Meğer Taner’in Keşanlı Ali’si Kürt Cemali’ymiş -Ömer F. Kurhan

5 Ekim 2011 / Sol Defter

Haldun Taner’in oyuna isim verirken bir oto sansür eylemi gerçekleştirdiği açık. Oyunu “Kürt” kelimesinin geçtiği bir adlandırmayla afişe etmeyi uygun görmemiş. Bunun oyunun oynanmasını tehlikeye atacağını düşünmüş