Doktor Korkusu

5 Eylül 2011 / Sol Defter

İstediğin kanunu Meclis’ten çıkaracak çoğunluğa sahip ol. HSYK’yı, Anayasa Mahkemesi’ni, Danıştay’ı, Yargıtay’ı (“Yetmez ama evet”çi gafillerin de yardım ve yataklığıyla) baştan aşağı yeniden dizayn et, kadrolarınla doldur. (Üstelik etrafta, en çok da sağlıktaki icraatlarınla oy aldığın yolundaki şehir efsanesinden geçilmesin.) Sonra kalk… Hekimlerin çalışma düzeniyle ilgili bir düzenlemeyi bile normal yoldan çıkar(a)ma. Ayıbını gizler, kabahatini örter gibi…

Kanun Hükmünde Kararname Bir Yumurta mıdır? – Koray Doğan Urbarlı

30 Ağustos 2011 / Sol Defter

Kanun hükmünde kararname sevdamız, 29 Mayıs’ta başladı. Yani seçimlere iki hafta kalmışken… Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti, 6 ay süreyle bu yetkiyi aldı.Fakat, aritmetik hesaplara bakarsak aslında sürekli böyle yetkiler alınabilir TBMM’den. Kim karşı çıkabilir bu duruma? Yasama? Yürütme? Yargı? Geçmiş olsun.

Bu KHK Çok Tehlikeli, Çok…

10 Nisan 2011 / Aziz Çelik

Hükümete 6 ay süreyle bütün devlet aygıtını ve çalışma hayatıyla ilgili her yasayı istediği gibi değiştirme yetkisi veren bu KHK düzeni ile emekçilerin telafisi güç ciddi hak kayıpları yaşayacağı çok açık. Bu KHK çok tehlikeli, çok…

Zor Zamanda Dik Durmak

31 Mart 2011 / Aziz Çelik

Bugün söz, ifade ve basın özgürlüğü bu kadar rahat ihlal ediliyorsa ve hepimizin söz, ifade ve hatta düşünme özgürlüğü tehdit altındaysa, bilin ki bunda sizin de sorumluluğunuz var. Dahası, geçmişin ve bugünün hukuksuzlukları ve keyfilikleri adil bir yargılamayla mahkûm edilemiyorsa, bilin ki bunda sizin de payınız var.