sinif_temelli_tabakalasma_piramidi

Orta Sınıf(lar)…

9 Eylül 2014 / Selim Ergunalp

Marksizm orta sınıfın varlığını inkar etmez ama bu sınıfın, Anglo-Sakson sosyoloji okulunun veya Weberyan sosyologların ele aldıkları biçimde gelir seviyelerine ve refah yani tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak tanımlanmasına karşıdır. Şayet diğer sınıflardan bağımsız, özgün bir “orta sınıf”tan söz edilecek ise, bu sınıfın mensuplarının kapitalist üretim ilişkileri içinde burjuvaziden ve işçi sınıfından farklı olarak hangi ilişkiler içinde olduğunu, kapitalist üretim sürecindeki rollerini irdelemek, ortaya koymak gerekir.

gezi meclisi

İsyanın Sınıfları…

12 Eylül 2013 / E.Ahmet Tonak

  E. Ahmet Tonak’ın[1] “İsyanın Sınıfları…” başlıklı makalesi,  NotaBene’den yeni çıkan Gezi Direnişi Üzerine Düşünceler adlı kitaptan alınmıştır. Gezi Parkı sadece ülke sathında isyanı tetiklemekle kalmadı, aynı zamanda   muazzam bir kavram kargaşasını da tetikledi.  Katılanların kim olduğu sorusuna Erdoğan kendi cevabını verdi; anında hepimiz çapulcu olduk—bir tür lümpen proleter yani!  Gezi artı değer olarak ele alındı, incelendi—hepimiz bir…

Read more →

1871-komun1

Bütün ülkelerin orta sınıfları, birleşin!

5 Ağustos 2013 / Sol Defter

  Çağlar Keyder daha önce London Review of Books‘un (LRB) blog’unda kısa bir not şeklinde yayınladığı “Gezi olayları” analizinin (tinyurl.com/o4cqffw) daha uzun bir versiyonunu bu kez Bilim Akademisi‘nin “Siyaset ve Toplum Bilim Perspektifinden Gezi Parkı Olayları Çalışma Grubu”nun faaliyet raporlarından biri olarak tekrar kaleme almış (tinyurl.com/of7cnvo). Keyder, (LRB)’deki notunda “Gezi olayları”nın esas aktörü olarak son yıllarda genişleyen…

Read more →