gezi-forum

Mahalle Dayanışmalarından, Mahalle Sendikalarına – Hikmet Durukanoğlu

30 Haziran 2014 / Sol Defter- Haber

Sermayenin doğal kaynaklarımıza, yaşam alanlarımıza, kentlerimize yönelik yapmış olduğu bu saldıralar karşısında, insanlar (işçi sınıfı da diyebiliriz) çevre, su, kent vb. platformlarda bir araya gelerek mücadele etmeye başlamışlardır. Doğal olarak, emek ve sermaye arasındaki çatışma da kendisini fabrikaların, işyerlerinin dışında, doğada, yaşam alanlarımızda, kentlerimizde göstermeye başlamıştır. İlk kez Gezi ile birlikte sermayeye karşı mücadele ederken oluşturmuş olduğumuz birlikteliklerin adı da platformdan, dayanışmalara doğru evrilmiştir. Bu da güzel bir gelişim, dayanışmaların, kurumsal halinin sendikalar olduğunu düşünürsek doğru yolda ilerliyoruz demektir.

Ortak Örgütlenme, Ortak Mücadele, Ortak Yasa

18 Temmuz 2011 / Saniye Denli

Sermayenin izlediği ortak siyasete cevap verebilmek tek tek işyerlerinde yaşanan sendikalaşma girişimleri ya da işten atılmalara karşı mücadelelerle mümkün olmuyor. Genel bir saldırı söz konusu, bu saldırıya birlikte karşı koymayı hedefleyen bir perspektife ihtiyaç var.