ateizm-dernegi

Ateizm Derneği’den Erdoğan’a tepki: Laiklik ilkesi ihlal edildi

23 Mart 2019 / Sol Defter- Haber

Ateizm Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “dinsiz imansız ve ateist” ifadesine dair açıklama yaptı.

f.baskaya-1

Fikret Başkaya: Siyasal İslam dalgakıran işlevini sürdüremeyecek

30 Ağustos 2017 / Sol Defter- Haber

Fikret Başkaya’ya göre Türkiye Cumhuriyeti’nin hiç bir zaman tam laik olmadı. Başkaya, siyasal İslam’ın da ilerici, seküler, sol, ulusçu, anti-siyonist hareketlerin önünü kesmek için peydahlandığını belirtirken, şunu ekliyor: “Dinci gericilik, yükselen dalgayı kırma işlevine koşuldu ama artık bundan sonra bir işe yaraması pek mümkün değil.”

tanil-bora

Yazar Tanıl Bora: Ortak payda, laikliğin ve laiklerin alanını daraltma stratejisi

15 Ocak 2017 / Sol Defter- Haber

“Çoğunlukla milliyetçi muhafazakar ama her durumda popülist, güçlü liderler, güçler ayrılığını iyice görelileştirerek, iyice altını oyarak, siyasi partileri, demokratik sistemin bütün kurallarını ve yerleşik rejim mekanizmalarını by-pass ederek ve bütün temsil mekanizmalarını neredeyse istimlak edip, kendi üzerlerine geçirerek halka doğrudan hitap ediyorlar”

bhh-2

Gün din bezirganlığına ve diktaya karşı yan yana durma günüdür

25 Eylül 2016 / Sol Defter- Haber

Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan 14 BHH üyesinin serbest bırakılmasını isteyen yüzlerce kişi, ellerinde tuttukları bildirilerle, “Faşizme karşı omuz omuza”, “OHAL rejimi kaldırılsın”, “Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz”, “Özgür laik, demokratik Türkiye”, “ Yaşasın birleşik mücadelemiz”, “ Yaşasın devrimci dayanışma”, “Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok” sloganlarını attı.

keskmiting28mayis

KESK, laik yaşam ve iş güvencesi talebiyle alanda…

28 Mayıs 2016 / Sol Defter- Haber

KESK’in “Laik eğitim, laik yaşam ve iş güvencemizden vazgeçmeyeceğiz” sloganıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Samsun’da binlerin katıldığı mitinglerde eşit, parasız, bilimsel, laik ve anadilde eğitim talebi yükseltildi, gericiliğe ve savaş politikalarına karşı mücadele vurgusu öne çıktı. Antalya’da Valilik tarafından yasaklanan miting için demokrasi güçleri yürüyüşlü eylem gerçekleştirdi

keskmitiglaiklik

KESK 28-29 Mayıs’ta 8 ilde “laiklik ve iş güvencesi” talebiyle miting düzenliyor

25 Mayıs 2016 / Sol Defter- Haber

Muhalif, eleştirel en demokratik tepkiler dahi şiddetle bastırılıyor. İktidarını kaybetme korkusu içinde olanlar, hukukun ve demokrasinin en temel ilkelerini ayaklar altına alıyor. Anayasayı askıya alan, bürokratlara mevzuata uymama çağrısı yapan bir kişinin aklı, arzuları ve hırsı Türkiye’yi ateşin içine sürüklüyor.

keskmiting

Emek mitinginde laiklik ön planda – Atilla Özsever

23 Mayıs 2016 / Sol Defter- Haber

KESK, laikliğe ve iş güvencesine sahip çıkmak için 9 ilde alanlara çıkmaya hazırlanıyor. KESK İstanbul Şubeler Dönem Sözcüsü Tosu, “Eğitimde ve toplumsal ilişkilerde laiklik yerine dini referansların esas alınması, emekçinin hak arama mücadelesini olumsuz etkiliyor” diyor

laiklik-1809

Laiklik üzerine bir konuşma – Korkut Boratav

17 Nisan 2015 / Sol Defter- Haber

Bir kere, laiklik kavramını (sekülarism, laikçilik gibi terimler ekleyerek) karmaşıklaştırmak bence yanlıştır. Basitçe ifade edeyim: Laiklik, devlet kurumlarının, hukukun, kamu yönetiminin din kurallarından, dinsel düzenleme ve kurumlardan ayrılmasıdır. İlkenin bir uzantısı gereği, devlet de din işlerine karışmamalıdır.

rosa lüksemburg

Sosyalizmin Klerikalizm* Karşıtı Politikası – Rosa Luxemburg

16 Ocak 2015 / Sol Defter- Haber

Sosyalizmin klerikalizm karşıtı politikasından bahsedildiğinde sosyalist bakış açısıyla dini inançlara saldırmanın kast edilmediği açıktır. Kitlelerin dini, ancak, toplumsal süreçlerin insana hükmetmesi yerine insanın toplumsal süreçlere hükmedip bunları bilinçli olarak yönlendirdiği zaman bugünün toplumuyla birlikte tamamen ortadan kalkacaktır.

ROSA

sosyalizme ve laikliğe dair “eskilerden” bir uyarı: “kendimize ait bir politika”

8 Ocak 2015 /

Bu konudaki en açıklayıcı metinlerden biri, Rosa Luxemburg’un 1903 tarihli “Sosyalizmin ruhban karşıtı siyaseti” başlığını taşıyan makalesi. Luxemburg bu yazısında, burjuva (İngilizce çeviride “orta sınıf”) ruhban karşıtlığıyla sosyalist ruhban karşıtlığı arasında, hedefleri ve kapsamı açısından radikal bir farklılık olduğunu belirtir. Ona göre burjuva ruhban karşıtlığı, devletle din arasındaki bağı bir bütün olarak kesmeye cesaret edemez. Dolayısıyla burjuva ruhban karşıtlığı, paradoksal bir biçimde devletçe kollanan dini form ve pratikler yaratır ve dolayısıyla da kiliseyi zayıflatmaz, güçlendirir. Luxemburg’a göreyse sosyalist bir ruhban karşıtlığı, dinin devletten tam bir dışlanmasını savunur: “inananların inanmayanlar aleyhine sahip olduğu tüm kamusal imtiyazların tasfiyesini talep ediyor ve Kilisenin devlette hâkim bir güç olmak için giriştiği tüm hamlelerin karşısında duruyoruz.”

rennan pekünlü

Başörtülü öğrencileri derse almayan profesör cezaevine giriyor

27 Kasım 2014 / Sol Defter- Haber

Prof.Dr. Rennan Pekkünlü, Mart 2011’de başörtülü öğrencisi F.N.G.’nin fotoğrafını çektiği ve derse almayarak eğitim hakkını ihlal ettiği için 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu. Aldığı 2 yıl 1 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.

hipokrat_yeminini_degist_h30933

Modern tıp laiktir, laik kalacak!

2 Temmuz 2014 / Osman Öztürk

Geçen hafta görüntüleri ortaya çıktı. Samsun Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi DekanıHipokrat Yemini’ndeki “Din, milliyet, ırk, siyasi eğilim ya da toplumsal sınıf ayrımlarının görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime” bölümünü fazlalık bulup çıkartmış. Yetinmeyip bir de “Allah’ın huzurunda yemin ederim.” eklemiş. İyi yapmış, hoş yapmış da… O esnada sırtındaki Hırıstiyan papazlardan kalma akademisyen cübbesini çıkarmayı unutmuş!.. (Bu arada Hipokrat’a da çok geçmiş olsun diyelim. MÖ Dördüncü Yüzyıl’da terk-i diyar etmeseydi Dekan Bey kesin bir de sünnet töreni düzenlerdi kendisi için.)