Ortadoğu Konferansı: Adalet, Özgürlük Arayışı ve Müdahaleler

24 Ekim 2012 / Sol Defter- Haber

Konferansımız, burada kendisini gösteren halkların mücadele birliği özleminin ve ortak kaderlerine sahip çıkma azminin örgütlü biçimde sürdürülmesi, çalışmaların yeni koşullarda daha da genişletilmiş olarak tekrarlanması, kalıcı bir ilişki ve koordinasyon sağlanarak devam etmesi dileğindedir.

hdk-logo

HDK’nın Düzenlediği Ortadoğu Konferansı 20-21 Ekim’de

17 Ekim 2012 / Sol Defter

Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenecek konferansta tartışılacak gündem maddelerinin bazıları şunlar: Arap Halk Hareketleri ve Mücadelelerin Geleceği, Günümüz Bölge Dinamikleri ve Filistin Halkının Mücadelesi, Arap Halk Ayaklanmaları, Filistin Mücadelesi ve İsrail, Bölge Politikalarında Filistin’in Mücadelesinin Yeri, Halklar Uyanırken, Siyasal İslam ve Dış Müdahaleler: Arap Halk Hareketleri ve Dış Müdahaleler
Ayaklanma Süreçlerinde Siyasal İslam’ın Rolü, Geleceği?, Sünni-Şii Çatışması; Kurgu mu Gerçek mi?, Mezhepler Çatışması Niçin, Nereye Kadar?, Suriye’de Yaşananlar, Dış Müdahaleler ve Türkiye Siyaseti: Bölge Ülkelerinin ve Küresel Güçlerin Müdahalelerinin Suriye Sürecine Etkileri…