şeker-fab

Özelleştirme kararının ardından: Şeker fabrikalarında ilk ihaleler yapıldı

6 Nisan 2018 / Sol Defter- Haber

Şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinde ilk ihaleler gerçekleşti. Bor ve Kırşehir şeker fabrikalarının ihaleleri bugün yapıldı.

varlik-fonu

Paralel bütçe “Varlık Fonu” sahnede

12 Kasım 2016 / Mustafa Sönmez

Bu fonun, isim benzerliğinden öte bilinen ülke fonlarıyla pek ilgisi yok. Çünkü Türkiye, cari fazlası, bütçe fazlası olan bir ülke değil. Orta Vadeli Program’da belirtildiği gibi iç tasarruf oranı, milli gelirinin yüzde 14’ünü ancak bulan, bu nedenle yoğun dış kaynak bulmak durumunda olan bir ülke.

Tehlike görülmeli: Özel İstihdam Büroları geliyor

12 Ocak 2012 / Sol Defter- Haber

İşçi sınıfı hareketinin bugünü ve geleceği açısından büyük tehlike arz eden Özel İstihdam Büroları (ÖİB) Türkiye’de özellikle 2004 yılından sonra hızla yaygınlık kazanarak mantar biter gibi çoğalmakta. Yeni yeni yaşam bulmaya başlaması açısından bugün yıkıcı sonuçlarını hissetmediğimiz ÖİB’nın, nasıl bir sistem olduğunu gelecek yıllarda daha çarpıcı bir şekilde hissedeceğiz. Bu bağlamda, ÖİB’na karşı bugünden verilecek olan mücadele, işçi sınıfı hareketinin gelecek onyıllarını belirleyecek önemdedir.