trocki1

Devrimci siluetler: Lev Troçki – (Anatoli Lunaçarski)

23 Ağustos 2020 / Sol Defter- Haber

Lunaçarski kısa Troçki portesini 1918 yılının sonlarında yazdı. Bu portrenin öne çıkan önemli yanlarından birisi, 1903 ile 1917 arasında Troçki’nin Bolşevik ve Menşevik fraksiyonlar karşısındaki konumunun özgünlüğüne tanıklık eden biri tarafından kaleme alınmış olmasıdır.

Troçki-ve-Bolşevizm-Nâzim-Hikmet-Troçkist-scaled

Troçki ve Bolşevizm – (Nâzım Hikmet)

19 Ağustos 2020 / Sol Defter- Haber

Yemek yerken hep Troçki’yi düşünüyordum. Doğrusu çok velûd bir muharrir. Pravda ve Izvestiya gazetelerinde her gün mutlaka bir iki makalesi vardır. Hem de ne garip makaleler. Bazen dünya siyasetinin uzun ve derin bir tahlilini yapar. Bazen Marksizmin en ağır nazariyelerini kucaklar, bazen de “küfretmeyelim” diye nasihat verir.

Troçki2

Troçki’nin katli ve Hiroşima ile Nagazaki’nin bombalanması – (James P. Cannon)

18 Ağustos 2020 / Sol Defter- Haber

Troçki bize muazzam bir miras bıraktı. O bize, programımızı inşa eden müthiş bir düşünce sistemi verdi. Ve bizim önümüze, insanlığın davası için yaşamış ve ölmüş olan, her şeyin ötesinde tarihin görmüş olduğu en muhteşem devrim sırasında teorinin eylem içinde nasıl uygulanacağını göstermiş olan örnek bir devrimcinin misalini koydu.

netflix-trotsky

Netflix ve Rus hükümeti Troçki’ye iftira atmak için birleşti

24 Şubat 2019 / Sol Defter- Haber

Lev Troçki’nin torunu Esteban Volkov ve Meksika ve Arjantin’deki CEIP-LT Leon Trotsky İnceleme Araştırma ve Yayın Merkezi “Trotsky” dizisindeki iftiraları reddeden bir dilekçeyi imzaya açtılar. Bu Televizyon dizisi, ilk olarak Rusya’da çekilmiş ve 2017’de Rossiya 1 kanalında yayınlanmış, ardından 2018’de satın alınarak Netflix’de yayınlanmaya başlamıştır.

trocki1

Lev Troçki’yi “Zamanımızda Marksizm” makalesiyle anıyoruz…

21 Ağustos 2015 / Sol Defter

Lev Troçki’yi, Sovyet bürokrasinin ajanlarınca öldürülmesinden bir yıl önce, sürgünde bulunduğu Meksika’da kaleme aldığı “Zamanımızda Marksizm” başlıklı makalesiyle anıyoruz. Troçki, 75 yıl önce 20 Ağustos günü çalışma masasının başındayken, arkasından ve buz baltasıyla kafasına vurularak suikasta uğradı ve 21 Ağustos 1940’da yaşama veda etti.

İşçi Temsilcileri Sovyetinin Oluşumu – Lev Troçki

29 Kasım 2013 / Sol Defter

Sovyet, olayların seyrinden doğan nesnel bir gereksinmeye yanıt olarak ortaya çıktı. Otorite sahibi olan ama hiçbir geleneğe dayanmayan Sovyet, gerçekte hiçbir örgütsel mekanizmaya sahip değilken, dağınık durumdaki yüz binlerce insanı hemen içine alabilen; proletarya içindeki devrimci akımları birleştiren, inisiyatif ve kendiliğinden bir öz-denetim yeteneğine sahip olan; ve hepsinden önemlisi, yirmi dört saat içinde yeraltından çıkarılabilen bir örgütlenmeydi.

troçki

Sınıf, Parti ve Önderlik – Lev Troçki

21 Ağustos 2013 / Sol Defter

  Troçki’yi anıyoruz! İspanyol Proletaryası Neden Yenildi?  [Marksist Teori Sorunları] Bu yazı Lev Troçki’nin Stalinist bir ajan tarafından öldürüldüğü gün (20 Ağustos 1940) Meksika’daki evinin çalışma masası üzerinde bulunan tamamlanmamış iki makaleden biridir. Bu makale 1940 yılının Aralık ayında Dördüncü Enternasyonal’de (1. Cilt, Sayı 7, Aralık 1940, s. 191-195) yayınlandı. İşçi sınıfı hareketinin ne ölçüde geriye…

Read more →

Trotsky-ve-Karısı

Lev Troçki: Ömrünü Uluslararası Komünizme Adamış Bir Devrimci

21 Ağustos 2013 / İşçilerin Sesi

 73 yıl önce, bürokrasinin ajanları tarafından hunharca katledilen Lev Troçki’yi anıyoruz! Lev Troçki (1879-1940); Kızıl Ordu Komutanı, Dışişleri Komiseri, 1905 ve 1917 Petrograd Sovyet Başkanı, Bolşevik Parti Merkez Yöneticisi… Rus Devriminin Lenin’den sonraki lideri; 20 Ağustos 1940’ta Meksika’da sürgündeyken çalışma masasının başındayken, bir İspanyol ajanın buz kırma baltasıyla kafasına arkadan vurması sonucu yaşama veda etti….

Read more →

Troçki’nin gözünden Balkan Savaşları – Stefo Benlisoy

5 Nisan 2013 / Sol Defter- Haber

Balkan Savaşları’nın yüzüncü yılı vesilesiyle, gerek kuramcı gerekse de eylemci olarak, XX. yüzyılın en önemli devrimci figürleri arasında yer alan Lev Troçki’nin Balkan savaşlarıyla ilgili olarak yazdığı gazete makalelerinin yeniden yayımlanması (Türkiye İş Bankası Yayınları), bu açıdan önem teşkil ediyor. Balkan Savaşları başlığını taşıyan kitap, yazarın asıl olarak Kievskaya Mysl (Kiev Düşüncesi) ve aynı zamanda da 1908 Devrimi’ne dair Pravda[1] ve Menşevik Luç gazetelerinde yayımladığı kimi makalelerden oluşan yazıları.

Troçki okuma zamanı

10 Mart 2013 / Seyfi Adalı

Lenin’i Stalin’den öğrenmek, yozlaşmış bir işçi iktidarının, bürokratik bir devletinin iktidar penceresinden Lenin okumak, çarpık, yalana dayalı ve iktidardakilerin çıkarlarına göre kurgulanmış bir sosyalizm ve parti tarihi okumak demektir. Sendika bürokrasisinin gözlüğüyle işçi sınıfının mücadele tarihini okumaya benzer.

Komünist Manifesto’ya Önsöz – Lev Troçki

21 Şubat 2013 / Sol Defter- Haber

Dünya yazınındaki her şeyden daha üstün bir deha sergileyen bu kitapçık, bugün bile tazeliğiyle bizleri hayretler içinde bırakıyor. En önemli bölümleri sanki dün yazılmış gibi. Hiç kuşku yok ki, genç yazarlar (Marx yirmi dokuz, Engels yirmi yedisindeydi), geleceğe bakarken kendilerinden önceki ve belki de kendilerinden sonraki herkesten çok daha uzak görüşlüydüler.

Troçki: Ömrünü İşçi Sınıfının Uluslararası Komünist Davasına Adamış Bir Devrimci

21 Ağustos 2012 / Sol Defter

Troçki bürokrasinin siyasi cinayetine kurban gitti. Ancak muazzam bir deneyim ve birikim bıraktı. İşçi sınıfının ekonomik mücadelesinde de siyasi mücadelesinde de önüne çıkan ve büyük kısmı kendi içinden gelme bürokratik engellerin her düzeyde anlamamızı ve önlem almamızı bize öğretti. İşçi demokrasisinin, işçi denetiminin, işçi meclislerinin (Sovyetler), işçi iktidarının ve işçi devletinin teorik ve pratik olarak kavranmasını sağladı.