david_harvey diyarbakir

David Harvey ile röportaj: Neoliberalizm siyasal bir projedir – Bjarke Skærlund Risager

13 Eylül 2016 / Sol Defter- Haber

İşte düşünmek için bir önerme. Ya her baskın üretim biçimi, kendi belirli siyasal yapılanması ile birlikte, kendi karşıtlık tarzını kendisinin bir ayna imgesi olarak yaratmaktaysa? Üretim sürecinin Fordist örgütlenme dönemi boyunca, ayna imge büyük merkezi sendikalar ve demokratik merkeziyetçi politik partilerdi.Neoliberal zamanlar boyunca üretim sürecinin yeniden örgütlenmesi ve esnek birikime dönüşmesi, birçok şekilde, aynı zamanda kendisinin de aynası olan bir Sol üretti: ağ oluşturan, merkezsizleşmiş, hiyerarşik olmayan

Devletin Yeniden Yapılanması – Tülin Öngen

1 Temmuz 2012 / Sol Defter- Haber

Sermaye birikimi ile devlet arasındaki diyalektik ilişkiyi anlayabilmek için kapitalist devletin ne olduğu/ne iş gördüğü/nasıl işlediği ile ilgili doğru bir fikre sahip olmak gerekir. Kapitalist devlet, ekonomiden (pazardan) ayrı bir alanda (siyasal üstyapıda) örgütlenmiş olsa da, pratikte ne üretimden bağımsız ne de sınıflar karşısında tarafsızdır.