Ortak Örgütlenme, Ortak Mücadele, Ortak Yasa

18 Temmuz 2011 / Saniye Denli

Sermayenin izlediği ortak siyasete cevap verebilmek tek tek işyerlerinde yaşanan sendikalaşma girişimleri ya da işten atılmalara karşı mücadelelerle mümkün olmuyor. Genel bir saldırı söz konusu, bu saldırıya birlikte karşı koymayı hedefleyen bir perspektife ihtiyaç var.