sonuna-dogru

Sonuna Doğru

14 Kasım 2015 / E.Ahmet Tonak

“İçinden geçtiğimiz dönemin tarihi önemi sadece ekonomilerin çözülmesi, krizlerini aşamamasından değil, aynı zamanda adeta bu alt üst oluşa bire bir tekabül edercesine siyasi kertede beklenmedik isyanları, hatta devrimleri tetiklemesinden de geliyor. Bölgede olan biten ortada. Türkiye ise hem bölgedeki gelişmelerden hem de kendine özgü yılların biriktirdiği ve artık sonuna doğru geldiğimizi gösteren emarelerin arttığı kızışmış bir siyasi dönemden geçiyor.”

Krizi Tartışırken Biraz da Savaşı Tartışıyoruz – Bülent Danışoğlu

8 Ekim 2012 / Sol Defter- Haber

Eğer kriz varsa savaş tehlikesi de vardır. Dünyanın egemenlerinin güçlerini ve servetlerini korumak için yapmayacakları şey olmadığını tarih bize gösteriyor. Ne kadar akıl dışı olsa da, kriz şiddetini artırdıkça içlerinde savaşı denemeye hevesli olanlar çıkabilir.

Yunanistan’da sol hükümet: sonuçlar ve olasılıklar

14 Haziran 2012 /

Yunanistan’da emekçi ve ezilenlerin kapitalist barbarlık karşısında bir ilk savunma mevzii olarak “gerçekçi” bir sol hükümet seçeneğine yönelmesi, daha şiddetli bir sınıf mücadelesi devresinin prelüdünü oluşturuyor sadece. Kapitalist krizin yarattığı muazzam belirsizlik içerisinde dün “gerçekçi” görünen mutedil çözümlerin hiçbir kesinliği yok artık.

2012 Kriz ve Savaş Yılı Olacak

16 Ocak 2012 / İşçilerin Sesi

Bir yandan kapitalizmin ekonomik krizinin en iyi durumda görünen ülkeleri bile vuracak olması diğer yandan özellikle Ortadoğu’da her geçen gün yeni bir çatışma potansiyelinin boy vermesi, 2012 yılına, ekonomik ve siyasi kaos ile bunun sonucu olarak ortaya çıkacak savaşların damga vuracağını gösteriyor.

Mustafa Sönmez: Sanayide reel ücretler yüzde 17 geriletildi

20 Temmuz 2010 / Sol Defter

Milli gelirdeki payı yüzde 20’yi, tarım dışı istihdamdaki payı 4 milyonu aşkın işçiyle yüzde 30’u bulan sanayi, bu krizde de, yine işçinin sırtına basarak , onu daha çok sömürerek belini doğrultmaya çalışıyor.