Soma Ankara yürüyüşü

T.Maden-İş’te de Soma AŞ’de de oyun çok: Ankara yürüyüşü

30 Ekim 2014 / Sol Defter- Haber

En önde sendika ağaları ve şirket yetkilileri kol kola yürüyorlar. Bu tabloyu gördüğümde ise yürüyüşten ayrıldım. Yürüyüşün gerekçesi ise İşçi emekçi hakları değildir. Tümüyle Sendika ağalarının ve şirket sahiplerinin işçileri kendi oyunlarına alet etmesinden ibarettir. Soma katliamı sonrasında mallarına konulan tedbiri kaldırmak için sendikacılar ve şirket yetkilileri işçileride arkalarına takarak Ankara’ya yürüyüşe geçmişlerdir. Eynez madeninini çalıştıran SOMA A.Ş ve Maden-İş sendikasının bir oyunudur bu.

zonguldak maden işçisi

Maden işçisi “iş ve hak” mücadelesine hazırlanıyor!

11 Ekim 2014 / Yunus Öztürk

Soma’da maden işçilerinin örgütlenmesi ve DİSK’e üye olmaları için çalışan Kamil Kartal ve Başaran Aksu ile patronların madenleri kapatma kararlarıyla ilgili görüştük. İşçilerin “İşimizi de haklarımızı da istiyoruz” içerikli yeni bir örgütlenme ve mücadeleye hazırlandıklarını söylediler.

Memet Ertürk’ü kaybettik – Can Şafak

2 Şubat 2014 / Sol Defter

Memet Ertürk’le Maden-İş’in MESS’e karşı 70’lerin sonlarında yürüttüğü Büyük Grev’in öyküsünü yazarken sık sık haberleştik. Döneme ilişkin sözlü tarih çalışması yaptık, Paris’te yaşadığı için zaman zaman telefonla ve zaman zaman da uzun elektronik mektuplar yoluyla bir döneme dair tanıklıklarından yararlandım.