimi krizlerin nedenlerinden biriydi.

karl_marx

Wallerstein: Marx’ı Kendisinden Okuyun Başkalarından Değil

27 Nisan 2018 / Sol Defter- Haber

“Onunla ilgili şeyler okumayın, bizzat Marx’ın yazdıklarını okuyun. Onunla ilgili konuşan çok az insan aslında Marx’ı okumuştur. Karl Marx’ı okuyun!”

Deutscher

Das Kapital’i Keşfetmek – Isaac Deutscher

28 Ekim 2017 / Sol Defter- Haber

Kapital’in basılışının bu 150’nci yılını vesile ederek ona dikkati çekmeye, Kapital’in en az anlaşılan yanlarına vurgular içeren kendi yazımızdan önce, Isaac Deutscher’in Kapital’in yöntemine ve estetik yanına da özel bir önem veren ve geçen yüzyılın ilk yarısında kuzey Avrupa’daki sosyalist ve işçi hareketinin atmosferine ilişkin ilginç ve çarpıcı vurgular ve gözlemler içeren yazısını aktararak bir başlangıç yapmış olalım.

das kapital

Kapital 150 yaşında: Anlatılan bütün insanlığın hikâyesidir – Muammer Kaymak

20 Eylül 2017 / Sol Defter- Haber

Kapital’in önemi yalnızca ‘kapitalizmin bilimsel incelemesi’ olarak sahip olduğu kuramsal başarıdan kaynaklanmaz. Aynı zamanda insanlığın özgürleşmesi için dünyanın bilinçli bir şekilde değiştirme mücadelesinin kılavuzu olarak tasarlanmıştır.

Yüksel_Arslan_arture_156

Kapital’in ressamı Yüksel Arslan hayatını kaybetti

20 Nisan 2017 / Sol Defter- Haber

Kendi yarattığı malzemelerle eserlerini yapan ve Karl Marx’ın başyapıtı Kapital’e ilişkin serisiyle bilinen Türk ressam Yüksel Arslan, 84 yaşında hayatını kaybetti.

konteynır

Perhiz, artık değer, konteynır…

21 Kasım 2015 / E.Ahmet Tonak

Marx’a göre artık değer üretimi sadece üretim faaliyetlerinde ve o faaliyetler kapitalist faaliyetler ise vuku bulur. Bunun tek istisnası üretimin son safhası olarak vuku bulan ulaştırma faaliyetleridir. Öyle ya, Longhua, Shenzhen’de üretilen iPhone’lar ancak satılacakları ülkeye ulaştırıldıklarında üretimleri tam anlamıyla bitmiş sayılacaktır. Dolayısıyla, bu anlamda, yani üretimin son, olmazsa olmaz safhasına ait ulaştırma üretim faaliyeti olarak görülmelidir. Eğer öyle ise, bu safhanın hızla tamamlanmasını sağlayacak teknolojik gelişme de haliyle artık değer üretimini arttırmaya hizmet edecektir.

karl marks

Marx’tan seçim yorumları ve 7 Haziran – Korkut Boratav

5 Haziran 2015 / Sol Defter- Haber

8 Haziran’da faşizme geçişi frenleyecek bir tablo da çıkabilir. Sadece “frenlemek” dahi çok önemli bir kazanım olacaktır. Durdurmak ve geriletmek sonrasının işidir

marks heykeli oturan-marx

Heykelleri sürenleri de…

21 Eylül 2014 / E.Ahmet Tonak

Batı’da Kapital’in kendisinin de, taklitlerinin de tekrar moda olduğu dönemde Doğu’da heykelinden bile korkulması neyin cilvesidir?

piketty kapital

Thomas Piketty’nin KAPİTAL’i – Korkut Boratav

8 Ağustos 2014 / Sol Defter

Adı fazla duyulmamış bir Fransız iktisatçı, Thomas Piketty, 2013’te Fransızca, 2014’te İngilizce bir kitap yayımladı: 21.  Yüzyılda KAPİTAL… Kitap, Fransa’da çok fazla ilgi doğurmadı. ABD’de ise, önce iktisat çevrelerinde, sonra da medyada yoğun (ve çoğunlukla olumlu) yankılarla karşılaştı. Genç, yakışıklı, çok iyi İngilizce konuşan yazar, TV kanallarında boy gösterdi; gazete, dergi sütunlarında, çok izlenen web…

Read more →

karl marks

Kibirli söylem: “Marx cumhuriyetçiydi” – Özay Göztepe

3 Kasım 2013 / Sol Defter

Çaresiz siyasetin provokatif ve kibirli söylemi: “Marx cumhuriyetçiydi” Türkiye sosyalist hareketiyle ilgili olan hiç kimse, Kemal Okuyan’ın ve Aydemir Güler’in provokatif kibirli söylemlerine yabancı değil. TKP’nin önde gelen iki ismi Okuyan ve Güler çaresizce saldırma tavırlarından yıllardır vazgeçmiyorlar Kemalizm üzerine değerlendirmeler, bir süredir yaygınlaştı. Bunun temel nedenlerinden biri, Kemalizm’in (eskisi kadar güçlü olmasa da) hâlâ bir meşruiyet…

Read more →

Sınıf ilişkisinin kaynağı – Ahmet Tonak

1 Aralık 2012 / E.Ahmet Tonak

“Köle alım satımı da biçimi açısından meta alım satımıdır. Ama para, kölelik var olmadan bu işlevi yerine getiremez. Kölelik varsa, o zaman para köle alımına yatırılabilir. Buna karşın, alıcının elindeki para, köleliği mümkün kılmaya hiçbir şekilde yetmez.” (Marks, Kapital C II)

Karl Marx Bankacıları Asla Tedavi Etmeyecek

6 Şubat 2012 / Sol Defter

Devrimci hareketi gerileten gerçek düşman kâr ve rantın kapitalistlerin ve toprak sahiplerinin –üretken olmayan sınıflar- ellerinde birikmesine sebep olan özel mülkiyettir. Eğer bugünkü, ürün lisanslarıyla –lisans kirası toplayarak- (bunlar on yıl önce üretildi) yılda milyarlarca dolar kazanan çok-uluslu şirketleri düşünecek olursak, toplumsal bağlarla birlikte bize miras kalan servetin ve kazanılmamış ayrıcalığın ne kadar uzağında olduğunun farkına varırız.

Bizim Marks – (Antonio Gramsci)

7 Mayıs 2011 / Sol Defter- Haber

O, muazzam ve dingin bir beyin; insanlığın, ne olduğunun ve ne olacağının bilincine varmak, tarihin gizemli ritimlerini çözüp onu sarmalayan gizemi dağıtmak, düşüncemizde ve eylemlerimizde daha güçlü olabilmek için yüzyıllardır verdiği zorlu mücadelede apayrı bir momenttir.