trocki1

Troçki: Elbette hiç kimse Lenin’in öğretilerini savunmak zorunda değil (Lenin ve Emperyalist Savaş)

20 Ağustos 2019 / Sol Defter

Leon Troçki, 20 Ağustos 1940 günü suikaste uğradı, bir gün süren yaşama savaşını 21 Ağustos günü Meksika’da, sürgündeyken kaybetti. Troçki, Lenin ile birlikte 1917 Ekim Devriminin iki liderinden biriydi. Lenin’in 1924’te ölümünden sonra “hiç kimsenin bu öğretilerle alay etmesine ve tam karşıtına dönüştürmesine izin vermeyeceğiz” diyerek Bolşevizmi ölümüne dek savundu. Nitekim, bu savunma mücadelesi Rus…

Read more →

vladimir_lenin

Ölümünün 95’inci ylında: Lenin Marks’ı Nasıl Çalıştı? – Lev Troçki

21 Ocak 2019 / Sol Defter- Haber

Leon Troçki, ne yazık ki tamamlayamadığı Lenin biyografisine yıllarını ayırmıştır. Bununla birlikte, Lenin’in gençlik yılları ile ilgili bölümleri bitirebilmiştir ve bunlar 1936’da Fransa’da yayınlanmıştır. Lenin’in Marksist çalışmalarını nasıl takip ettiğine dair olan bölüm, Lenin’in gençliği ile ilgili olan cildin gelişme dönemi bölümünde ele alınmıştır.

trotsky-300x236

Kriz dizisi 4: Marksizmin güncelliği

28 Mart 2017 / Sol Defter- Haber

Troçki 1939’da yayınladığı, “Marksizm ve Çağımız” yazısında, “Teknik düşüncenin son zaferlerine rağmen, maddi üretici güçler artık gelişmiyor. Dünya inşaat sanayisindeki durgunluk, ekonominin temel dallarındaki yeni yatırımların tıkanmasının sonucu olarak, gerilemenin en belirgin ve hatasız belirtisidir. Kapitalistler kendi sistemlerinin geleceğine artık kolayca inanamıyorlar” diyor.

trocki1

1 Mayıs ve Enternasyonal – Leon Troçki

30 Nisan 2016 / Sol Defter- Haber

1 Mayıs bayramına atfedilen esas görev, ekonomik bir kategori olarak işçi sınıfını kelimenin sosyolojik anlamında işçi sınıfına dönüştürme, yani tüm çıkarlarının bilincinde olan ve proletarya diktatörlüğü ve sosyalist devrim için çabalayan bir sınıf yaratma sürecini kolaylaştırmaktı.

Trotsky

Marksistler Bireysel Terörizme Neden Karşıdırlar? – L.Troçki

1 Nisan 2015 / Sol Defter

Bizim gözümüzde bireysel terör kesinlikle kabul edilemez, çünkü kitlelerin rolünü onların kendi bilinçlerinde küçültür, onları güçsüzlüklerine razı eder, gözlerini ve umutlarını bir gün gelecek ve misyonunu yerine getirecek olan bir intikamcıya veya kurtarıcıya çevirmelerine yol açar. “Eylem propagandası”nın anarşist peygamberleri, terörist eylemlerin kitleler üzerinde uyandırıcı ve canlandırıcı etkisi olacağını savunabilirler. Ancak teorik değerlendirmeler ve politik deneyimler aksini ispatlar. Terörist eylemlerin “etkisi” ne kadar artarsa, tesiri ne kadar büyürse, kitlelerin dikkati o kadar bunlar üzerinde odaklaşır; öz-örgütlülüğe ve öz-eğitime ilgileri o kadar azalır.

trotsky

Troçki’yi anarken… Bolşevizm mi Stalinizm mi?

20 Ağustos 2014 / İşçilerin Sesi

Akıntıya karşı gitmek gerekir. Eğer elverişsiz güçler dengesi daha önce kazanılmış olan politik mevzilerin korunmasına olanak tanımıyorsa, en azından ideolojik mevzilerde direnmek gerekir, çünkü geçmişte büyük bedeller karşılığında kazanılan deneyim bu ideolojik mevzilerde yoğunlaşmıştır. Böyle bir politika budalalara “sekterlik” gibi görünür. Gerçekte ise bu, gelecek tarihsel yükseliş dalgasıyla birlikte yeni ve devasa bir sıçrayış yapabilmek için önceden hazırlanmaktan başka bir şey değildir.

1 Mayıs ve Enternasyonal – Leon Troçki (1918)

28 Nisan 2013 / Sol Defter- Haber

1 Mayıs, 1889 yılında Paris’te düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Kongresi tarafından bayram olarak kabul edildi. 1 Mayıs’ın bayram ilan edilmesinin amacı, o gün tüm ülkelerde işçilerin aynı anda yaptıkları gösterilerle, proletaryayı devrimci eylem hedefini önüne koymuş, dünya çapında tek bir merkeze ve siyasi yönelime sahip olan enternasyonal bir örgüt içinde bir araya getirecek zemini hazırlamaktı.

Troçki’nin Teorisi İyi, Pratiği ve Örgütçülüğü Kötü Müydü? – Sinan Karasu

17 Şubat 2013 / Sol Defter

Devrimci hareketin en tartışmalı ismi tartışmasız Troçki’dir! Kökeni daha gerilere dayanmakla birlikte özellikle de 1930’lardan itibaren giderek şiddetlenen bir tartışma söz konusudur. Fakat Troçki tartışması Stalinizmin dogmatik ve hayal mahsulü yaklaşımıyla yaratılan “hain ve karşıdevrimci” yaftasına karşı, devrimci Marksistlerin enternasyonalist mevzilerde direnmelerinden ibaret değildir.

Amerika Komünist Olursa – Leon Troçki (17 Ağustos 1934)

24 Ekim 2011 / Sol Defter

Roosevelt’in Birleşik Devletleri Çar II. Nikola’nın Rus İmparatorluğundan ne kadar farklıysa, Amerikan sovyetleri de Rus sovyetlerinden o kadar farklı olacaktır. Ancak nasıl bağımsızlık ve demokrasi Amerika’ya devrimle geldiyse, komünizm de Amerika’ya ancak devrim yoluyla gelebilir. Amerikan mizacı enerjik ve serttir, ve bu mizaç, komünizm sağlam bir şekilde kurulmadan birkaç cam çerçeve indirmekte ve bir hayli planı altüst etmekte ısrarcı olacaktır. Amerikalıların coşkunlukları ve sportmenlikleri, uzmanlıklarından ve devlet adamı olmalarından önce gelir ve taraf olmadan, kafa kırmadan büyük ölçekli bir değişiklik yapmak Amerikan geleneğine aykırıdır.