iran-marksist-kitap

Tahran sokaklarında komünizm hayaleti dolaşıyor! – Kavel Alpaslan

16 Şubat 2019 / Sol Defter- Haber

 Tahran’da hatta İran’da komünist düşüncenin güçlü olduğunu iddia edemeyiz. Ancak işin ilginç tarafı tarihte İslam Devrimi’nin sola karşı saldırısı binlerce infazla sonuçlansa da ve ülkede ‘kızıl şeytan’ın etkisi unutulacak kadar geride kalmış görünse de eşitsizliğin kokusunu soluyanlar bir şekilde çözümü Marksist düşüncede bulabiliyor!

Karl-Marks-1

Ruslar Marksizmden habersiz – Andrey İsaev

12 Mayıs 2018 / Sol Defter- Haber

İzvestiya gazetesi, Karl Marx’ın 200’üncü doğum günü münasebetiyle VTsİOM reyting ajansı tarafından yapılan anketi yayımladı. Ankete göre Rusların yüzde 54’ü Karl Marx’ın yazdığı tek bir eserin adını bile bilmiyor, yüzde 66’sı ise Marksizm’den habersiz.

sanayi3-800x338

Modern uygarlığın Romantik ve Marksist eleştirisi ­– Michael Löwy

27 Nisan 2018 / Sol Defter- Haber

Sanayi Devrimi tarafından yaratılan modern burjuva toplumu ve kapitalist uygarlığa dönük ilk eleştiriler –Marx’tan yarım yüzyıl kadar önce– Romantik şair ve yazarlardan gelmişti. Romantik anti-kapitalizm on sekizinci yüzyılın ikinci yarısında doğdu ancak bugüne değin modern kültürün asli bir bileşeni olmaktan geri durmadı. Sanat ve edebiyatta sıklıkla Romantik Hareket olarak adlandırılan ve esasen on dokuzuncu yüzyılın başında mecrasını bulan akım, pek çok ve aşırı çeşitli tezahürlerinden yalnızca biridir

Hayir-isci

İşçi sınıfı zemininde durmak, Marksizm demektir

19 Mayıs 2017 / Yunus Öztürk

16 Nisan referandumunda seçmenin tercihini belirleyen temel parametrenin “sınıfsal çelişkiler” olmadığı, “milli kimliklerin” ya da ‘Türkiye’nin bekâsı’ mevzusunun etkili olduğu ileri sürülüyor. Kuşkusuz bu değerlendirmede haklılık payı var. Ancak dikkatli bakıldığında bu değerlendirme hem olguları bize açıklamakta yetersiz kalır hem de Marksizmden, sınıfsal açıklamalardan uzaklaşırız.

trotsky-300x236

Kriz dizisi 4: Marksizmin güncelliği

28 Mart 2017 / Sol Defter- Haber

Troçki 1939’da yayınladığı, “Marksizm ve Çağımız” yazısında, “Teknik düşüncenin son zaferlerine rağmen, maddi üretici güçler artık gelişmiyor. Dünya inşaat sanayisindeki durgunluk, ekonominin temel dallarındaki yeni yatırımların tıkanmasının sonucu olarak, gerilemenin en belirgin ve hatasız belirtisidir. Kapitalistler kendi sistemlerinin geleceğine artık kolayca inanamıyorlar” diyor.

The New School Convocation 2007 - 2008 Academic Year9/6/07 Tishman Auditorium - 66 West 12th StreetClient: Jean VallezPO # Poo18012

Anwar Shaikh ile söyleşi: “Kapitalizmin işleyişini anlamak” – Güney Işıkara

1 Aralık 2016 / Sol Defter- Haber

Artık değer ve kâr üretimini analizinin merkez noktası alarak, iktisat yazınına egemen olan arz ve talep yönlü anlayış kutuplaşmasını reddeden yazar ile kitabın ana hatları, yazım süreci, ve akademik iktisadın genel durumuyla ilgili bir söyleşi gerçekleştirdik

candan-badem-1

Serbest bırakılan akademisyen Badem: Ateist ve Marksist olmak ilk kez işe yaradı

5 Ağustos 2016 / Sol Defter- Haber

Darbe girişiminin ardından başlatılan tasfiye sürecinde önce açığa, sonra da örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alınan akademisyen Candan Badem, serbest kalmasının ardından hayatında ilk kez ‘ateist ve Marksist’ olmanın faydasını gördüğünü söyledi.

Ellen_Meiksins_Wood

ABD’li Marksist tarihçi Ellen Meiksins Wood hayatını kaybetti…

14 Ocak 2016 / Sol Defter- Haber

ABD’li Marksist tarihçi ve kuramcı Ellen Meiksins Wood’un, geçen gece 74 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

kapitalizm

Ne biçim anti-kapitalistiz?

26 Aralık 2015 / E.Ahmet Tonak

Lafımız kapitalizm ile derdi olanlara. Solcuların tamamının, muhtemelen sosyal demokratların da bir kısmının kapitalizm ile derdi var. Kimimiz kapitalizmin kendisinden, kimimiz ise kapitalizmin sadece bazı yanlarından memnun değil.

1 kasim secim

Siyasetin dili ile nereye kadar?

7 Kasım 2015 / E.Ahmet Tonak

Bundan sonra her şey daha keskin yaşanacak. Hükümet adeta unutmamamızı istercesine, her şeyden önce sermayenin iktidarı olduğunu daha kurulmadan hatırlatmaya başladı. Sağ olsun. Bu gerçek, gündelik kimlik sorunları ile bezeli, zaman zaman askerileşen mücadeleler bağlamında gürültüye geliyor.

kuresel-ekonomik-kriz-5-yasinda

Dünya ekonomisinde sınıf dengeleri değişecek mi?

6 Ekim 2015 / Ergin Yıldızoğlu

The Daily Telegraph’tan Ambrose Evans-Pritchard (AEP); 23 Eylül’de yayımlanan yazısında, 30 yıldır egemen olan küresel emek gücü bolluğu ve düşük ücretler döneminin sonuna gelindiğini, Piketty’nin iddialarının aksine, ücretlerin yükseleceğini, gelir dağılımının düzeleceğini, “bir Marksist dogmanın daha” yıkılacağını savunuyordu.

Marksizm-ve-siniflar

Marksizm ve sınıflar (ve hatta postmodernizm)

16 Kasım 2014 / E.Ahmet Tonak

Neredeyse 12 Eylül askerî darbesinden beri Türkiye’nin solcu aydını, sınıfların ya buharlaştığını söylüyordu ya da kimlikler arasında herhangi bir kimlik olarak önemsizleştiğini. Sosyalist solun askerî rejimin ağır saldırısı altında kaldığı bir dönemde, “postmodern çağ” olarak anılan dönemin dünya çapında kulak verilen filozoflarından da güç alıyordu bu yaklaşım. Marksizm gerçek dünyada sınıfları ilga etmek için mücadele etmişti. Postmodern kimlik politikası ise sınıfları hayal dünyasında ortadan kaldırıyordu.

sinif_temelli_tabakalasma_piramidi

Orta Sınıf(lar)…

9 Eylül 2014 / Selim Ergunalp

Marksizm orta sınıfın varlığını inkar etmez ama bu sınıfın, Anglo-Sakson sosyoloji okulunun veya Weberyan sosyologların ele aldıkları biçimde gelir seviyelerine ve refah yani tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak tanımlanmasına karşıdır. Şayet diğer sınıflardan bağımsız, özgün bir “orta sınıf”tan söz edilecek ise, bu sınıfın mensuplarının kapitalist üretim ilişkileri içinde burjuvaziden ve işçi sınıfından farklı olarak hangi ilişkiler içinde olduğunu, kapitalist üretim sürecindeki rollerini irdelemek, ortaya koymak gerekir.

ÖDP HDP

bilimciliğe karşı siyaset ya da sosyalizmi kimlik siyasetine esas kim indirgiyor? – m. görkem doğan/ismet akça

25 Ağustos 2014 / Sol Defter- Haber

Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği oy oranının ardından yapılan değerlendirmelerde, özellikle de Demirtaş’a destek vermeyip muhayyel bir boykot siyaseti yürüten çevrelerde, ortaya çıkan durumu izah etmeye çalışırken başka birçok tarzın yanında bilimciliğe de sığınıldığını görüyoruz. Gamze Yücesan Özdemir’in 17 Ağustos 2014 tarihli Birgün Pazar’a yazdığı yazı böyle bir pozisyona denk düşüyor.

marx-lenin

Marksizme karşı Leninizm!

30 Ekim 2013 / Sol Defter- Haber

  Marksizm’e karşı Leninizm* Bu yazıda Alain Badiou üzerinden yapılacak tartışmanın en azından iki amacı olamaz. Birincisi; herhangi bir teorik metin için “popüler isim”lerden yapılan kaynak ve referans alıntısına ihtiyaç duyma, ikincisi; Stalin sonrası Avrupa solunda radikal görülen hareketlenmelere yapılan övgü. Ama bir tek şeyi tespit etmek gerekiyor. Lenin sonrası komünist hareketin canlılığına teorik katkı…

Read more →

marksizmi düşünmek

Marksizm Konferansı, strateji sorunu

5 Ekim 2013 / E.Ahmet Tonak

Siz bu yazıyı okurken, Artık, Dayanışma, Yeterlilik üst başlığı ile ABD menşeili Rethinking Marxism (Marksizmi Yeniden Düşünüş) dergisi ve Association for Economic and Social Analysis (İktisadi ve Sosyal Analiz Birliği) nin ortaklaşa düzenledikleri konferansta olacağım. Sekizincisi, bu kez 19-22 Eylül arası University of Massachussets – Amherst’de yapılan bu konferans katılımcıları bakımından gerçekten uluslararası nitelikte. Türkiye’den hem çok sayıda katılımcı var hem…

Read more →

Filozof Meddah – Sungur Savran

6 Şubat 2012 / Sol Defter

21. yüzyılın başına kadar Zizek’in Marksizm’le ilişkisi ancak ‘yararlanmak’ olarak adlandırılabilecek bir ilişkidir. Ne zaman ki, dünya çapında Marksizm tekrar canlanmaya başlamıştır, Zizek de Marksizm’e yüzünü dönmüştür. Şimdi belki de kendine Marksist diyor. Ama insan elli yaşına kadar Marksizm’e totaliteryanizmin bir biçimi olarak bakmışsa, ondan sonra ne kadar Marksist olabilir? İşte bu kadar.

Asap Bozan Marksizm Telkinleri – (Metin Çulhaoğlu)

20 Ağustos 2011 / Sol Defter

Amerikan tipi sendikacılık-sınıf işbirlikçiliği-gericilik üçgeninin tam göbeğinde durdukları halde, Lenin’e (Sol Komünizm) atıfla Marksistlere “ama en gerici sendikada bile çalışmak gerekmez mi?” diye sorabilensendikacılar. Asap bozucu değil mi?

II. Friedrich’in Atları

6 Haziran 2011 / Sol Defter- Haber

“İşçi sınıfının dünyayı kurtaracağına dair inançlarımı uzun zaman önce terk ettim. Ama bu, işçi sınıfı bir şey yaptığı zaman öbür tarafta duracağım anlamına gelmiyor.” (Murat Belge Bahar 2011 mülakatı, Yeni Yazı.) Hopa’daki olayları işçi sınıfının yaptığı bir eylemden ziyade Başbakan’ın anladığı gibi “eşkıya olayları” olarak tanımladığından olsa gerek şimdilik kendi tarafında durmayı tercih etmiştir.

Sayın Berktay, Marks’ı Marksizm’den Vazgeçirmeyiniz!

8 Kasım 2010 / Sol Defter- Haber

Bütün bir komünizm tarihini yargılamak konusunda “sınırsız bir üstünlük bilincinden” hareketle gururlanan Halil Berktay, Taraf’da “Bu ‘sol’ meselesini bırakamayacağım, korkarım” diye hayıflanıyor. Neden korkuyor? Bilinmiyor.